SKAIDROJUMI

Grozīti noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

LV portāls11.08.2017
Šodien spēkā stājas grozījumi MK noteikumos, kas, aizstājot līdzšinējos pakalpojumus, paredz ieviest jaunus tiesu iestāžu (zemesgrāmatu nodaļu) maksas pakalpojumus, par kuriem maksājamas kancelejas nodevas.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 96 "Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem" paredz papildināt noteikumu 2. pielikumu un ieviest šādus jaunus pakalpojumus, aizstājot līdzšinējās kancelejas nodevas:

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena ar PVN (eiro)

Rakstveida izziņas vai apliecinātas nodalījuma datorizdrukas no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sagatavošana un izsniegšana

1 dokuments

6,20

Zemesgrāmatas nostiprinājuma žurnāla un nekustamā īpašuma lietas lasīšana

1 hipotekārā vienība

8,96

Neapliecinātas datorizdrukas no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izsniegšana vai nosūtīšana elektroniskā veidā

1 dokuments

2,52

Nostiprinājuma lūguma apliecināšana

1 dokuments

8,58

Pakalpojumu izcenojums aprēķināts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 333 "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojuma apstiprināšanas kārtība", līdz ar to maksas pakalpojumu cena ir atšķirīga no kancelejas nodevas apmēra.

Noteikumi papildināti arī ar Zemesgrāmatu likuma 107. panta ceturtajā daļā noteikto atbrīvojumu no kancelejas nodevas samaksas, lai pēc šo noteikumu spēkā stāšanās, kancelejas nodevas pārveidojot par maksas pakalpojumiem, valsts drošības iestādes, Valsts kontrole, prokuratūra, Valsts ieņēmumu dienests, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Valsts policija un Ārlietu ministrija saglabātu atbrīvojumu no samaksas.

Papildus jaunā kārtība paredz, ka persona samaksu par pakalpojumu rajona (pilsētas) tiesā un apgabaltiesā veic saskaņā ar sagatavoto rēķinu. Tīmekļa vietnē https://manas.tiesas.lv tiks izstrādāta funkcionalitāte, lai persona varētu ģenerēt rēķinu un tiešsaistē vai ar kredītiestādes starpniecību veikt samaksu par pakalpojumu.

Ja persona samaksu par pakalpojumu būs veikusi kredītiestādē bez pakalpojuma sniedzēja sagatavota rēķina un pakalpojuma sniedzējs varēs identificēt samaksas saņemšanu pakalpojuma sniedzēja bankas kontā, tad pakalpojuma sniedzējs izrakstīs rēķinu par pakalpojumu un Tiesu administrācija veiks atbilstošu grāmatvedības uzskaiti – maksājuma un par pakalpojumu izrakstītā rēķina sasaisti.

Savukārt, ja pakalpojuma sniedzējs nevarēs identificēt veikto maksājumu, pakalpojums netiks sniegts, bet kļūdaini veikta maksājuma gadījumā tiks atmaksāts uz maksātāja iesnieguma pamata.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv