lvportals.lv - ES Ārlietu padome apstiprina jauno attīstības sadarbības politiku
 

PRESES RELĪZES

ES Ārlietu padome apstiprina jauno attīstības sadarbības politiku

Ārlietu ministrija19.05.2017
19. maijā Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica Briselē piedalījās Eiropas Savienības (ES) Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru sanāksmē. Darba kārtības galvenās tēmas bija ES attīstības sadarbības politikas apstiprināšana, ES attiecības ar Āfrikas, Karību un Klusā okeāna valstīm pēc 2020. gada un pēdējā laika lielākās humanitārās krīzes.

Ministru padomē tika apstiprināts ES attīstības sadarbības politikas pamatdokuments nākamajiem 15 gadiem - jaunā Eiropas Vienprātība attīstības sadarbībai "Mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne" (New European Consensus on Development - Our World, our Dignity, our Future).

"Latvijai būtiskie jautājumi ir laba pārvaldība, partnervalstu atbildība par savu attīstību, cilvēktiesības, dzimumu līdztiesība, nevienlīdzības mazināšana, migrācijas pamatcēloņu novēršana un vides ilgtspēja. Tāpat arī ES jāturpina atbalsts vidēja ienākuma valstīm. Tas iekļauj mūsu drošībai un attīstībai prioritārās Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstis," uzsvēra parlamentārā sekretāre diskusijā par jauno attīstības sadarbības politikas stratēģiju.

Sarunās par turpmākajām ES attiecībām ar Āfrikas, Karību un Klusā okeāna valstīm Latvija atbalsta pragmatisku un efektīvu attiecību veidošanu, kas sniedzas ārpus donora – saņēmēja attiecībām. Z. Kalniņa-Lukaševica norādīja, ka "ir būtiski veicināt partnervalstu atbildību par savu attīstību, kā arī mazināt atkarību no ES sniegtās attīstības palīdzības. Ņemot vērā trīs reģionu atšķirīgo situāciju un intereses, atbalstām reģionalizāciju – padziļinātu attiecību veidošanu ar katru no reģioniem atsevišķi".

Sanāksmē tika diskutēts arī par humanitārajām krīzēm Nigērijā, Dienvidsudānā, Somālijā, Etiopijā, Jemenā un Sīrijā. Sanāksmes dalībnieki uzsvēra, ka jāveicina visu iesaistīto pušu koordinācija, kā arī jārod efektīvāki politiskie un finansiālie risinājumi ES un starptautiskā līmenī.

Sanāksmes noslēgumā attīstības ministri tikās ar ANO ģenerālsekretāra vietnieci Aminu Mohamendu (Amina Mohammed), lai apspriestu 2015. gada septembrī pieņemtās ANO Dienaskārtības 2030 ieviešanu ES. Dienaskārtības 2030 mērķi īstenojami visās pasaules valstīs neatkarīgi no to attīstības līmeņa. Parlamentārā sekretāre apstiprināja, ka Latvija savu brīvprātīgo ziņojumu par paveikto Dienaskārtības ieviešanā prezentēs ANO augsta līmeņa politiskajā forumā 2018. gadā.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv