Nr. 13786

Sūdzība par amatpersonas rīcību

 
Jautā: Andis | 06.02.2018

Labdien! Ja valsts augsta amatpersona acīmredzami cieš no paranojas un savus spriedumus pamato ar sava suņa uzvedību, vai ir kāda procedūra, lai izskatītu šīs amatpersonas spēju pildīt amatu?

Atbilde sniegta: 13.02.2018.
Līga Pauliņa
LV portāls

Ja amatpersona ir pieņēmusi administratīvo aktu, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu to var pārsūdzēt. Vairāk informācijas par to atradīsiet LV portāla rakstā „Kas ir administratīvais akts? Kad un kā to iespējams apstrīdēt?”.

Taču no jautājuma noprotams, ka runa ir par amatpersonas rīcību, veicot amata pienākumus.

Saskaņā ar Iesniegumu likuma 2. panta pirmo daļu persona var iesniegt jebkurai iestādei lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu. Ja Jums šķiet, ka amatpersona rīkojusies neatbilstoši ieņemamam amatam, Jums jāvēršas ar iesniegumu pie iestādes vadītāja un jālūdz izvērtēt amatpersonas atbilstību ieņemamam amatam, novērst trūkumus iestādes/amatpersonas darbā u. c. atkarībā no situācijas.

Ja amatpersona, par kuru ir runa, ir iestādes vadītājs, tad Jums jānoskaidro, kurai ministrijai ir pakļauta vai padota attiecīgā valsts iestāde, un jāvēršas ar identisku iesniegumu attiecīgajā ministrijā. Informāciju par tiešās pārvaldes iestāžu datubāzi var atrast šeit: Tiešās pārvaldes iestāžu datubāze.

Saskaņā ar Iesniegumu likuma 5. panta trešo daļu iestāde atbildi uz iesniegumu sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv