SKAIDROJUMI

Jaunuzņēmumi atbalstu saņems arī dalībai izstādēs

LV portāls09.11.2017
Šodien stājas spēkā grozījumi atbalsta programmā uzņēmējiem „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”, kas paredz plašākas iespējas jaunuzņēmumu attīstībai Latvijā.

Neatņemama tehnoloģiju pārneses sastāvdaļa ir jaunuzņēmumi, kas realizē produktus ar augstu pievienoto vērtību un īsteno zināšanās balstītu produktu attīstību biznesa vidē, tādēļ ir būtiski atzīt jaunuzņēmumus kā būtisku tehnoloģiju pārneses ekosistēmas spēlētāju Latvijā, norādīts likumprojekta anotācijā.

Jaunuzņēmumu atbalsta programmas administrējošā iestāde ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), kuras pakļautībā ir izveidots Vienoto tehnoloģiju pārneses centrs.

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" paredz jaunuzņēmumu dalības veicināšanu izstādēs un konferencēs, kā arī tiešajās vizītēs pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs. Turpmāk šīs atbalsta programmas ietvaros jaunuzņēmumi LIAA varēs saņemt atbalstu vizītēm ārvalstīs arī kontaktbiržās un tirdzniecības misijās, lai veicinātu to starptautisko konkurētspēju un izaugsmi.

Tāpat tiks nodrošināts atbalsts Latvijas pārstāvniecības Silīcija ielejā ASV izveidei, kas veicinās tehnoloģiju pārneses procesu un jaunuzņēmumu attīstību globālā mērogā.

Kā LV portāls jau rakstīja publikācijā "Inovāciju sekmēšanas un tehnoloģiju pārneses programmai atvēlēs 40,5 miljonus", atbalsta programmas "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" mērķis ir atbalstīt pētniecības rezultātu komercializācijas kompetences attīstīšanu valsts pētniecības organizācijās, kā arī sekmēt inovāciju ieviešanu, sniedzot atbalstu tiem sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem, kuri tehnoloģiju pārneses ceļā attīsta jaunus vai būtiski uzlabotus produktus vai tehnoloģijas. Programmā finansējums tiek novirzīts trim prioritārajiem virzieniem: zinātnisko ideju komercializācijai – 27,7 miljoni eiro, uzņēmēju ideju komercializācijai – 8,9 miljoni eiro un atbalsts jaunuzņēmumiem – 3,9 miljoni eiro.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv