SKAIDROJUMI

Izmaiņas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

LV portāls06.12.2017
Šodien, 6. decembrī, no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa ir izslēgti vairāki panti, kas ir saistīti ar nesen pieņemtajiem grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā. Proti, tagad tajos ir pārņemta kompetence attiecīgo sankciju piemērošanā un uzraudzības pasākumu īstenošanā.

Novembra sākumā spēkā stājās grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kuros izveidoja jaunu XV nodaļu "Atbildība par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā un kompetence sankciju piemērošanā", jo bija nepieciešams pārņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2015/849 prasības. Līdz ar tagad paredzēto atbildību iepriekš minētajos grozījumos par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā un kompetences sankciju piemērošanas ieviešanu tajos no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (APK) bija nepieciešams izslēgt 165.⁴ panta pirmo daļu, 165.⁷ pantu, kā arī 165.⁸ pantu.

Jāvērš uzmanība, ka lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās, kuras par Latvijas APK nu jau izslēgtajiem pantiem un to paredzētajiem pārkāpumiem ir uzsāktas līdz dienai, kad stājās spēkā likuma regulējums, kas atbildību par šādiem pārkāpumiem tagad nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (stājās spēkā 08.11.2017.), turpināma atbilstoši tam normatīvajam regulējumam, kādu attiecībā uz minētajiem pārkāpumiem kodekss paredzēja iepriekš.

No šodienas stājas spēkā arī vairāki jauni Latvijas APK panti. Proti, kodekss ir papildināts ar, piemēram, 21.1 pantu, kas paredz iespēju atbrīvot no administratīvās atbildības cilvēku tirdzniecībā cietušo personu, kā arī 176.2 pantu, kas nosaka naudas sodu līdz 350 eiro apmērā par ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv