AMATPERSONAS RUNA

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa apsveikums konstitucionālā likuma "Par Latvijas Republikas valstisko statusu" pieņemšanas 26. gadadienā

Valsts prezidents21.08.2017
Pirms divdesmit sešiem gadiem mēs atguvām brīvību un pašiem savu valsti. Augstākā padome 1991.gada 21.augustā ar konstitucionālo likumu “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” noteica, ka Latvija atkal ir neatkarīga demokrātiska republika, kuras suverēnā valsts vara pieder tikai Latvijas tautai. Piecdesmit gadus ilgā cīņa par savas valsts atgūšanu vainagojās ar uzvaru – Latvija atkal kļuva neatkarīga no svešas varas.

Šodien mēs varam novērtēt, cik daudz mums kopā šajos divdesmit sešos gados jau ir izdevies sasniegt. Mēs varam Latvijā justies droši, un mūsu zemē valda miers. Mēs esam brīvi un paši veidojam savu un savu bērnu nākotni. Teju viss ir atkarīgs no mums pašiem – no mūsu godaprāta un darba tikuma, no mūsu attieksmes pret saviem tuviniekiem un Latviju.

Konstitucionālā likuma "Par Latvijas Republikas valstisko statusu" pirmie vārdi atgādina par to, ka Augstākās padomes deputāti 1991. gada 21.augustā rīkojās, apzinoties savu atbildību Latvijas tautas priekšā. Savas atbildības apzināšanās par Latvijas nākotni nepieciešama mums arī šodien. Mūsu ikkatra labās domas, pieņemtie lēmumi un paveiktie darbi veido rītdienu un stiprina Latviju.

Svinēsim šodien atgūtās neatkarības svētkus un leposimies ar Latviju! Būsim atbildīgi par Latviju! Mums kopā jāgādā, lai Latvija plauktu un attīstītos.   

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv