Nr. 12830

Darba samaksas aprēķins vairākos amatos uz nepilnu laiku nodarbinātajam

 
Jautā: Vendija | 20.09.2017

Lūgums sniegt skaidrojumu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.1 pantam. Ja darbinieks vienā iestādē strādā divos amatos kopā nepilnu laiku – vienā maksimālā mēnešalga ir EUR 1190 – 100 h, bet otrā maksimālā mēnešalga ir EUR 1287 – 20 h, kā pareizi aprēķināt algu katram amatam?

Atbilde sniegta: 11.10.2017.
Finanšu ministrija
Aleksis Jarockis, Komunikācijas departamenta direktors

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.1 panta prasībām, ja darbinieks vienā valsts vai pašvaldības institūcijā ir nodarbināts vairākos amatos, kuriem ir noteikti atšķirīgi pienākumi, un katrā amatā uz nepilnu laiku, kopumā nepārsniedzot normālo darba laiku, tad mēnešalgu nosaka atsevišķi par katru amatu atbilstoši nostrādātajam laikam, piemērojot katram amatam aprēķināto stundas algas likmi.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv