SKAIDROJUMI

Infografika: Dronu pilotēšanas noteikumi

Elīna Gulbe, LV portāls; Aiga Dambe, LV portāls21.06.2017
Par plaši izmantotu tehnoloģisko inovāciju šobrīd ir kļuvuši bezpilota lidaparāti droni, ar kuru pilotēšanu un izgatavošanu aizraujas ne tikai dažādu jomu profesionāļi, bet arī entuziasti. Droni tiek pielietoti, lai no gaisa uzņemtu iespaidīgas ainavas, iemūžinātu dažādu publisku pasākumu norisi vai piekļūtu sarežģīti pieejamiem objektiem. Regulējums, kas nosaka drošu šo ierīču lietojumu, stājies spēkā salīdzinoši nesen – aizvadītā gada novembrī. Tajā iekļauta virkne vērā ņemamu ierobežojumu, kuru mērķis ir novērst drošības riskus – apdraudējumus, kas saistīti gan ar līdzcilvēkiem un viņu īpašumiem, gan civilo aviāciju.

Likuma "Par aviāciju" 47. pants nosaka, ka bezpilota gaisa kuģu lidojumi vai cita veida lidaparātu pārvietošanās Latvijas Republikas gaisa telpā veicama atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 737 "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi". Jomas regulējums ir detalizēts, tāpēc pirms iecerētās dronu pilotēšanas būtu vēlams pārliecināties, vai un kā to ir atļauts darīt izvēlētajā teritorijā un infrastruktūras objektu tuvumā. Piemēram, lidojumus drīkst veikt ne tuvāk par 500 m no ieslodzījuma vietām un to jaunbūvēm, kā arī militārajiem objektiem (konkrētās adreses atrodamas MK noteikumu pielikumos). Lidojumi ir aizliegti lidlauku tuvumā un īpaši ierobežoti valsts kontrolētajā gaisa telpā pie lidostas "Rīga".

Dronu īpašniekiem jāievēro – MK noteikumu 8. punkts paredz, ka izmantotajam bezpilota gaisa kuģim jābūt marķētam ar tā īpašnieka vai valdītāja vārdu un uzvārdu (juridiskajām personām – nosaukumu), deklarētās dzīvesvietas adresi (juridiskajām personām – juridisko adresi) un tālruņa numuru. Tāpat noteikts, ka gadījumā, ja bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa pārsniedz 1,5 kg, tā īpašniekam jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība pret zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi.

Ārkārtas situācijās, ja pilots ir zaudējis kontroli pār bezpilota gaisa kuģa vadību un pastāv risks, ka tādējādi varētu tikt radīti draudi citu Latvijas Republikas gaisa telpas lietotāju lidojumu drošumam (piemēram, bezpilota gaisa kuģis pārsniedz pieļaujamo lidojuma augstumu, lidojums turpinās ārpus tiešās redzamības, bezpilota gaisa kuģis ielido kontrolējamā gaisa telpā), pilotam nekavējoties jāinformē "Latvijas gaisa satiksme", sazinoties atbilstoši "Latvijas gaisa satiksmes" tīmekļvietnē norādītajam. Savukārt, ja pastāv risks, ka bezpilota gaisa kuģis var radīt draudus cilvēka dzīvībai, veselībai, mantai, kā arī nodarīt kaitējumu videi, pilotam nekavējoties jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112.

KOMENTĀRI
13
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv