Nr. 11762

Par komersanta pirkumu no fiziskās personas

 
Jautā: Ieva | 11.04.2017

Kāda dokumentācija nepieciešama, ja uzņēmums pērk darba instrumentu no privātpersonas skaidrā naudā? Uzņēmums ir SIA, PVN maksātājs.

Atbilde sniegta: 21.04.2017.
Lidija Dārziņa
LV portāls

Ja fiziskā persona pārdod personisko mantu, tā iesniedz pircējam – juridiskajai personai – izziņu, kurā apliecina, ka šīs lietas pārdošana nav saistīta ar saimniecisko darbību (Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 3. pielikumu).

Ienākuma izmaksātājs – komersants, izmaksājot fiziskajai personai ar nodokli neapliekamus ienākumus, līdz pēctaksācijas gada 1. februārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā paziņojumu (Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumu Nr. 677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem” 2. pielikumu), tajā norādot, ka izmaksāti ienākumi no personiskā īpašuma atsavināšanas, un ienākuma veida kodu 3005.

Skaidras naudas lietošanas ierobežojumi ir noteikti likuma “Par nodokļiem un nodevām” 30. pantā. Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas kārtību reglamentē Ministru kabineta 2007. gada 10. aprīļa noteikumi Nr. 237 “Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi”.

Darījumus reglamentējošie un nodokļu jautājumi komersantiem jānoskaidro Valsts ieņēmumu dienestā.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv