SKAIDROJUMI

Turpmāk varēs fotografēt arhīva dokumentus

LV portāls24.03.2017
Šodien, 24. martā, stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 747 “Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi”. Izmaiņas nosaka, ka turpmāk fiziskām personām būs atļauts fotografēt Latvijas Nacionālajā arhīvā (LNA) pieejamos publiskos dokumentus zinātniskiem un personīgiem mērķiem.

Līdz šim arhīva lasītavās pieejamos dokumentus zinātniekiem, studentiem un citiem interesentiem vajadzēja pārrakstīt vai iegādāties to kopijas par maksu. Grozījumi veikti, lai atvieglotu un vienkāršotu LNA uzkrāto publisko dokumentu izmantošanu.

MK noteikumi Nr. 747 papildināti ar 20.1 punktu, kas paredz: "Fiziskai personai ir atļauts arhīva lasītavā fotografēt (bez zibspuldzes, statīva vai citām palīgierīcēm) publiskos dokumentus, kuriem nav pieejamības ierobežojumu un kuru reproducēšanu neierobežo autortiesības." Tehniskie ierobežojumi ieviesti, lai neradītu draudus pieejamo dokumentu saglabāšanai. Savukārt iegūtās kopijas atļauts izmantot vienīgi personiskiem (dzimtas pētījumiem, piemiņai u.tml.) vai zinātniskiem (pētījumos, publikācijās un darbos, kas ir pieejami citām trešajām personām, piemēram, tiek iesniegti augstskolā) mērķiem, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības.

Augstas kvalitātes digitālās kopijas un apliecinātas LNA dokumentu kopijas joprojām varēs iegūt par attiecīgu samaksu atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 857 "Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādis" atrunātajam.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv