Nr. 11695

Par aizvietošanas pienākumiem un apmaksu rakstveidā jāvienojas

 
Jautā: Laimonis | 03.04.2017

Darbiniekam (ir 2. invaliditātes grupa, strādā tikai uz pusslodzi) jāaizvieto uz atvaļinājuma laiku (mēnesis) darbinieks, kas strādā pilnu slodzi. Vai aizvietotājam alga par aizvietošanu jāsaņem tikai par savu pusslodzi (kā tas arī ir noticis), vai kā par pilnu slodzi? Ja tikai pusslodzes algu, tad kur paliek atlikusī pusslodzes nauda (puse no 1 slodzes)?

Atbilde sniegta: 13.04.2017.
Valsts darba inspekcija
Zaiga Strode, Darba tiesību nodaļas Konsultatīvā centra vadītāja

Ja darbinieks un darba devējs vienojas par to, ka darbinieks līdztekus saviem darba pienākumiem veiks arī promesoša darbinieka pienākumus, pusēm ir rakstveidā jāvienojas par šāda darba veikšanas nosacījumiem un piemaksas apmēru, kuru darbiniekam ir tiesības saņemt.

Darba likumā nav ietverts detalizēts papildu darba regulējums, atstājot tiesības pusēm vienoties par šiem nosacījumiem.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv