SKAIDROJUMI

Valsts svētki 18. novembrī un vēl viena atpūtas diena – 20. novembrī

Lidija Dārziņa, LV portāls10.11.2017
"ĪSUMĀ"
  • Valsts svētki Latvijas Republikas Proklamēšanas diena, 18. novembris, ir sestdien, tāpēc brīvās sestdienas vietā tiek piešķirta cita atpūtas diena darba nedēļā – pirmdiena.
  • Pirms svētku dienas darba dienas ilgums saīsināms par vienu stundu, ja darba koplīgumā, darba kārtības noteikumos vai darba līgumā nav noteikts īsāks darba laiks.
  • Ja svētku diena iekrīt ikgadējā atvaļinājuma laikā, tas pagarināms par vienu kalendāro dienu.
Valsts svētki – 18. novembris – šogad iekrīt sestdienā, tāpēc atbilstoši likumam jaunās darba nedēļas sākumā, pirmdien, 20. novembrī, ir paredzēta atpūtas diena. Līdz ar to kopā būs trīs no darba brīvas dienas. Savukārt pirmssvētku diena piektdien būs saīsinātā darba diena.

Saskaņā ar likuma "Par svētku un atceres dienām" 1. pantu gadījumā, ja 18. novembris iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu. Tāpēc 20. novembris šogad būs atpūtas diena.

Tā kā darba tiesiskajās attiecībās ir situācijas, kurās atšķiras noteikumi valsts pārvaldē un privātajā sektorā nodarbinātajiem, arī par kompensēto brīvdienu var rasties jautājums: vai atpūtas diena jaunās darba nedēļas sākumā pēc 18. novembra svētkiem attiecas uz visiem darbiniekiem?

Gan valsts pārvaldē strādājošajiem, gan komercstruktūrās strādājošajiem 20. novembris ir brīvdiena, apstiprina Valsts darba inspekcijas (VDI) Darba tiesību nodaļas Konsultatīvā centra vadītāja Zaiga Strode. Tiesiskais pamatojums ir ietverts likuma "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām" 1. pantā, kurš nosaka: ja svētku dienas – 4. maijs, Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma diena un 18. novembris – iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu. Likumdevējs nav paredzējis izņēmumu attiecībā uz privātajā sektorā nodarbinātajiem.

Ja svētki un pārcelta brīvdiena ir atvaļinājuma laikā

Kolīdz tuvojas svētki, samulst strādājošie, kam šajā laikā ir atvaļinājums, un nereti arī darba devēji, kam atvaļinājums jāpiešķir. Esam tomēr jau diezgan labi informēti, ka svētkus izskaita no atvaļinājuma, tātad atvaļinājums tiek pagarināts par svētku dienu skaitu. Bet šomēnes vēl ir papildu faktors – pēc valsts svētkiem nedēļas nogalē pienākas brīvdiena sekojošās darba nedēļas sākumā.

Atpūtas diena katram ir dārga, tāpēc negribas atgriezties darbā ātrāk, nekā vajag, taču nebūtu arī labi darbu neattaisnoti sebot. Protams, labā prakse būtu, ja darba devējs rīkojumā par atvaļinājumu darbiniekam norādītu piešķirtā atvaļinājuma pirmo un pēdējo dienu. VDI iepriekš LV portālam ir skaidrojusi, ka informēšanas veidu un formu par piešķirto atvaļinājumu nosaka darba devējs. Visizplatītākā forma, kuru izvēlas darba devējs, organizējot darbu uzņēmumā, ir rakstveida rīkojumi. Ar šiem rīkojumiem darbinieks tiek iepazīstināts. Tomēr ir iespējami arī citi darbinieka informēšanas veidi, piemēram, elektroniskā informācijas sistēma. Darba devējam jāuzskaita gan darba laiks, gan arī piešķirto un izmantoto atvaļinājumu periodi.

Darba likuma 149. pants ikvienam darbiniekam nosaka tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šāds atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas.

Saistībā ar šomēnes piešķirtajiem atvaļinājumiem LV portāls Z. Strodei minēja piemērus, un viņa paskaidroja, kā saskaitīt atvaļinājuma dienas.

1. piemērs. Darbinieks no 13.11.2017. vēlas izmantot ikgadējo atvaļinājumu – 2 nedēļas. Kad viņam jāierodas darbā – 28.11. vai 29.11.?

Z. Strode: Saskaņā ar Darba likuma 149. panta pirmo daļu atvaļinājuma periodā netiek ieskaitītas svētku dienas. 20. novembrim ir piešķirts tikai brīvdienas statuss. Likumdevējs nav paredzējis, ka brīvdienas, atpūtas dienas, kā arī valstī noteiktās atceres un atzīmējamās dienas nebūtu jāieskaita atvaļinājuma četrās kalendāra nedēļās. Tātad darbiniekam darbā jāierodas 28. novembrī.

2. piemērs. Darbiniekam atvaļinājums ir 2 kalendārās nedēļas – no 6.11.2017. Vai tās ir  līdz 20.11.2017. (ieskaitot) vai līdz 21.11.2017. (ieskaitot)?

Z. Strode: Atbildei uz šo jautājumu pamatojums ir tāds pats kā iepriekšējā atbildē. Tātad –  atvaļinājuma pēdējā diena būs 20. novembris, darbā jāatgriežas 21. novembrī.

3. piemērs. Kad ir jāatgriežas darbā, ja atvaļinājums piešķirts no 13. novembra uz vienu kalendāro nedēļu?

Z.Strode: Atvaļinājuma pēdējā diena būs 20. novembris, darbā jāatgriežas 21. novembrī.

Tātad, kā redzams no VDI speciālistes atbildēm, visos gadījumos atvaļinājums pagarinās tikai par vienu, svētku, dienu, jo atvaļinājums tiek pagarināts par kalendārajām dienām, nevis par darba dienām.

Pirmssvētku dienā jāstrādā vismaz stundu mazāk

Darba likuma 135. pants (Darba dienas ilgums pirms svētku dienām) paredz: pirms svētku dienām darba dienas ilgums saīsināms par vienu stundu, ja darba koplīgumā, darba kārtības noteikumos vai darba līgumā nav noteikts īsāks darba laiks. Norma pirms svētku dienām darba dienas ilgumu saīsināt par vienu stundu attiecas tikai uz normālā darba laika darbiniekiem.

Latvijas Republikas Proklamēšanas diena 18. novembris ir svētku diena. Tā kā tā ir sestdiena, tad piektdien, 17. novembrī, darba diena ir saīsināma.

Saskaņā ar Darba likumu noteikums par darba laika saīsināšanu vismaz par 1 stundu ir saistošs visiem darba devējiem neatkarīgi no to tiesiskā statusa, tātad ne tikai valsts iestādēs, bet arī komercsabiedrībās strādājošajiem pirmssvētku darbdienā, 17. novembrī, darba laiks jānosaka īsāks.

Šī norma (pirmssvētku dienās darba dienas ilgumu saīsināt par vienu stundu) attiecas tikai uz normālā darba laika darbiniekiem, kas strādā astoņas stundas dienā, 40 stundas nedēļā (kas ir normālais darba laiks, paskaidrots Darba likuma 131. pantaa pirmajā daļā).

Savukārt uz darbiniekiem, kas strādā nepilnu darba laiku, Darba likuma 135. pantaa noteikums par darbdienas ilguma saīsināšanu vismaz par vienu stundu pirms svētku dienām nav attiecināms.

Vēl jāpiebilst, ka Darba likumā paredzētās normas saistībā ar svētkiem attiecas tikai uz svētku dienām, kas ir noteiktas likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"..
KOMENTĀRI
10


drošības attēls
Deniss
Iesaka:  +0 -0
Strādāju virsstundas 18. novembrī un man ir pilnas slodzes darba laiks. Kāda samaksas kartība ir paredzēta šajā gadījumā?
04.12.2017 22:24:51
Nepatīk
Patīk
Ivars
Iesaka:  +0 -0
Indra, pilnīgi iespējams, ka Jūsu skolai ir izdevusi normatīvos aktus par darba organizāciju. Varbūt tur tas ir rakstīts?
11.11.2017 15:22:28
Nepatīk
Patīk
Indra vēlreiz
Iesaka:  +1 -0
Uz likumu nav jālūkojas no citas puses! Es labi sapratu, ka pedagogiem, mediķiem u. c. nav normālais darba laiks, tāpēc nepienākas saīsinātā darba diena un punkts. Ar šo nesaistīti ir citi likuma panti, kas nosaka atvaļinājuma ilgumu (starp citu, vasara tur nav ierakstīta), tāpēc nav ko jaukt saīsināto darba dienu ar atvaļinājumu. Mans komentārs bija par IKVD SKAIDROJUMA ABSURDUMU. Bet man tomēr ir jautājums LV portālam: Kura likuma kuri panti nosaka, ka izglītojamajiem svētku dienās nenotiek paredzētās mācību stundas?
11.11.2017 11:42:38
Nepatīk
Patīk
Indrai
Iesaka:  +2 -0
Palūkojieties no citas puses. Pedagogiem ir garāks atvaļinājums, turklāt vasarā ;) p.s. šī brīvā stunda jau nesanāk arī daudziem citiem. Mediķiem, piem. Priecīgus svētkus!
10.11.2017 23:12:52
Nepatīk
Patīk
Indra
Iesaka:  +0 -0
Izlasīju skaidrojumu tajā adresē: \"Līdz ar to Darba likuma 135. pantā noteiktais attiecas tikai uz skolotājiem. Kā to īstenot, ja mācību stundu skaitu nedrīkst samazināt? \"Darba likumā noteikto darba laika saīsināšanu attiecībā uz pedagogiem var īstenot, vismaz par vienu stundu saīsinot citu pedagogu pienākumu veikšanai paredzēto laiku,\" skaidro IKVD. Pedagogi izglītības iestādē ne tikai pasniedz kontaktstundas mācību priekšmetos, bet arī veic citus pedagoga pienākumus, piemēram, sniedz konsultācijas, piedalās sanāksmēs, pasākumos, aizpilda dokumentus u.c.\" Ko darīt, ja man pirmssvētku dienā nav paredzētas konsultācijas vai sanāksmes, vai pasākumi? Neaizpildīt dokumentāciju par to dienu, nesagatavoties nākamās darba dienas stundām, neizlabot izglītojamo iesniegtos pārbaudes darbus? Vai tas nešķiet absurdi un diskriminējoši? Man tik un tā būs tas jādara, un, ja es to neizdarīšu pirmssvētku dienā, tad es to stundu strādāšu ilgāk kādā citā dienā... :( Priecīgus svētkus!
10.11.2017 17:58:16
Nepatīk
Patīk
Skolotāja
Iesaka:  +0 -0
Vai pedagogiem arī pienākas saīsināta darba diena 17. novembrī? (Ir pilna slodze.)
10.11.2017 16:05:23
Nepatīk
Patīk
Gints
Iesaka:  +0 -0
Vai darba devējs drīkst nedot brīvdienu 20.11.un nesaīsināt darba laiku 17.11. (summētais darba laiks, tirdzniecība).?
10.11.2017 16:00:31
Nepatīk
Patīk
LV portāls
Iesaka:  +0 -0
20.novembris ir uzskatāms par brīvdienu, kam sakarā ar likumu par svētku dienām, piešķirts šāds - tikai brīvdienas - statuss. Līdz ar to darba samaksa šajā dienā nav kā darbam svētku dienā.
10.11.2017 13:19:56
Nepatīk
Patīk
M
Iesaka:  +3 -0
Kā ir ar darbiniekiem, kuriem ir maiņu darbs un kuriem ir piešķirta brīvdiena 18. novembrī(sestdienā), bet jānāk uz nakts maiņu 19-20.novembrī. Šiem darbiniekiem pienākàs dubulta samaksa, kā svētku stundu likme par 20. novembra nostrādātajām stundām?
10.11.2017 02:38:12
Nepatīk
Patīk
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv