Nr. 13801

Nomas līguma laušana un maksājumi

 
Jautā: Juris | 08.02.2018

Vai, laužot nomas līgumu par nedzīvojamām telpām pirmajā nedēļā pēc tā slēgšanas (lauž nomnieks), pirms vēl veiktas jebkādas samaksas, ir jāveic pēc tam kādi maksājumi?

Atbilde sniegta: 13.02.2018.
Inese Helmane
LV portāls
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Artūrs Lielgalvis, zvērināts advokāts

Nomas līguma izbeigšanas kārtība jāskatās līgumā, t.i., kāda kārtība atrunāta. Ieteiktu pievērst uzmanību, kad līgums stājas spēkā, jo bieži tiek atrunāts, ka līgums stājas spēkā ar konkrētu maksājumu veikšanu. Ja līgumā noteikts, ka nomas līgumu pārtrauc likumā noteiktajā kārtībā, tad būs 6 mēnešu iepriekšējā brīdinājuma termiņš.

Par nomas līguma slēgšanas juridiskajiem aspektiem komercdarbībā var lasīt LV portāla skaidrojumā “Ja telpu nomas līgumu slēdz peļņas gūšanai jeb “augļu ievākšanai””. Nomas līgumu slēgšanu Latvijā regulē Civillikuma Saistību tiesību daļas 14. nodaļas “Nomas un īres līgums” 2112.–2177. pants.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv