Nr. 12468

Ja maksāts kriptovalūtā bitcoin, preces cena jāatspoguļo oficiāli kotētā valūtā

 
Jautā: Arvīds | 28.07.2017

Labdien! Pie apstākļa, kur atmuitojamā prece iegādāta ar decentralizēto kriptovalūtu bitcoin. Vai šajā gadījumā var uzskatīt, ka minētā prece tiek piegādāta faktiski bez juridiski saistošas atlīdzības?

Atbilde sniegta: 11.08.2017.
Valsts ieņēmumu dienests
Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa, Sabiedrisko attiecību daļas galvenā speciāliste

Izvērtējot interneta resursos esošās ziņas par kriptovalūtas bitcoin izmantošanu, t.sk. Valsts ieņēmumu dienesta 08.06.2017. “Latvijas Vēstneša” portālā sniegto informāciju, konstatēts, ka nav pamata uzskatīt, ka darījumā, kura ietvaros samaksa par precēm veikta kriptovalūtā bitcoin, ir notikusi preču piegāde bez juridiski saistošas atlīdzības.

Taču vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – Regula Nr. 2015/2447), 146. panta 1. punkta a) apakšpunkta nosacījumiem, konvertējot valūtu muitas vērtības noteikšanas vajadzībām, dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, izmanto Eiropas Centrālās bankas publicēto valūtas maiņas kursu.

Savukārt Regulas Nr. 2015/2447 146. panta 4. daļā noteikts: “Ja nav publicēts valūtas maiņas kurss, kā minēts 1. un 2. punktā, kursu, kas jāizmanto, piemērojot Kodeksa 53. panta 1. punkta a) apakšpunktu, nosaka attiecīgā dalībvalsts. Šim kursam iespējami tuvu jāatspoguļo attiecīgās dalībvalsts valūtas vērtība.”

Atbilstoši interneta resursos norādītajām ziņām, kriptovalūta bitcoin nav piesaistīta nevienas valsts oficiālajai valūtai, tās emisiju un izmantošanu neregulē un neuzrauga, un to nekotē ne Eiropas Centrālā banka (ECB), ne kāda cita oficiāla iestāde.

Tādējādi, tā kā kriptovalūtas bitcoin kurss netiek oficiāli kotēts, ievērojot Regulas Nr. 2015/2447 146. panta nosacījumus, preču muitas vērtības noteikšanai, laižot preces brīvā apgrozībā, nav iespējams izmantot kriptovalūtā bitcoin izteiktu preču vērtību.

Saskaņā ar Regulas Nr. 2015/2447 145.pantu kā muitas vērtību apliecinošs pavaddokuments iesniedzams preču rēķins, kas attiecas uz konkrēto darījumu, kurā atspoguļota faktiskā preces cena kādā no ECB vai citas oficiālas iestādes kotētajām valūtām.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv