INTERVIJA

Video: Ceļā uz kvalitatīvu tiesu komunikāciju

LV portālam: Saeimas Juridiskās komisijas vadītājs GAIDIS BĒRZIŅŠ
LV portāls06.09.2017
"ĪSUMĀ"
  • Tiesnešu komunikācija veido sabiedrības uzticēšanos tiesu varai.
  • Mums iztrūkst skaidrojošā darba – ko un kā tiesnesis dara, lai nonāktu līdz taisnīgam nolēmumam.
  • Ir lietas, ko tiesnesis nedrīkst stāstīt, bet viņam jāspēj izskaidrot savu nolēmumu, turklāt tas jādara sabiedrībai saprotamā valodā.
  • Jo vairāk tiesas sniedz skaidrojošo informāciju, jo grūtāk ir kādām personām pasniegt informāciju par nolēmumu sev vēlamā gaismā.
  • Aktīva tiesnešu komunikācija varētu būt aicinājums arī citām tiesvedībā iesaistītajām amatpersonām būt gatavām uzņemties atbildību par to, cik kvalitatīvi sagatavota lieta tikusi nodota tiesai.
  • Tiesneša nespējai rast taisnīgu risinājumu dažkārt par pamatu var būt arī likuma robs, tad jāiesaistās likumdevējam.
Pētījumos un sabiedrības aptaujās secināts, ka sabiedrības uzticība tiesām ir zema, un iemesli šādiem apgalvojumiem ir dažādi – gan pamatoti, gan arī bez pamata. Atvērti komunicēt ar sabiedrību un medijiem, klāstot par pieņemtajiem nolēmumiem, līdz šim nav bijusi tiesu prioritāte, LV portālam atzīst Saeimas Juridiskās komisijas vadītājs un bijušais tieslietu ministrs GAIDIS BĒRZIŅŠ. Tomēr pārmaiņu nepieciešamību – mainīt attieksmi pret komunikāciju – diskusijās ar tiesnešiem ir atzinusi  Tieslietu padome, tādēļ pirmie soļi ceļā uz kvalitatīvu tiesu komunikāciju ar sabiedrību jau sperti.

Būs grūti noliegt, ka prasmīga komunikācija mūsdienās ir atslēga daudzu problēmu atrisinājumam. Arī Latvijas tiesu varai tā ir vitāli nepieciešama. Darāmā ir daudz, bet padarītais nesīs augļus nākotnē, secina G. Bērziņš.  Atbilstoši Tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijām šodien katrā tiesā jau ir pieejams komunikators, kura uzdevums ir sniegt informāciju medijiem par tos interesējošiem jautājumiem. Tiesa, nav viegli jaunos uzdevumus izpildīt, jo jauno prasmju – pareizas un labas komunikācijas veidošana – apgūšana tiesu komunikatoriem ir tikai sākuma posmā. Tomēr G. Bērziņš ar pārliecību atzīst, ka tiesu varas stiprināšanai ne vien komunikatoriem, bet arī katram tiesnesim ir jābūt gatavam medijiem un sabiedrībai saprotami izskaidrot gan lietas būtību, gan pieņemto nolēmumu: "Publiski pieejamie anonimizētie tiesu nolēmumi nav labākais veids, kā tiesnešiem komunicēt ar sabiedrību. Jo vairāk tiesnešu iesaistīsies un izskaidros būtību, jo mazāk būs neprecizitāšu un maldinošas informācijas medijos."

"Jo vairāk tiesas sniedz skaidrojošo informāciju, jo grūtāk ir kādām personām pasniegt informāciju par nolēmumu sev vēlamā gaismā."

Par tiesu komunikācijas jēgu, tiesiskuma un taisnīguma dilemmu, kā arī sabiedrības medijpratību tiesu jautājumos – LV portāla videointervija ar Saeimas Juridiskās komisijas vadītāju un bijušo tieslietu ministru Gaidi Bērziņu.

Video: Kalvis Kalsers

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv