Nr. 12375

Ieturējumu apmērs no darba samaksas

 
Jautā: Evita | 14.07.2017

Ja mana alga pēc nodokļu samaksas uz rokas ir 360 eiro, bet pirms nodokļu samaksas 396 eiro, vai tiesu izpildītājs drīkst uz šo summu, kuru saņemu uz rokas, 360 eiro, vērst piedziņu, ja izpildraksts ir par parāda piedziņu no minimālās mēnešalgas ieturēt 50%, vēl saglabājot uz katru apgādībā esošu nepilngadīgo bērnu 64 eiro līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā(manā apgādībā ir divi nepilngadīgi bērni).

Atbilde sniegta: 17.07.2017.
Ģirts Jirgensons
jurists

Ja tiesu izpildītājs piedziņu vērš saskaņā ar Civilprocesa likuma 594. panta pirmās daļas 2. punktu uz darba samaksu un tai pielīdzinātajiem maksājumiem, tad ieturējumi ir iespējami.

Šī tiesību norma nosaka sekojošo: No parādniekam izmaksājamās darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem ieturējumus pēc izpildu dokumentiem izdara līdz piedzenamā parāda dzēšanai, piedzenot uzturlīdzekļus, zaudējumus vai kompensāciju sakarā ar personisku aizskārumu, kura rezultātā radies sakropļojums vai cits veselības bojājums vai iestājusies personas nāve, vai kompensāciju par kaitējumu, kas radīts ar noziedzīgu nodarījumu, kā arī izpildot administratīvo pārkāpumu lietās pieņemtos nolēmumus, – 50 %, saglabājot parādniekam darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus 50% apmērā no minimālās mēneša darba algas un saglabājot uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

Identiska situācija ir, piemērojot arī šā paša 594. panta otrās daļas 1.punktu: No parādniekam izmaksājamās darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem ieturējumus pēc izpildu dokumentiem izdara līdz piedzenamā parāda dzēšanai: uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā – saglabājot parādniekam darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus 50 % apmērā no minimālās mēneša darba algas un saglabājot uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

Pārējos Civilprocesa likuma 594. pantā norādītajos gadījumos piedziņu uz darba samaksu veikt nevarēs.

KOMENTĀRI
2


drošības attēls
Desa
Iesaka:  +1 -0
Jāuzsver, ka tiesu izpildītājam nav pieejama informācija par apgādībā esošiem bērniem. Tāpēc parādnieka interesēs ir sadarboties ar ZTI un savlaicīgi informēt par to, ideālā gadījumā iesniedzot apliecinājumu.
18.07.2017 07:41:55
Nepatīk
Patīk
Vrds
Iesaka:  +0 -1
Tiesu izpildītāji un likums ir divas dažādas pasaules. Ne vienmēr viņi ievēro likumus un ne vienmēr rezultāts ir tāds kā tam vajadzētu būt. __________ Īstermiņa ātrie kredīti internetā - http://kredit.lv/atrie-krediti/
17.07.2017 16:45:03
Nepatīk
Patīk
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv