SKAIDROJUMI

Samazinās maksimālo zemes piespiedu nomas maksu

LV portāls27.06.2017
Šodien, 27. jūnijā, stājas spēkā jaunā kārtība, saskaņā ar kuru nākamajos trijos gados pakāpeniski samazinās zemes piespiedu nomas maksu gadījumos, kad zemes un privatizēta dzīvokļa īpašnieki nevar vienoties par savstarpēji pieņemamu maksu. Pašreiz nomas maksa domstarpību gadījumos ir nosakāma 6% apmērā no kadastrālās vērtības. Jaunais regulējums ir ietverts grozījumos likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”.

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" paredz divkārtēju samazinājumu, līdz kuram jānonāk pakāpeniski.

Likuma 54. pants (Zemes gabala īpašnieka pienākumi un tiesības) iepriekš noteica, ka zemes gabala nomas maksu nosaka, pusēm rakstveidā vienojoties. Ja puses nevar vienoties, zemes gabala nomas maksa privatizēta dzīvokļa un mākslinieka darbnīcas īpašniekam nosakāma 6 procenti gadā no zemes kadastrālās vērtības.

Ar grozījumiem paredzēts, ka gadījumos, ja puses nevar vienoties, zemes gabala nomas maksa privatizēta dzīvokļa un mākslinieka darbnīcas īpašniekam nosakāma mazāka nekā pašreiz pieļautā:

  1. no 2018. gada 1. janvāra – līdz pieciem procentiem gadā no zemes kadastrālās vērtības;
  2. no 2019. gada 1. janvāra – līdz četriem procentiem gadā no zemes kadastrālās vērtības;
  3. no 2020. gada 1. janvāra – līdz trim procentiem gadā no zemes kadastrālās vērtības.
KOMENTĀRI
2
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv