PRESES RELĪZES

Ārlietu ministrija apsveic Melnkalni ar pievienošanos NATO

Ārlietu ministrija06.06.2017
Ārlietu ministrija apsveic Melnkalni ar vēsturisko notikumu, kļūstot par pilntiesīgu NATO dalībvalsti. Melnkalnes uzņemšana aliansē apliecina NATO atvērto durvju politikas nozīmi Eiroatlantiskajā drošībā, kā arī kalpo kā piemērs pārējām NATO kandidātvalstīm turpināt reformas. Tās dalība NATO veicinās drošību un stabilitāti Rietumbalkānu reģionā, tādējādi stiprinot alianses drošību.

1. jūnijā stājas spēkā protokols par Melnkalnes pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam, kuru ratificējuši visu NATO dalībvalstu un Melnkalnes parlaments. Pēc protokola ratifikācijas rakstu iesniegšanas glabāšanai ASV Valsts departamentā 5. jūnijā Melnkalne kļuva par 29. dalībvalsti NATO aliansē.

Uzaicinājums uzsākt iestāšanās sarunas par pievienošanos NATO Melnkalnei tika izteikts 2015. gada 2. decembrī NATO ārlietu ministru sanāksmē Briselē.

Rīt, 7. jūnijā, NATO mītnē Briselē tiks pacelts Melnkalnes karogs, klātesot valsts  prezidentam Filipam Vujanovičam, lai svinīgi atzīmētu pievienošanos Ziemeļatlantijas aliansei.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv