SKAIDROJUMI

Atvieglo prasības izmaiņām būvniecības iecerē

LV portāls10.07.2017
Šodien stājas spēkā grozījumi Būvniecības likumā, kas paredz atvieglot prasības būvniecības ieceres grozīšanai, kā arī veicināt būvniecības informācijas sistēmas izmantošanu.

Šie grozījumi attieksies arī uz militārajiem un nacionālajiem interešu objektiem, lai mazinātu birokrātiju un kopumā neaizkavētu valstij nozīmīgu objektu būvniecību. Tāpat tiks atvieglota elektrotīklu pārvades būvniecība, kurai ir noteikts nacionālo interešu objekta statuss. Piemēram, militāro objektu žogs vai mūris varēs neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam.

Lai līdzsvarotu būvniecības ierosinātāja un trešo personu tiesības, likuma grozījumi nosaka, ka turpmāk, mainot būvniecības ieceri, nedrīkstēs izmainīt tikai būves galveno lietošanas veidu. Citas izmaiņas, piemēram, izmaiņas būves novietojumā, būvapjomā un fasādes risinājumā, ir pieļaujamas pēc to saskaņošanas ar būvvaldi vai institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas.

Ar izmaiņām var paredzēt arī tādu pirmās vai otrās grupas inženierbūvju, pirmās grupas ēku vai otrās grupas palīgēku būvniecību, kas nebija iepriekš paredzēta.

Tāpat atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas procesā varēs atkāpties no būvniecības jomas tehniskajām prasībām, neparedzot alternatīvus risinājumus. Šādas atkāpes drīkstēs būt tikai noteiktos gadījumos. Piemēram, ja attiecīgās prasības tehniski vai funkcionāli nav iespējams ievērot vai tās uzliek būvniecības ierosinātajam nesamērīgu vai nepamatotu slogu, kā arī tad, ja būve ar kultūrvēsturisku vērtību attiecīgo prasību ievērošanas dēļ var zaudēt savu kultūrvēsturisko vērtību. Atzinumu par to sagatavos atbilstošās jomas būvspeciālists.

Būvniecības ierosinātājs dokumentus, kā arī pilnvaras Būvniecības informācijas sistēmā turpmāk varēs neparakstīt ar drošu elektronisko parakstu, jo sistēma lietotāju identificēs automātiski. Šāds pakalpojums sistēmā būs jānodrošina ne vēlāk kā līdz 2018. gada 1. jūlijam.

Būvniecības likuma grozījumi arī precizē atsevišķu jēdzienu definīcijas.

KOMENTĀRI
1
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv