lvportals.lv - Edgars Rinkēvičs aicina atvēlēt vairāk resursu ES Stratēģiskās komunikācijas vienības darbam
 

PRESES RELĪZES

Edgars Rinkēvičs aicina atvēlēt vairāk resursu ES Stratēģiskās komunikācijas vienības darbam

Ārlietu ministrija17.07.2017
17. jūlijā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalījās Eiropas Savienības (ES) Ārlietu padomes sanāksmē Briselē.

Kārtējā Ārlietu padomes diskusijā par ES Globālās stratēģijas ieviešanu E. Rinkēvičs uzsvēra ES stratēģiskās komunikācijas spēju attīstīšanas nozīmi un aicināja stiprināt mediju neatkarību ES kaimiņvalstīs. "Ņemot vērā pret ES un tās dalībvalstīm vērstās dezinformācijas pieaugumu, jārod adekvāti resursi ES Stratēģiskās komunikācijas vienības (StratCom Task Force) darbam. Jāstiprina arī mediju neatkarība ES Kaimiņos," norādīja ārlietu ministrs.

Vienlaikus E. Rinkēvičs aicināja turpināt jau iesākto darbu sadarbības stiprināšanai drošības un aizsardzības jomā, tostarp ar Centrālāziju un transatlantiskajiem partneriem: "Būtiska ne tikai ciešāka sadarbība ar ASV, bet arī ar Kanādu. Tā veicināma ne tikai politiski, bet arī visām ES dalībvalstīm ratificējot ES un Kanādas Visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA)."

Informācijai

Ārlietu padomes sanāksmes notiek reizi mēnesī. Ārlietu padomi vada ES augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Federika Mogerīni.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv