SKAIDROJUMI

VIDEO: Kas parādniekam jāzina par parāda piespiedu piedziņu

Laura Studente, LV portāls05.12.2017
"ĪSUMĀ"
  • Piemērojamos piespiedu izpildes līdzekļus izvēlas piedzinējs, iesniedzot izpildu dokumentu tiesu izpildītājam izpildei.
  • Vienlaikus pirms katra piespiedzu izpildes līdzekļa piemērošanas tiesu izpildītājs izvērtē situāciju.
  • Piemēram, tiesu izpildītājs nevērsīs piedziņu uz parādnieka nekustamo īpašumu, ja piedziņu var vērst uz parādnieka darba samaksu un tai pielīdzinātajiem maksājumiem.
  • Visbiežākā kļūda, ko pieļauj parādnieki, ir nesadarbošanās ar tiesu izpildītāju.
  • Saskaņā ar likumu tiesu izpildītājam depozīta kontā saņemtie naudas līdzekļi 7 dienu laikā ir jāpārskaita piedzinējam.
Parādnieki kļūdās, novilcinot laiku un neveidojot komunikāciju ar tiesu izpildītāju. Ja parādnieks konstatējis, ka parādu piedziņa tiek veikta gan no darba samaksas, gan bankas konta, tad ir nekavējoties jāvēršas pie tiesu izpildītāja, skaidro zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Vaitovska.

Informāciju par to, pie kura tiesu izpildītāja atrodas piespiedzu piedziņas izpildu lieta, piedzinējs, parādnieks vai viņu pilnvarotās personas bez maksas var saņemt, reģistrējoties Elektronisko izsoļu vietnes sadaļā "Citi pakalpojumi" – "Manas izpildu lietas". Pakalpojums nodrošina informāciju par izpildu lietām, kuras ir reģistrētas pēc 2014. gada 1. janvāra.

Par vecākām izpildu lietām persona informāciju var saņemt Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē (vēršoties klātienē ar personu apliecinošu dokumentu vai ar rakstveida informācijas pieprasījumu).

Par parāda piedziņas izpildes līdzekļiem lemj piedzinējs

Piemērojamos piespiedu izpildes līdzekļus izvēlas piedzinējs, iesniedzot izpildu dokumentu tiesu izpildītājam izpildei. Piespiedu izpildes līdzekļi ir vairāki – piedziņas vēršana uz parādnieka darba samaksu un tai pielīdzinātajiem maksājumiem, naudas līdzekļiem kredītiestādēs un pie citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, piedziņas vēršana uz kustamo mantu un nekustamo īpašumu un citi.

Vienlaikus pirms katra piespiedu izpildes līdzekļa piemērošanas tiesu izpildītājs izvērtē situāciju. Ja izpildītājs konstatē, ka piemērot piedzinēja izvēlēto piespiedu izpildes līdzekli konkrētajos apstākļos nav samērīgi vai lietderīgi, tiesu izpildītājs var atteikt piedzinēja norādītā piespiedu izpildes līdzekļa piemērošanu.

Piemēram, tiesu izpildītājs nevērsīs piedziņu uz parādnieka nekustamo īpašumu, ja parādu ir iespējams atgūt saprātīgā termiņā, vēršot piedziņu uz parādnieka darba samaksu un tai pielīdzinātajiem maksājumiem.

Parādniekam ir jāinformē par to, kāda veida ienākumus tas saņem

Visbiežākā kļūda, ko pieļauj parādnieki, ir nesadarbošanās ar tiesu izpildītāju. Savu interešu nodrošināšanai parādniekam ir pienākums nolēmuma izpildes laikā:

  • sniegt patiesu un pilnīgu informāciju par savu mantisko stāvokli un darbavietu;
  • informēt par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu;
  • būt sasniedzamam – paziņot par darbavietas vai dzīvesvietas maiņu;
  • paziņot par papildu ienākumu avotiem.

Paša parādnieka interesēs ir tiesu izpildītājam sniegt iepriekšminēto informāciju. Piemēram, ja parādnieks saņem kādu no Civilprocesa likuma 596. pantā minētajām summām – atlaišanas pabalstu, kādu no valsts sociālo pabalstu veidiem, uzturlīdzekļus un citas summas, uz kurām nevar vērst piedziņu, – viņam par to ir jāpaziņo tiesu izpildītājam, jo tiesu izpildītājs nevienā reģistrā pats nevar redzēt šādu informāciju.

Ja parādnieks konstatējis, ka parādu piedziņa tiek veikta gan no darba samaksas, gan bankas konta, tad parādniekam savlaicīgi ir jāvēršas pie tiesu izpildītāja, un tiesu izpildītājs izvērtēs konkrēto situāciju. Savlaicīgi vērsties pie tiesu izpildītāja ir svarīgi, jo saskaņā ar likumu tiesu izpildītājam depozīta kontā saņemtie naudas līdzekļi 7 dienu laikā ir jāpārskaita piedzinējam.

KOMENTĀRI
6


drošības attēls
Sika
Iesaka:  +0 -0
Man no pasta konta tika novilkti 30€ no bernu uzturlidzekliem par pakalpojuma maksu,ko iesutijusi tiesu izpilditaja,un man saka ka to nevar dabut atpakal,bet vai drikst,jo no tiem vilkt nedrikst.ka es varu to nokarot,lai atkal neatkartojas
12.12.2017 22:00:28
Nepatīk
Patīk
boo
Iesaka:  +2 -0
lai tak iepūš man zagļu un korumpantu valsts.
10.12.2017 22:22:00
Nepatīk
Patīk
Es
Iesaka:  +3 -0
Tāda Andžela Klağe man kopš 2014 gada nav atskaitijusi atpakaļ pārmaksato un neliekas trauceta! Vai ta neskaitas zagšana?
09.12.2017 08:35:02
Nepatīk
Patīk
Garais
Iesaka:  +5 -0
Straadaasim neoficiaali...
06.12.2017 15:20:08
Nepatīk
Patīk
LVportāls
Iesaka:  +1 -0
Ja vēlaties saņemt atbildi uz savu jautājumu, tas ir jāreģistrē sadaļā e-konsultācijas.
05.12.2017 15:12:56
Nepatīk
Patīk
aņa
Iesaka:  +0 -0
vai, ja parādnieks ir aizbraucis no valsts un nemaksā, var piedzīt parādu no sievas, kas palikusi LV?
05.12.2017 14:53:16
Nepatīk
Patīk
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv