lvportals.lv - Latvijas vēstniecībā Taškentā apspriež zinātnieku sadarbības iespējas
 

PRESES RELĪZES

Latvijas vēstniecībā Taškentā apspriež zinātnieku sadarbības iespējas

Latvijas Republikas vēstniecības10.11.2014
Latvijas vēstniecība Uzbekistānā informē:
8. novembrī Latvijas vēstniecībā Uzbekistānā viesojās Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docents Dr. Jānis Zaļoksnis. Docents J. Zaļoksnis tikās ar Latvijas vēstnieku Edgaru Bondaru un informēja par aktualitātēm, kas saistītas ar starptautiskās sadarbības augstākās izglītības jomā TEMPUS (Trans-European Mobility Programme for University Studies) akadēmisko projektu Uzbekistānā un Latvijas pārstāvju dalību tajā. Ar vides tīrības veicināšanu un dabas resursu racionālu izmantošanu galvenokārt saistītais projekts uzsākts starp Latvijas, Zviedrijas, Polijas un Lietuvas augstskolām 2013. gadā un turpināsies līdz 2015. gada novembrim. TEMPUS projekta ietvaros izveidotais mācību kurss tiek īstenots astoņās Uzbekistānas augstskolās Taškentā (Tashkent), Samarkandā (Samarkand), Urgenčā (Urgench) un Nukusā (Nukus).

J. Zaļoksnis atzina, ka starp iesaistītajām akadēmiskajām institūcijām izveidojusies cieša sadarbība, un Uzbekistānas pārstāvji ir ļoti ieinteresēti projektu turpināt. Tāpēc varētu tikt izveidota ciešāka sadarbība starp projektā iesaistītajām valstīm – Latviju, Norvēģiju un Uzbekistānu - īpaši jomās, kas attiecas uz līdzekļu piesaisti akadēmisko mācību programmu izstrādei, kā arī realizēšanai. Kā veiksmīgu sadarbības piemēru J. Zaļoksnis minēja Latvijas un Uzbekistānas zinātnieku kopīgi sarakstīto, Rīgā izdoto grāmatu "Environment, Pollution, Development: The Case of Uzbekistan" ("Vide, piesārņojums, attīstība: Uzbekistānas gadījums"), kas tiks izmantota Uzbekistānas augstskolās kā mācību materiāls.

J. Zaļoksnis tika iepazīstināts ar Centrālāzijas tematiku kā vienu no prioritātēm gaidāmajā Latvijas prezidentūrā Eiropas Savienības (ES) Padomē. Latvijai ir iespēja aktualizēt un veicināt ciešāku sadarbību akadēmisko projektu virzībā starp iesaistītajām institūcijām, kas atbilst ES stratēģiskajiem mērķiem Centrālāzijas reģionā.

 

Latvijas vēstniecība Uzbekistānā

KOMENTĀRI

Vienotiem spēkiem

„Es esmu gatavs veltīt visus savus spēkus, lai mobilizētu partiju un padarītu to par jaudīgu ...

Atklātā vēstule
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv