Nr. 11537

Izsoles akta apstiprināšana

 
Jautā: ULDIS | 07.03.2017

Ir spēkā stājies spriedums par izsoles akta apstiprināšanu, un iegūtais īpašums ir nostiprināts zemesgrāmatā. Kurā tiesā ir jāvēršas, lai iegūtu spriedumu/izpildu rakstu ievešanai valdījumā?

Atbilde sniegta: 30.03.2017.
Ģirts Jirgensons
jurists

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 613. panta septīto daļu Jums ar iesniegumu jāvēršas tajā rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļā, kas taisījusi lēmumu par izsoles akta apstiprināšanu.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv