AMATPERSONAS RUNA

Apsveikums gadskārtējā virsprokuroru sanāksmē

Valsts prezidents22.02.2017
Godājamie prokurori un sanāksmes viesi!

Esmu gandarīts par prokuroru tradīciju ik gadu pulcēties kopīgā sanāksmē, lai atskatītos uz iepriekšējā gadā paveikto, vērtētu pozitīvās un negatīvās tendences nozarē, kā arī domātu par jaunā darba gada mērķiem un uzdevumiem.

Paldies ģenerālprokuroram Kalnmeiera kungam un visiem prokuroriem par darbu. Jūsu darbam ir liela nozīme tiesiskuma nostiprināšanā Latvijā.

Prokuroru darba lauks ir plašs un daudzpusīgs, taču sistēmas efektivitāti vislabāk parāda sarežģītās un apjomīgās lietas, smago un sevišķi smago noziegumu izmeklēšana. Tieši šīs lietas visbiežāk apspriež sabiedrība un mediji. Tieši šo lietu izmeklēšana visbiežāk veido pamatu prokuratūras darba kopējam novērtējumam. Aicinu meklēt risinājumus, kā uzlabot šādu lietu virzību.

Tāpat arī aicinu, kā vienu no šī gada darba uzdevumiem, izvirzīt prokuroru aktīvāku dalību saprotamākas un caurskatāmākas sodu politikas veidošanā. Prokuroriem ir ne tikai nozīmīga loma likumības uzraudzībā un likumu piemērošanā, bet arī sodu politikas veidošanā. Piespriestie sodi nereti liek uzdot jautājumus par likuma bardzību un taisnīgumu.

Ne mazāk būtiski ir stiprināt prokuratūras kapacitāti ekonomisko noziegumu izmeklēšanā. Svarīgi apzināties, ka prokuroru darbam ir milzīga ietekme uz tiesiskās vides drošību un visu Latvijas iedzīvotāju labklājību. Kvalitatīvi izmeklētas lietas, kas nodotas iztiesāšanai saprātīgos termiņos, vairo iedzīvotāju ticību taisnīgumam, atgādina par soda neizbēgamību un stiprina pārliecību par godīgas rīcības pareizumu.

Novēlu šodienas sanāksmē rast jaunas idejas un iedvesmu labiem darbiem Latvijas kopējam labumam! Esiet vienmēr uzticīgi dotajam prokurora zvērestam! Izturību un spēku jūsu nozīmīgajā darbā!

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv