Nr. 11843

Kredītu soda nauda

 
Jautā: iveta | 24.04.2017

Labdien! Vai kādā normatīvajā aktā ir noteikts, cik par savlaicīgi nenomaksātu kredītu kreditors var aprēķināt kavējuma vai soda procentus, kādā apjomā? Kā var sodīt kreditoru, kas informāciju ar maniem personas datiem nosūta virknei citu kredītņēmēju (it kā kļūdas pēc)?

Atbilde sniegta: 19.05.2017.
Laura Studente
LV portāls

Civillikuma 1716. pants paredz, ka līgumsods par saistības nokavējumu nevar pārsniegt 10% no parāda summas. Savukārt nokavējuma procentu rēķins apstājas, kad tie sasniedz 100% no pamatparāda summas.

Attiecībā uz patērētāju un nebanku kredītiem – grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā nosaka, ka no 2016. gada 1. janvāra jebkura ar kredīta līgumu saistītā izdevumu summa, tostarp procentu, nokavējuma procentu, līgumsodu, komisijas maksu, termiņa atlikšanas un citu ar kredīta līguma izpildi saistīto maksājumu kopējā summa, nevar pārsniegt 100% no sākotnēji izsniegtā kredīta summas.

Saistībā ar kļūdu, kas notikusi, nosūtot Jūsu datus virknei citu kredītņēmēju, tas var būt vērtējams kā Fizisko personu datu aizsardzības likuma pārkāpums. Līdz ar to Jums par gadījumu jāinformē Datu valsts inspekcija: tālr. 67223131,e-pasts: info@dvi.gov.lv.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv