PRESES RELĪZES

Ārlietu ministrija izsaka visdziļāko līdzjūtību Alberta Legzdiņa ģimenei un tuviniekiem sakarā ar viņa aiziešanu mūžībā

Ārlietu ministrija20.03.2017
Alberta Legzdiņa aiziešana mūžībā ir liels zaudējums gan Čikāgas latviešu sabiedrībai, gan arī Amerikā, Latvijā un visā pasaulē dzīvojošiem latviešiem.

Alberta Legzdiņa un "Čikāgas Piecīšu" dziesmām bija liela nozīme latviešu tradīciju un patriotisma uzturēšanā Latvijas okupācijas laikā. Tāpat mums visiem spilgtā atmiņā palicis Atmodas laiks, kad viņa dziesmas un dzīvesprieks palīdzēja Latvijā dzīvojošiem latviešiem uzdrošināties apzināt savu nacionālo pašapziņu un pieprasīt neatkarību.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv