Nr. 13601

IIN atvieglojums par apgādībā esošu personu, ja nav piešķirta pensija

 
Jautā: Maiga | 10.01.2018

Vai mana vecmāmiņa, kurai ir I grupas invaliditāte, var būt mans apgājamais (jo praktiski tā arī ir)? Un kā tas izpaustos nodokļu atvieglojumos vai kādā citā veidā?

Atbilde sniegta: 12.01.2018.
Lidija Dārziņa
LV portāls

Personas, par kuru uzturēšanu pienākas nodokļu atvieglojumi, ir nepilngadīgi bērni, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas, nestrādājošs laulātais, nestrādājoši vecāki un vecvecāki.

Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir noteikts, ka nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošām personām var piemērot, ja šai personai nav piešķirta pensija un tā nesaņem pensiju, izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju. Tiesības uz atvieglojumu ir arī par nestrādājošiem vecvecākiem, kuriem ir noteikta invaliditāte.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu nevar saņemt, ja vecmāmiņa saņem pensiju.

Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” paredz pašvaldībai tiesības noteikt nodokļu atvieglojumus trūcīgām un maznodrošinātām personām arī citos gadījumos. Konkrētas atlaides pašvaldība nosaka saistošajos noteikumos. Piemēram, pašvaldība var būt paredzējusi nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar cilvēku, kuram ir 1. vai 2. grupas invaliditāte, kurš ir mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
1
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv