SKAIDROJUMI

Infografika: Skolēna tiesības un pienākumi

Laura Studente, LV portāls; Aiga Dambe, LV portāls01.09.2017
Ikvienam skolēnam ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi, kas noteikti Izglītības likumā. Tie paredz, ka skolēniem ir jāciena Latvijas valsts – tās valoda, Satversme un vēsture. Skolēniem ir pienākums ievērot skolas iekšējos kārtības noteikumus, būt pieklājīgiem, nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību.

Skolēna pienākumi noteikti Izglītības likuma 54. pantā. Tas paredz, ka skolēnam ir pienākums nepieļaut vardarbību, kā arī neapdraudēt sevi un citu bērnu vai skolotāju veselību, drošību un intereses. Tāpat skolēnam ir pienākums arī rīkoties tā, lai ar savām darbībām nediskreditētu skolu, ievērotu tās noteiktās ģērbšanās prasībās, iekšējos normatīvos aktus, kā arī piedalīties skolas sakopšanā u. c. Tomēr jāņem vērā, ka ar pienākumiem pārspīlēt nedrīkst. Piemēram, uzticot veikt uzkopšanas darbus skolā, jāņem vērā, ka skolēnam nevar likt darīt apkopēja pienākumus. Vairāk lasiet LV portāla skaidrojumā Ar skolēna pienākumu sakopt skolu nedrīkst pārspīlēt.

Savukārt skolēna tiesības noteiktas likuma 55. pantā, kas paredz, ka skolēnam ir tiesības uz valsts vai pašvaldības apmaksātu pamatizglītību, tiesības izteikt savas domas, neaizskarot citu personu godu un cieņu, piedalīties mācību procesa pilnveidē, saņemt profilaktisko veselības aprūpi, kā arī tiesības uz to, ka viņa manta ir aizsargāta skolas telpās. Skolēniem arī jābūt tiesībām izmantot skolas telpas, laboratorijas, iekārtas, mācību grāmatas, kā arī saņemt bibliotekāros, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumus.

KOMENTĀRI
2
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv