SKAIDROJUMI

Korekcijas jaunajās kases aparātu lietošanas prasībās

LV portāls19.05.2017
Pēc pārejas perioda 1. jūlijā kases aparātiem un sistēmām būs jāatbilst jaunajām prasībām, kuru galvenais mērķis ir novērst ienākumu slēpšanu, krāpšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kas līdz šim ir darīts, iejaucoties programmatūrā un manipulējot ar saimnieciskās darbības datiem. Šodien, 19. maijā, stājas spēkā grozījumi kases aparātu lietošanas noteikumos, papildināti izņēmumu gadījumi un veiktas izmaiņas termiņos.

Līdz 2017.gada 1.jūlijam visiem Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vienotajā datubāzē (reģistrā) reģistrētajiem elektronisko ierīču un iekārtu modeļiem, modifikācijām un programmas versijām, par kurām nav saņemts apliecinājums par atbilstību Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 95 noteiktajām tehniskajām prasībām, ir jāveic atbilstības pārbaudes un nodokļu maksātājiem jānomaina neatbilstošās ierīces un iekārtas. Atbilstības pārbaudes ir jāveic arī atbilstoši jaunajām tehniskajām prasībām izstrādātu elektronisko ierīču un iekārtu modeļiem, modifikācijām un programmas versijām pirms to reģistrēšanas VID vienotajā datubāzē (reģistrā).

Grozījumi MK 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" vairākos gadījumos nosaka vieglākas administratīvās prasības, neilgus pārejas periodus, ir arī papildinājumi.

Nodokļu maksātājiem, kuru lietošanā esošajām elektroniskajām ierīcēm vai iekārtām ir uzsākta atbilstības pārbaude vai ir izsniegts atbilstības apliecinājums, noteikts pārejas periods jaunajām noteikumu prasībām atbilstošo elektronisko ierīču un iekārtu uzstādīšanai no viena līdz sešiem mēnešiem no atbilstības apliecinājuma izsniegšanas dienas. Šis termiņš ir atkarīgs no lietošanā esošo kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu skaita.

Ar grozījumiem ir mainīts kritērijs obligātai hibrīda kases aparāta lietošanas uzsākšanai, noteikts, ka nodokļu maksātāji lieto hibrīda kases aparātu vai kases sistēmu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām, ja nodokļu maksātāja darījumu vērtība, kas reģistrēta, izmantojot nodokļu maksātāja reģistrētās nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces un iekārtas, iepriekšējo 12 mēnešu laikā pastāvīgajā darbības vietā vai konkrētajā struktūrvienībā pārsniedz 350 000 eiro.

Vairumtirdzniecības nozares uzņēmumos, kuros veic tikai bezskaidras naudas norēķinus, saņemot samaksu par darījumiem ar maksājumu kartēm, darījumu reģistrēšanai varēs nelietot elektroniskās ierīces un iekārtas.

Papildus ir noteikts, ka VID nereģistrē personu atbilstības pārbaudes statusā, ja tai ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro. Noteikumu grozījumu anotācijā paskaidrots, ka parāda esamība tiks pārbaudīta VID publiskojamo nodokļu parādnieku datubāzē.

Noteikumos ir arī citas izmaiņas.

KOMENTĀRI
3


drošības attēls
Imants
Iesaka:  +0 -0
"82.1. darījumu apliecinot ar šo noteikumu 71. punktā minētajā kārtībā noformētu reģistrēto kvīti pēc darījuma partnera pieprasījuma" Vai tas nozīmē, ka tagad kvīti par saņemto naudu jāizraksta tikai tad, ja to pieprasa partneris? Vai arī tas nozīmē to, ka kvīts par katru skaidro naudas darījumu jāizraksta (datums, prece/pakalpojums, summa), bet visus partnera rekvizītus jāpilda tikai tad, ja partneris to pieprasa?
25.05.2017 16:42:26
Nepatīk
Patīk
LV portāls
Iesaka:  +0 -0
Gadījumi, kad nodokļu maksātājs darījumu reģistrēšanai var nelietot kases aparātu, uzskaitīti MK 2014.gada 11.februāra noteikumu Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 82., 84. un 85.punktā.
22.05.2017 08:18:13
Nepatīk
Patīk
Jautājums portālam
Iesaka:  +0 -0
Vai ir noteikta arī minimālā summa, līdz kurai kases aparāti nav jālieto un pietiek ar kvīti?
19.05.2017 11:03:36
Nepatīk
Patīk
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv