Nr. 13608

Uz namu pārvaldes akta pamata var vērsties tiesā

 
Jautā: aija | 10.01.2018

Kā piedzīt kompensāciju no augšējā kaimiņa, kurš nopludinājis manu dzīvokli, mainot ūdens skaitītājus savā dzīvoklī, kur santehniķis mainot sabojājis cauruli. Radās ūdens noplūde. Mans dzīvoklis nav apdrošināts, vainīgo nevar ne sazvanīt, ne satikt. Kur griezties? Namu pārvalde ir sastādījusi aktu, ir safotografētas bildes par appludināšanu. Esmu maznodrošināta persona. Kur dabūt bezmaksas ekspertu, lai novērtētu zaudējumus? Vai var sūdzēt vainīgo tiesā?

Atbilde sniegta: 26.01.2018.
Mudīte Luksa
LV portāls
Vitolds Peipiņš
Latvijas Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācijas vadītājs

Latvijas Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācijas vadītājs Vitolds Peipiņš paskaidro: “Ja vēlaties piedzīt nopludināšanas dēļ radītos zaudējumus, ir jāvēršas ar prasību par zaudējumu piedziņu tiesā. Ja esat maznodrošināta persona, pie iesnieguma tiesai varat pievienot izziņu par maznodrošinātās personas statusu un lūgumu atbrīvot no valsts nodevas. Bet pirms tam varat vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā, lai iegūtu valsts nodrošinātu juridisko palīdzību. (Informācija par nepieciešamajiem dokumentiem atrodama šīs iestādes mājaslapā – red.)

Ja namu pārvalde sastādītajā aktā ir uzrādījusi arī par nopludināšanu vainīgo personu, ar prasību var vērsties pret to. No jautājumā iekļautās informācijas var spriest, ka augšējais kaimiņš dzīvokļa nopludināšanā pats nav vainojams, jo defektu ir izraisījis santehniķis. Uz namu pārvaldes sastādītā akta pamata, kam vēl pievienotas fotogrāfijas, var vērsties ar prasības pieteikumu tiesā, cits eksperts vairs nav nepieciešams.”

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv