lvportals.lv - Tētu akcijas laikā sniegtas vairāk nekā 100 konsultācijas
 

PRESES RELĪZES

Tētu akcijas laikā sniegtas vairāk nekā 100 konsultācijas

Labklājības ministrija13.09.2017
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 rīkotās akcijas “Uzticības tālrunis tēviem” laikā apkalpoti 171 zvani, no kuriem 122 gadījumos sniegtas psiholoģiskās konsultācijas. Akcija notika no 8. līdz 10. septembrim, un tās laikā tēvi tika īpaši aicināti zvanīt Uzticības tālruņa konsultantiem, lai saņemtu profesionālas psiholoģiskās konsultācijas un atbalstu jautājumos saistībā ar bērniem u.tml.

"Īpaši uzrunājot tēvus akcijas veidā, mēs redzam, ka arī viņiem patiesi ir nepieciešams atbalsts – tēvi zvanīja un konsultējās gan par saskarsmes ierobežošanu ar bērniem pēc šķiršanās procesa, gan par problēmām, veidojot kontaktu ar bērnu", atzīst VBTAI Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore Amanda Vēja. Vēl akcijas laikā zvanījušie tēvi interesējušies par bērnu aprūpes tiesību atgūšanu, uzturlīdzekļiem un tiesas lēmumiem, uzsvēruši lielāka finansiāla atbalsta nepieciešamību daudzbērnu, kā konsultējušies par jautājumiem saistībā ar bērniem ar atkarības problēmām. Akcijas laikā pēc palīdzības vērsušies ne tikai tēvi, bet arī mātes, risinot dažādus ar bērnu aprūpi saistītos jautājumus.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv