PAZIŅOJUMS

Ārlietu ministrijas nostāja par notikumiem Spānijā, Katalonijas autonomajā apgabalā

Ārlietu ministrija03.10.2017
Attiecībā uz Katalonijas jautājumu Latvijas valdības nostāja ir nemainīga: tas ir Spānijas iekšējs jautājums, kas jārisina saskaņā ar Spānijas likumiem un Konstitūciju.

Paužam nožēlu par konstatētajiem vardarbības gadījumiem un ceram, ka risinājums tiks panākts Spānijas politiskā un konstitucionālā procesa ceļā.

Vēlamies uzsvērt, ka vardarbība nav piemērota metode, kas būtu izmantojama politiskajā procesā. Vienlaikus aicinām iesaistītās puses ieturēt līdzsvarotu attieksmi, ievērojot samērīgumu un proporcionalitāti savā rīcībā.

Spānijai un Latvijai ir ciešas divpusējās attiecības, un tā ir Latvijas sabiedrotā ES un NATO, un citās starptautiskās organizācijās. Tā ir demokrātiska, likuma varu respektējoša valsts, tās ieguldījums ES vērtību aizstāvēšanā pasaulē ir nenovērtējams. Tāpēc situācija ir jārisina, ievērojot dalībvalsts un ES atbilstošo normatīvo regulējumu. 

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv