Nr. 13038

Evakuācijas ceļa zīmju uzstādīšana nav obligāta prasība

 
Jautā: Ivars | 22.10.2017

Vai daudzīvokļu mājā, kurai ir 3 stāvi, 3 kāpņutelpas un citas izejas nav, atbilstoši MK Nr. 238 ugunsdrošības noteikumiem avārijas izejai un evakuācijas ceļiem jābūt apzīmētiem ar zīmēm atbilstoši šo noteikumu 244. punkta prasībām?

Atbilde sniegta: 08.11.2017.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Inta Palkavniece, Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšnieces pienākumu izpildītāja

Ugunsdrošības noteikumi nenosaka obligātu prasību daudzdzīvokļu mājas evakuācijas ceļus nodrošināt ar evakuācijas ceļa zīmēm, izņemot, ja šīs mājas būvprojektā noteikta prasība, ka evakuācijas ceļi nodrošināmi ar izgaismotiem evakuācijas izejas norādītājiem.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv