PAZIŅOJUMS

Latvijas valsts oficiālā nostāja saistībā ar notikumiem Spānijā, Katalonijas autonomajā apgabalā

Ārlietu ministrija29.10.2017
Arī pēdējie notikumi nemaina Latvijas valdības nostāju Katalonijas jautājumā: tas ir Spānijas iekšējs jautājums, kas jārisina saskaņā ar Spānijas likumiem un Konstitūciju.

Paužam cerību, ka Katalonijas jautājums tiks atrisināts dialoga ceļā Spānijas Konstitūcijas ietvaros. Vienpusēji pasludināto Katalonijas neatkarību Latvija neatzīs.

Latvijai ar Spāniju ir ciešas divpusējās attiecības, un Spānija ir Latvijas sabiedrotā ES un NATO, kā arī citās starptautiskās organizācijās. Spānija ir demokrātiska, likuma varu respektējoša valsts, tās ieguldījums ES vērtību aizstāvēšanā pasaulē ir nenovērtējams. Tāpēc situācija ir jārisina, ievērojot dalībvalsts un ES atbilstošo normatīvo regulējumu. 

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv