SKAIDROJUMI

Atbildīgāk pārbaudīs interaktīvo azartspēļu un izložu spēlētāju identitāti

LV portāls14.12.2017
Ministru kabinets jaunos noteikumos ir paredzējis plašāku un precīzāku kārtību, kā, reģistrējot interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu spēlētājus, pārbauda viņu identitāti.

MK jaunajos noteikumos Nr. 715, kas stājas spēkā šodien, 14. decembrī, ir definēts interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistra un interaktīvo izložu spēlētāju reģistra mērķis: noteikt spēlētāju identitāti, nepieļaut nepilngadīgu personu dalību interaktīvajās azartspēlēs vai interaktīvajās izlozēs un novērst no interaktīvajām azartspēlēm atkarīgo spēlētāju turpmāku dalību azartspēlēs.

Lai reģistrētos interaktīvajai izlozei vai interaktīvajai azartspēlei, izņemot veiksmes spēli pa tālruni, spēlētājs par sevi sniegs šādu informāciju – vārds, uzvārds, personas kods un dzimšanas datums, kā arī norādīs konta numuru, no kura tiks iemaksāta naudas summa likmju izdarīšanai interaktīvajā azartspēlē vai dalībai interaktīvajā izlozē.

Savukārt veiksmes spēlēs pa tālruni organizētāja izveidotajā un uzturētajā spēlētāju reģistrā būs jānorāda informācija par laimējušiem spēlētajiem.

Zinot informāciju par personas dzimšanas datumu, organizētājs var gūt pārliecību, ka potenciālais spēlētājs ir sasniedzis 18 gadu vecumu un viņam ir tiesības piedalīties interaktīvajās azartspēlēs un interaktīvajās izlozēs, vai arī minētais vecums nav sasniegts un iespēja piedalīties tajās jāliedz, paskaidrots noteikumu anotācijā.

Noteikumos ir prasības, kas jāievēro, lai novērstu spēlētāju, kas ir atkarīgi no interaktīvajām azartspēlēm, tālāku dalību azartspēlēs. Lai to nodrošinātu, noteikumi paredz, ka personai, kura vēlas atturēties no interaktīvo azartspēļu spēlēšanas, ir tiesības iesniegt paziņojumu interaktīvās azartspēles organizētājam, lai tai tiktu liegta iespēja spēlēt interaktīvās azartspēles pie konkrētā azartspēles organizētāja.

Sākot ar minētā paziņojuma saņemšanas dienu, personai tiek liegta iespēja spēlēt interaktīvās azartspēles pie konkrētā azartspēles organizētāja. Persona, kura iesniegusi minēto paziņojumu, rakstiski varēs to atsaukt ne agrāk kā pēc 12 mēnešiem.

Katra konkrētā spēlētāju reģistra pārzinis ir konkrētais interaktīvās azartspēles vai interaktīvās izlozes organizētājs.

Azartspēļu un izložu likuma 54. pants paredz, ka MK nosaka spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtību, kā arī minimālās prasības, lai novērstu no interaktīvajām azartspēlēm atkarīgo spēlētāju tālāku dalību azartspēlēs.

Ar Saeimā 2016. gada 23. novembrī pieņemtajiem likuma grozījumiem, kas stājās spēkā 2017. gada 1. janvārī, likuma 80. panta pirmās daļas 1.punkts tika izteikts jaunā redakcijā, paredzot, ka interaktīvo izložu organizētājs nodrošina spēlētāju reģistrāciju un identitātes pārbaudi MK noteiktajā kārtībā, pieprasot no viņiem identificējošos datus un veicot spēlētāju identitātes pārbaudi, pirms viņiem tiek piešķirtas tiesības piedalīties interaktīvajā izlozē. MK nosaka spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtību.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv