Nr. 11356

Bērna uzvārda maiņai nepieciešama abu vecāku piekrišana

 
Jautā: Santa Lauva | 09.02.2017

Labdien! Vai iespējams pievienot bērnam vēl vienu uzvārdu, ja tiek plānots stāties laulībā ar vīrieti, kas nav bērna tēvs, taču vēlētos, lai bērnam arī ir šis uzvārds? Pieļauju, ka bērna tēvs nepiekritīs pilnīgai uzvārda maiņai, lai gan mums ir vienošanās par atsevišķu aizgādību, tādēļ jautājums, vai iespējams uzvārdu pievienot.

Atbilde sniegta: 01.03.2017.
Elīna Gulbe
LV portāls

Ja kāds no vecākiem maina uzvārdu saskaņā ar Vārda, uzvārda un tautības ieraksta likumā paredzēto kārtību (šajā gadījumā, lai iegūtu vai pievienotu savam uzvārdam laulātā uzvārdu), arī bērnam ir iespēja mainīt uzvārdu uz to, uz kuru maina tēvs vai māte. Tomēr, iesniedzot iesniegumu par uzvārda maiņu, papildus tāpat pievienojams abu vecāku iesniegums, kas apliecina vienošanos par bērna uzvārda maiņu. Gadījumos, ja vecāki nevar vienoties par bērna uzvārdu, Civillikuma 151. pants paredz, ka to nosaka pēc bāriņtiesas lēmuma.

Plašāk par uzvārda maiņu bērnam var lasīt LV portāla publikācijās „Vārda un uzvārda maiņa bērnam” un “Bērna uzvārda maiņa, ja viens no vecākiem tam nepiekrīt”.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv