SKAIDROJUMI

Spēkā stājas grozījumi par pedagogu kvalitātes pakāpju sistēmu

LV portāls10.08.2017
Šodien spēkā stājās grozījumi Izglītības likumā, kas pilnveido pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmu. Jaunā kārtība paredz līdzšinējo piecu pakāpju sistēmu aizstāt ar trīs pakāpju sistēmu. Grozījumi paredz, ka pakāpes piešķirs izglītības iestādes vadītājs, nesaistot pašvaldības un nozares ministriju, kā tas bija līdz šim.

Turpmāk katras mācību iestādes vadītājs izstrādās un apstiprinās novērtēšanas kritērijus un izveidos novērtēšanas komisiju, kas atbilstoši izglītības iestādes attīstības mērķiem veiks pedagogu novērtēšanu. Komisija izvērtēs katra skolotāja ieguldījumu bērnu mācīšanās vajadzību nodrošināšanā, prasmi motivēt ikvienu bērnu atbilstoši katra spējām un vajadzībām. Šāda kārtība ir noteikta grozījumos Izglītības likumā.

Jaunā kvalitātes piešķiršanas sistēma paredz īstenot brīvprātības principu. Pedagogs pats var izvēlēties dalību novērtēšanas procesā, izglītības iestādes vadītājam iesniedzot brīvas formas un apjoma iesniegumu. Tāpat pedagogs var izvēlēties pakāpi, uz kuru pretendē, neievērojot pēctecību.

Izglītības iestāde vai pašvaldība varēs papildināt vērtēšanas nosacījumus un kritērijus, ievērojot izglītības programmas vai pedagoga veicamo pienākumu specifiku, kā arī novada vai reģionālās tradīcijas, pieredzi, tostarp skolēnu mācību sasniegumu līmeni un kvalitāti. Grozījumi arī paredz, ka, nosakot pedagoga mēnešalgu, līdz ar pedagoga profesionālo kvalifikāciju varēs ņemt vērā arī pedagoga darba stāžu.

Kvalitātes pakāpe pedagogam tiek piešķirta uz vienu, diviem vai trim gadiem un ir spēkā tikai tajā izglītības iestādē, kurā veikta pedagoga novērtēšana. Piemaksa tiek noteikta, ņemot vērā novērtēšanas procesa rezultātus un pieejamos finanšu līdzekļus. Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis iepriekš ir norādījis, ka valsts finansējums kvalitātes piemaksām saglabāsies iepriekšējā līmenī. Taču samazināsies birokrātija un papīra darbs, kas bija jāveic pedagogiem.

Izglītības iestādēm pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kritēriji un kārtība jāizstrādā līdz šī gada 30. novembrim. Iesniegumus par kvalitātes novērtēšanu izglītības iestādei varēs iesniegt, sākot no 1. decembra.

KOMENTĀRI
2


drošības attēls
skolotāja
Iesaka:  +1 -0
Un jēga kāda? Uzlabosies darba kvalitāte?
14.08.2017 23:41:15
Nepatīk
Patīk
IVA
Iesaka:  +0 -0
VAI TAD TĀ JAU REIZ NEBIJA?
12.08.2017 14:21:04
Nepatīk
Patīk
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv