Nr. 13824

Piespiedu izpildes līdzekļi parādu piedziņas procesā

 
Jautā: Zane | 12.02.2018

Labdien! 1. Piedziņas vēršana pret naudu. 2. Piedziņas vēršana pret nekustamo mantu 3. Piedziņas vēršana pret kustamo mantu. Tātad mans jautājums ir: kādi bez šiem trim vēl ir piedziņas veidi?

Atbilde sniegta: 14.02.2018.
Ģirts Jirgensons
jurists

Piespiedu izpildes līdzekļi ir noteikti Civilprocesa likuma 557. pantā:

  • piedziņas vēršana uz parādnieka kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām, un bezķermeniskām lietām, tās pārdodot;
  • piedziņas vēršana uz naudu, kas parādniekam pienākas no citām personām (darba samaksu, tai pielīdzinātiem maksājumiem, citiem parādnieka ienākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs vai pie citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem);
  • piedziņas vēršana uz parādnieka nekustamo īpašumu, to pārdodot;
  • tiesas piespriestās mantas nodošana piedzinējam un ar tiesas spriedumu uzlikto darbību izpildīšana;
  • spriedumā norādīto personu un mantu izlikšana no telpām;
  • ievešana valdījumā;
  • bērna nogādāšana atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta;
  • citi līdzekļi, kas norādīti spriedumā.

Naudas līdzekļu piedziņas lietās klasiskie piedziņas līdzekļi ir: piedziņas vēršana uz kustamo un nekustamo mantu, naudas līdzekļiem kredītiestādēs un darba samaksu un tai pielīdzinātajiem maksājumiem. Piespiedu izpildes līdzekļus pieteikumā tiesu izpildītājam norāda piedzinējs.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv