SKAIDROJUMI

Veiktas izmaiņas transportlīdzekļu reģistrācijas procesā

LV portāls13.06.2017
Šodien, 13. jūnijā, stājas spēkā grozījumi noteikumos, kuri regulē transportlīdzekļu reģistrāciju. Tajos veiktās izmaiņas skar transportlīdzekļu norakstīšanas procesu, numura zīmju piešķiršanas un aprites kārtību, kā arī reģistrācijai nepieciešamo pilnvaru apjomu.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi" auto īpašniekiem atvieglos konkrētas izvēlētās valsts reģistrācijas numura zīmes iegūšanu. Noteikumu 10. punkts paredz, ka gadījumā, ja transportlīdzekļa īpašnieka izvēlētā numura zīme atrodas citā CSDD nodaļā, to varēs rezervēt uz piecām dienām, lai saprātīgā termiņā nodrošinātu tās saņemšanas iespēju attiecīgajā CSDD nodaļā. Grozījumiem pievienotajā anotācijā skaidrots, ka izmaiņas veiktas, "lai palielinātu valsts reģistrācijas numuru izvēles un reģistrācijas iespējas".

Tāpat atvieglota jauna reģistrācijas dokumenta saņemšana zudušā vietā. Turpmāk īpašniekiem līdz ar iesniegumu dokumenta atjaunošanai vairs nebūs jāiesniedz izziņa par agregātu numuru salīdzināšanu. Attiecīgās izmaiņas veiktas sakarā ar šādu nozaudētu dokumentu ievietošanu starptautiski izmantojamās informatīvajās sistēmās un atkārtotas vai nelegālas izmantošanas aizlieguma nodrošināšanu.

Savukārt nolūkā mazināt reģistrācijas procesa radīto administratīvo slogu paplašinātas transportlīdzekļu izgatavotāju pārstāvjiem paredzētās sadarbības iespējas, nodrošinot klientiem pārdoto transportlīdzekļu reģistrāciju.

Tāpat veiktās izmaiņas nosaka, ka atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas prasībām transportlīdzekli no uzskaites norakstīšanai turpmāk varēs noņemt, ne tikai pamatojoties uz likvidācijas sertifikātu. To būs iespējams darīt arī tad, ja kompetenta ārvalsts iestāde, kas uztur elektronisku datu kopumu par reģistrētajiem transportlīdzekļiem vai kuras rīcībā ir informācija par transportlīdzekļa iznīcināšanu vai bojāeju (piemēram, Valsts policija, Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, apdrošināšanas kompānijas), sniegs Ceļu satiksmes drošības direkcijai (CSDD) informāciju par transportlīdzekļa iznīcināšanu vai bojāeju.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv