Nr. 13005

Bērnu lietas tiesās izskata paātrinātā kārtībā

 
Jautā: Sanda | 16.10.2017

Labdien! Vai tiesā bērnu jautājumi, konkrētajā gadījumā par atsevišķu aizgādību, tiek risināti paātrinātā kārtība? Cik ātri/ilgi tiek izskatīti šie jautājumi, ar kādu laika periodu man būtu jārēķinās līdz tiesas spriedumam?

Atbilde sniegta: 07.11.2017.
Līga Pauliņa
LV portāls

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 46. pantu procesuālās darbības tiesa izpilda likumā noteiktajos termiņos. Ja procesuālie termiņi nav noteikti likumā, tos nosaka tiesa vai tiesnesis.

Savukārt likuma Par tiesu varu”  27. 1 pants noteic, ka tiesas priekšsēdētājs pirms katra kalendāra gada sākuma, sadarbojoties ar tiesas tiesnešiem, plāno un nosaka tiesas darba mērķus attiecībā uz vidējiem lietu izskatīšanas termiņiem tiesā (lietu izskatīšanas termiņu standarts). Lietu izskatīšanas termiņu standartu nosaka, ņemot vērā tiesas resursus un nepieciešamību nodrošināt personas tiesības uz lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā un ievērojot citus lietu izskatīšanas pamatprincipus.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 244.1 pantu lietas, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām, tiesa izskata prasības kārtībā pēc vispārējiem noteikumiem. Taču lielākoties lietas, kuras attiecas uz bērnu tiesību nodrošināšanu, tiesas cenšas uzsākt izskatīt paātrinātā kārtībā. Precīzu termiņu paredzēt ir grūti, tas atkarīgs no lietas īpatnībām un tiesnešu noslodzes konkrētā tiesā.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv