Nr. 13281

Nodokļus ietur arī no minimālās algas

 
Jautā: Irēna | 22.11.2017

Labdien! Lūdzu, vienkāršā valodā izskaidrojiet – valstī noteiktā minimālā alga ir 380,00 eiro un no 2018. gada būs 430,00 eiro. Tā ir alga, kura jāsaņem uz rokas, vai tā ir uz papīra noteiktā? Un kāpēc zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumos atrunāts, ka parādniekam kontā jāsaglabā minimālā darba alga, tas ir, 380,00 eiro, ja uz rokas parastiem strādājošiem nodokļus atskaita no 380,00 eiro?! Paskaidrojiet, lūdzu!

Atbilde sniegta: 07.12.2017.
Zaida Kalniņa
LV portāls

Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros 2017.gadā ir 380 euro. To nosaka MK noteikumi Nr. 656.

Tas nozīmē, ka šī ir alga, no kuras nav atrēķinātas nodokļu iemaksas. Likumdevējs nav paredzējis izņēmumu – minimālās algas saņēmējiem atbrīvojumu no nodokļu maksāšanas. Tas nozīmē, ka arī no minimālās algas tiek atrēķināti visi nodokļu ieturējumi.

Parādsaistību gadījumā Civilprocesa likums uzliek par pienākumu parādnieka kontā saglabāt noteiktas naudas summas, tai skaitā ne mazāk kā minimālās algas vai ½ no minimālās algas apmērā, ar to pieņemot, ka parādniekiem, kam ir cits – lielāks – atalgojums, pēc nodokļu atvilkumiem, vēl veicot parādsaistību ieturējumus, ir jāsaglabā minētā summa.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv