Nr. 11346

Vai pēc laulībām jāmaina uzvārds zemesgrāmatā?

 
Jautā: Inga Ungure | 07.02.2017

Vai pēc uzvārda maiņas saistībā ar laulībām obligāti jāmaina uzvārds zemesgrāmatā?

Atbilde sniegta: 01.03.2017.
Tiesu administrācija
konsultanti

Nē, prasība veikt izmaiņas zemesgrāmatā pēc laulībām nav obligāta, jo zemesgrāmata satur informāciju arī par Jūsu personas kodu.

Savukārt, ja vēlaties mainīt datus zemesgrāmatā, tad jāvēršas zemesgrāmatu nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un rakstot iesniegumu.

Šis pakalpojums ir bez maksas.

Papildus informējam, ka, sākot ar 2016. gada 12. augustu, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas personu rādītājs tiek automātiski sinhronizēts ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistru, kas nozīmē, ka, mainoties personas datiem pēc minētā datuma, visi ieraksti tiek atjaunoti automātiski.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde par izmaiņām personas datos nosūta elektroniskus paziņojumus zemesgrāmatu nodaļām. Zemesgrāmatu nodaļas izvērtē elektroniski iesniegtos paziņojumus un veic ierakstus Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā par personu identificējošo datu maiņu.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv