SKAIDROJUMI

Jaunā pedagogu kvalitātes pakāpju piešķiršanas sistēma

Laura Studente, LV portāls17.03.2017
"ĪSUMĀ"
 • Jaunā kvalitātes pakāpju piešķiršanas sistēma nozīmē to, ka tagadējo piecu pakāpju vietā būs trīs pakāpes.
 • Pirmo pakāpi piešķirs par skolotāja darbību izglītības iestādē, otro – pašvaldības mērogā, bet trešo – valsts mērogā.
 • Lai pretendētu uz pakāpi, skolotājam būs jāiesniedz pieteikums, rekomendācija un trīs ikgadējie pašvērtējumi.
 • Lai izlemtu, vai pedagogs atbilst pakāpei, tiks izvērtētas astoņas mācību stundas.
 • Pakāpi piešķirs uz trim gadiem.
 • Jauno sistēmu ieviesīs 2018. gada 1. septembrī. Tiem pedagogiem, kuriem pakāpes termiņš beidzas šogad, tas automātiski tiks pagarināts, taču pieteikties jaunajai pakāpei vajadzēs jau šī gada oktobrī.
Šobrīd Latvijā ir 33 tūkstoši pedagogu, no kuriem apmēram 80% ir piešķirta kvalitātes pakāpe. Izglītības likuma grozījumi, nosakot jaunu kvalitātes pakāpju piešķiršanas sistēmu, paredz līdzšinējās piecas kvalitātes pakāpes aizstāt ar trīs pakāpju sistēmu – 1. kvalitātes pakāpe būs apliecinājums – labs pedagogs skolā, 2. pakāpe – labs pedagogs novadā, bet 3. kvalitātes pakāpe apliecina, ka pedagogs ir izcils valsts mērogā.

"Ar jauno sistēmu mēs gribam mazināt birokrātisko slogu, ar kuru pedagogi saskaras, piesakoties kvalitātes pakāpēm. No rutīnas darba, vācot savu dosjē un mēģinot izgudrot, ko vēl labu par sevi var pateikt, turpmāk galvenais kritērijs pakāpes piešķiršanai būs mācību stundas kvalitāte. Pakāpe nav piemaksa par darbu, bet gan valsts novērtējums par augstu darba kvalitāti," piesakot jauno sistēmu, skaidroja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības departamenta direktore, valsts sekretāra vietniece Evija Papule precizēja, ka jaunajā sistēmā pedagogs varēs pats izvēlēties, uz kādu līmeni pretendēt. Piemēram, pašvaldības mērogā pedagogam ir jāpiedalās olimpiāžu darbu labošanā, jāsadarbojas ar kolēģiem, pārrunājot metodes un to, kā paaugstināt katra skolēna individuālo mācību dinamiku. Savukārt valsts līmenī tas nozīmē nodarboties ar jauna satura, kompetenču standarta izveidi, labot valsts pārbaudes darbus, sadarboties ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Kārlis Šadurskis prognozē, ka no visiem pedagogiem, kam pakāpi piešķirs pēc jaunās sistēmas, 80% skolotāju iegūs pirmo, 15% otro, bet 5% trešo pakāpi.

Kā novērtēs pedagoga darba kvalitāti pakāpes piešķiršanai?

Pedagogam, kas vēlēsies pretendēt uz kvalitātes pakāpi, jābūt ar:

 • vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba stāžu izglītības iestādē;
 • vismaz 15 darba stundu slodzi nedēļā, no kurām vismaz septiņas ir mācību stundas/nodarbības.

Lai pieteiktos, pedagogiem būs jāiesniedz noteiktas formas un apjoma pieteikums vienkāršā pašvērtējuma formā. Pieteikums ir brīvprātīgs – tas ir katra pedagoga izvēlē, uz kuru no pakāpēm viņš vēlas pretendēt. Nav jāievēro arī pēctecības princips. Pedagogs, kuram iepriekš nav bijis pakāpes vai bijusi pirmā pakāpe, var pieteikties arī uz trešo pakāpi.

Pieteikums būs jāpamato ar izglītības vadītāja rekomendāciju, kas apliecina iesniegto informāciju un skolotāja norādītās prasmes. Rekomendācijā vadītājam jāapliecina pedagoga pienesums un darbība skolas, pašvaldības, valsts līmenī. Piemēram, darbojoties savā skolā, kā skolotājam mentoram, sniedzot metodisko palīdzību, vadot prakses, strādājot kā lektoram, ekspertam, vērtējot valsts pārbaudes darbus, veidojot mācību saturu, tostarp mācību līdzekļus.

"Pakāpe nav piemaksa par darbu, bet gan valsts novērtējums par augstu darba kvalitāti."

Piesakoties pedagogam būs jāiesniedz trīs ikgadējie pašvērtējumi, ko veidos pēc skolas vai pašvaldības noteiktas formas un satura.

Izglītības un zinātnes ministrija norāda, ka vienkāršotā vērtēšanas procedūra saīsinās vērtēšanas laiku, palielinās skolas, pašvaldības autonomiju, ņemot vērā pašreizējo vērtēšanas pieredzi un praksi, kā arī mazinās birokrātisko slogu (gan pedagogam, gan vērtētājiem).

Lai gan kopējos nosacījumus noteiks IZM, tomēr skola, pašvaldība varēs papildināt pretendentu atlases kritērijus, ievērojot izglītības programmas vai pedagoga veicamo pienākumu specifiku, kā arī novada vai reģionālās tradīcijas, pieredzi, tostarp skolēnu mācību sasniegumu līmeni un kvalitāti (dinamiku).

Izvērtēs mācību stundu kvalitāti

Pedagoga profesionālās darbības kvalitāti noteiks, izvērtējot viņa vadītās mācību stundas/nodarbības. Četru mēnešu laikā tiks izvērtētas astoņas mācību stundas.

 1. pakāpei – piecas pedagoga iniciētas mācību stundas/nodarbības un trīs izglītības iestādes administrācijas vai republikas pilsētas vai novada (novadu) pašvaldības komisijas iniciētas mācību stundas/nodarbības;
 2. pakāpei – trīs pedagoga iniciētas mācību stundas/nodarbības un piecas izglītības iestādes administrācijas vai republikas pilsētas vai novada (novadu) pašvaldības komisijas iniciētas mācību stundas/nodarbības;
 3. pakāpei – trīs pedagoga iniciētas mācību stundas/nodarbības un četras izglītības iestādes administrācijas vai republikas pilsētas vai novada (novadu) pašvaldības komisijas iniciētas mācību stundas/nodarbības, turklāt pedagogam, kas pretendēs uz 3. pakāpi, papildus būs jānovada viens seminārs/nodarbība/lekcija citiem pedagogiem vai meistarklase. Šo semināru atšķirībā no mācību stundām komisija nevērtēs.
"Atklātās stundas jēga ir padarīt skolu atvērtāku un mazināt slēgto durvju principu skolā."

Pēc katras mācību stundas vai nodarbības vērtētājs, kas būs izglītības iestādes administrācija vai komisijas pieaicināts izglītības jomas speciālists, savus vērojumus fiksēs mācību stundu/nodarbību vērošanas un novērtējuma lapā un organizēs sarunu ar pedagogu. Sarunā pedagogam būs tiesības paust savu viedokli par vērtētāja mācību stundā/nodarbībā konstatēto. Atklātās stundas jēga ir padarīt skolu atvērtāku un mazināt slēgto durvju principu skolā, norāda E. Papule.

Lēmumu par pakāpes piešķiršanu pieņems izglītības iestādes, pašvaldības vai valsts komisija, piesaistot ekspertus. Lēmuma pieņemšanā vērā ņems pedagoga pašvērtējumu un stundu novērtēšanas rezultātu. Pakāpi piešķirs uz trim gadiem.

Kad pedagogiem jāpiesakās?

Jaunās kvalitātes pakāpju sistēmas ieviešanā ir paredzēts pārejas posms, kas ilgs no 2017. gada septembra līdz 2019. gada septembrim. Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrija strādā pie MK noteikumiem, kas noteiks jaunu, pilnveidotu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmu. MK noteikumus, kas regulēs jauno pakāpju piešķiršanas kārtību, IZM plāno Ministru kabinetā iesniegt aprīlī.

Pašu sistēmu gan ieviesīs 2018. gada 1. septembrī, lai neveidotos pārrāvums tiem pedagogiem, kam kvalitātes pakāpes termiņš beigsies šī gada septembrī. Tādi ir 1482 skolotāji – viņiem kvalitātes pakāpe automātiski tiks pagarināta līdz nākamajam gadam. Šie pedagogi, tāpat kā tie, kuriem pakāpes termiņš beigsies nākamgad vai kuriem nav piešķirta pakāpe, pieteikties izvērtēšanai varēs jau šī gada 1. oktobrī.

Vairāk informācijas par to, kad beidzas pakāpes termiņš un ieteicams pieteikties, var redzēt IZM sniegtajā tabulā:

KOMENTĀRI
21


drošības attēls
Saulīte
Iesaka:  +2 -0
Paziņa, kas ir pirmsskolas skolotāja teica, ka kārtot pakāpi nozīmē pamatīgi stresot, vākt katru papīru ar pierādījumiem, ka ir tādi pasākumi organizēti, novadīti, izvērtēti. Ka laiks gan darbā, gan mājās tiek veltīts tikai tam. Trakākais un vismuļķīgākais esot bijis tas, ka par pašu galveno - audzēkņiem - domāt, darboties, pievērsties nav bijis kad, jo tak papīri jākārto. Jo neviens jau nav pārcilvēks, ka var dubultīgi rauties....Tad par kādu PEDAGOĢISKO KVALITĀTI te var runāt. Pēc vairāku viņas kolēģu izteikumiem - kaut arī naudiņu saņemam vairāk, bet otrreiz tādu murgu nevēlās piedzīvot.
24.07.2017 23:11:15
Nepatīk
Patīk
Kukū
Iesaka:  +3 -0
Kāda neizmērojama uzticēšanās pedagogiem dveš no šīs prognozes: "Kārlis Šadurskis prognozē, ka no visiem pedagogiem, kam pakāpi piešķirs pēc jaunās sistēmas, 80% skolotāju iegūs pirmo, 15% otro, bet 5% trešo pakāpi." Gandrīz vai katrs piektais spēs būt ļoti labs un izcils.
17.07.2017 09:59:49
Nepatīk
Patīk
Diena
Iesaka:  +3 -1
Jūsu rakstītais nekādā ziņā nerunā pretī tam, ko rakstīju. Kvalifikācija arī skolotājiem IR ik pa laikam jāpilnveido, jāattīsta. Tas, ka pašreizējā sistēma ir "teātris" ir jau cits jautājums, kas būtu jārisina.
13.07.2017 13:29:59
Nepatīk
Patīk
Dienai
Iesaka:  +17 -0
KURa rakstīja !!!!Vispār jau i ārsti, i iekšlietu sistēmas darbinieki, gan privātā sektorā strādājošiem, piemēram, IT nepārtraukti atjauno kvalifikāciju. ES TEV VARU PASKAIDROT!!!!šim pakāpēm NAV NEKĀDA SAKARA ar kvalifikācijas atjaunošanu.To skolotāji dara visu mūžu un kattu gadu iet n -tajos kursos.MInimums 36 stundas trijos gados un ne jau par kursos iešanu maksā pakāpes!!!tas būtu tā , ka kāds esksperts 8 stundas vērotu Maximas kasieri kā viņa apkalpo klientus- vai ir laipna, precīza, veikla, visu iesaiņo kā nākas , tad I pakāpe, bet ja viņa paspēj vēl apkalpot blakus kasi , tad otrā, bet ja vēl pa to laiku aizskrien apkalpot uz citu MAXIMAS veikalu Rīgā un būt tur visu veikalu vadītāja , tad III pakāpe.Vai saprati cik viss vienārši!
11.07.2017 23:39:23
Nepatīk
Patīk
Doma
Iesaka:  +6 -0
Ne vārda par samaksu!!!!Administrācijas slodze mazinās, bte pa kuru laiku tādu vērošanu veiks?Vai nekas cits nebūs jādara?Kāds tur birokrātijas samazinājums?Kas par diskrimināciju ar 15 stundām ??Kur vizuālās mākslas skolotājs, ķimiķis un vēl daži citi ņems tās 15 stundas?Kas ar pakāpi , ja starādā vairākās skolās, lai sanāktu slodze???Sāksies kārtējais bardaks!Vēl tiesības pašai pašvaldībai noteikt - viena pašvaldība iedos pa minimumu , bet cita izgudros visādus papildus pārbaudījumus.To jau izjutām ārī šis pakāpes saņemot!
11.07.2017 23:28:29
Nepatīk
Patīk
Roze
Iesaka:  +14 -1
šokē kārtējo reizi atkal jauni uzstādījumi un tas, ka "Pakāpe nav piemaksa par darbu, bet gan valsts novērtējums par augstu darba kvalitāti". Sanāk, ka par normālu darbu ne pakāpe, ne novērtējums nepienākas?!?
20.03.2017 11:03:13
Nepatīk
Patīk
diena
Iesaka:  +4 -2
Vispār jau i ārsti, i iekšlietu sistēmas darbinieki, gan privātā sektorā strādājošiem, piemēram, IT nepārtraukti atjauno kvalifikāciju. Piemēram, mediķim ik pēc pāris gadiem ir jākārto specialitātes sertifikāts no jauna. Savādāk nedrīkst strādāt. Arī Somijā regulāri jāapgūst jaunas apmācības. Cita lieta, ka apmācību kvalitāte varbūt Latvijā pedagogiem netiek nodrošināta pienācīga. Bet pedagogiem jau nu vajadzētu arī saprast, ka augstskolas diploms vēl neko daudz nenozīmē.
20.03.2017 08:23:25
Nepatīk
Patīk
inga
Iesaka:  +23 -4
Padagogiem piešķirs kavalitātes pakāpes, bet kāpec tikai viņiem? Augstskolas diploms ir, vēl kvalitāti vajag!!! Pabeigtas augstskolas, grādi iegūti, kursi un sertifikāti iegūti. Tad jau jāsāk domāt kāpēc citas profesijas pārstāvjiem tādu nav un nevajag??? Lai kvalitātes pakapes iziet paši deputāti, ārsti, policisti, ugunsdzēsēji....
19.03.2017 21:32:41
Nepatīk
Patīk
pirmsskola
Iesaka:  +18 -2
Mani mulsina fakts, ka strādājot pilnu slodzi, pedagogs saņem pilnu samaksu par kvalitātes pakāpi, bet, ja slodze mazāka vai ir bijusi darba nespējas lapa, tad tad šī samaksa ir attiiecīgi mazāka.Vai tad strādājot, piem., mazāku slodzi man pazeminās darba kvalitāte????
19.03.2017 20:51:21
Nepatīk
Patīk
Agate
Iesaka:  +3 -0
Vai pakāpes piešķirs arī ārpusskolu iestādēs - koriem, ansambļiem?
19.03.2017 15:22:32
Nepatīk
Patīk
Vilibalds
Iesaka:  +29 -4
Kad Jūs beidzot sapratīsiet, ka kaut kādu pakāpju sistēma kalpo tikai lai savstarpēji sarīdītu pedagogus un lai sistēmas radītājiem un pārvaldītājiem būtu "likumīgs" pamats finansu līdzekļu "apsaimniekošanai" un 'nopludināšanai" sev vēlamos virzienos?
19.03.2017 10:01:42
Nepatīk
Patīk
123
Iesaka:  +17 -3
Tieši tā - ir divi varianti - vai nu tu māci, tavi skolnieki progresē un pats arī par kaut ko jēgpilnu interesējies un pilnveidojies, vai arī viss tiek organizēts tā lai dabūtu kārtējo ķeksīti par kaut kādiem mistiskiem sasniegumiem, kārtējo "sertifikātu" apmeklējot murgainus kursus, kurus pasniedz cilvēki bez saprašanas un atrodas 10 pakāpes zem tevis....
19.03.2017 09:52:49
Nepatīk
Patīk
Allegro
Iesaka:  +7 -0
Kā ar mūzikas un mākslas skolotājiem mūzikas un mākslas skolā? Vai par viņiem ir padomāts?
18.03.2017 14:45:44
Nepatīk
Patīk
Skolotājs
Iesaka:  +38 -4
Ierēdņi!!!! Kā jūs varat saglabāt to kā nav? Runa ir pa piemaksām 2 pakāpei? Mani piespieda kārtot 2.pakāpi, jo 3.neļāva darba stāžs un par cik gaidīju bērniņu, tad tā bija vienīgā iespēja iegūt kaut kādu pakāpi. Tikai taja laikā neviens neteica ka maksās sākot no 3 pakāpes. Varbūt tagad uzreiz pasakiet ka trīspakāpju sistēmā piemaksa būs no 4 -tās!
18.03.2017 08:19:42
Nepatīk
Patīk
ilze
Iesaka:  +47 -2
Ne man tad vajadzēja, ne man tagad vajadzēs. Man ar pašvērtējumu viss kārtībā, skolas vadība, skolēni un vecāki tāpat atzinīgi izsakās par manu darbu, varu iztikt bez pakāpēm. Neviens mani nepiespiedīs pakāpēm pieteikties!
17.03.2017 22:31:28
Nepatīk
Patīk
vecāks
Iesaka:  +18 -6
Kontrolei jābūt, tik nelaime tā, ka atklātās stundas tāda izrādīšanās vien ir.Bet ikdienas darbs-lieli mājas darbi.kliegšana, rāšana.
17.03.2017 21:51:06
Nepatīk
Patīk
Gita
Iesaka:  +63 -4
Nesaprotu ,ko tas dos pašam pedagogam .Vērtētāji varēs mācīties ,špikot ,paņemt idejas,bet kāds labums notā pedagogam!!!???
17.03.2017 19:22:32
Nepatīk
Patīk
Pirmsskola
Iesaka:  +19 -4
Viss ir jauki, tikai kā būt logopēdam, kuram pēc jaunā pedagogu apmaksas modeļa IZM uz 5-6gadīgo bērnu skaita iedalīja 0.18 likmes=5 studas nedēļā? Ja pretendēt tu vari tikai tad, ja vismaz ir 15 st.nedēļā! Ha, Atkal Valsts Vīri līdz galam nezin reālo situāciju?
17.03.2017 16:19:38
Nepatīk
Patīk
reāliste
Iesaka:  +48 -3
To laiku, ko velta pakāpēm, IZM veltīt patiešām kvalitatīvu, kā tagad moderni teikt - jēgpilnu kursu izveidošanai skolotājiem. Šobrīd caurmērā divi no trim kval. celšanas kursiem der tikai ķeksītim, apliecības dabūšanai.
17.03.2017 14:16:35
Nepatīk
Patīk
Pirmsskolniece
Iesaka:  +25 -1
Kā notiks pirmsskolas pedagogu kvalitātes piešķiršana? Šajā rakstā to kaut kā nenolasīju...
17.03.2017 13:22:41
Nepatīk
Patīk
Skolotāja
Iesaka:  +104 -5
Visu izslavētajā Somijā neviens šādas "spēlītes"netaisa. Ja esi ieguvis pedagoga kvalifikāciju,tad Tu zini,kā jāstrādā,Tev uzticas. Vai 3 gados skolotājs savu kvalitāti,ja tāda viņam ir,zaudē ? Noteikti,nē. Vai tā ierēdne ministrijā arī ik pa 3 gadiem tiek pārkvalificēta ? Pilns ar muļķīgiem lēmumiem,bet strādā tik tālāk.
17.03.2017 11:27:56
Nepatīk
Patīk
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv