Nr. 11796

2018. gadā izmaiņas vidējās iemaksu algas aprēķinā

 
Jautā: Vera | 19.04.2017

Labdien! Kā 2018. gadā tiks aprēķināti vecāku un maternitātes pabalsti? Vai būs kādas izmaiņas, salīdzinot ar 2017. gadu, – ja mamma ir godprātīgi strādājusi bez pārtraukumiem, pirms doties BKA? Paldies!

Atbilde sniegta: 21.04.2017.
Lidija Dārziņa
LV portāls

Saeimā 2016. gada 23. novembrī tika pieņemti grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kuros atsevišķas normas stāsies spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.

Izmaiņas attiecas uz vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas nosacījumiem maternitātes, paternitātes, slimības un vecāku pabalstiem personām, kurām vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas perioda daļā iemaksu alga nav bijusi pārejošas darba nespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, atvaļinājuma bērna tēvam, atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, vai bērna kopšanas atvaļinājuma dēļ.

No 2018. gada 1. janvāra mainīsies arī vecāku pabalsta izmaksas kārtība – vecāku pabalsta saņēmējiem, kuriem kalendārajā mēnesī būs ienākumi kā darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem, pabalstu par visu šo kalendāro mēnesi izmaksās 30 procentu apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.

Ar grozījumiem ir precizēti nosacījumi arī vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķina kārtībai situācijā, ja persona vienlaikus ir gan darba ņēmēja, gan pašnodarbinātā statusā.

Vispārējā situācijā maternitātes pabalstu piešķir 80% apmērā no pabalsta pieprasītājas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Darba ņēmējam vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas darbnespējas lapa sakarā ar grūtniecību.

Vecāku pabalsta izmaksas ilgumu var izvēlēties, un atkarībā no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma tiek noteikts pabalsta apmērs:

  • līdz bērna 1 gada vecuma sasniegšanai – 60% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas;
  • līdz bērna pusotra gada vecumam – 43,75% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Darba ņēmējam vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta par 12 mēnešu periodu, kas beidzies divus mēnešus pirms mēneša, no kura tiek piešķirts pabalsts.

Tiesības uz pabalstiem nosaka, tos piešķir un aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kurā varēsiet uzzināt, kāds būs viens un otrs pabalsts konkrēti Jums. Informācija par vecāku pabalstiem atrodama VSAA mājaslapā.

KOMENTĀRI
4
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv