APRAKSTS

Infografika: Atalgojums vēlētām un Saeimā ieceltām amatpersonām

Inese Helmane, LV portāls; Aiga Dambe, LV portāls14.03.2017
Atlīdzību sabiedriskajā sektorā nosaka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums (Atlīdzības likums), kas ir spēkā kopš 2010. gada 1. janvāra.

Atlīdzības likuma 2. pantā norādītas valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, uz kurām šis likums attiecas. Tajā arī minēts daudzu augstāko vēlēto un Saeimas iecelto amatpersonu atalgojums.

Likuma 5. un 6. pantā norādīti amati, kuriem mēnešalgu nosaka saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā paziņojumā minēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējo darba samaksu, kas noapaļota pilnos eiro, piemērojot likumā noteikto koeficientu. 2016. gadā šo koeficientu reizināja ar 765 eiro (2014. gada vidējā alga), bet šogad – ar 818 eiro (2015. gada vidējā alga). Līdz ar to vēlētām un Saeimā ieceltām amatpersonām mēnešalga mainās līdz ar vidējo darba samaksu valstī.

Visaugstākais koeficients ir noteikts Ministru prezidentam – 4,93 un ministriem – 4,68, bet vairāku institūciju vadītājiem – tiesībsargam, valsts kontrolierim un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai – ir vienāds – 4,05. Viszemākais koeficients, kā norādīts Atlīdzības likumā, ir Augstākās izglītības padomes loceklim – 0,22 un Centrālās zemes komisijas priekšsēdētājam — 0,80.

Viens no izņēmumiem ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) darbinieku atalgojums, kuru regulē Atlīdzības likuma 13. pants. Šo institūciju darbinieku mēnešalga nedrīkst pārsniegt Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto finanšu un apdrošināšanas jomā strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos eiro un kam piemērots koeficients 4,95.

Ir arī atsevišķas iestādes, kuru vadītājus apstiprina Saeima, bet kuru atalgojumu regulē atsevišķi likumi vai Ministru kabineta noteikumi. Piemēram, lai gan Latvijas Bankas prezidentu apstiprina Saeima, šīs iestādes darbību regulē likums "Par Latvijas Banku" un tā ir autonoma valsts iestāde.

Likuma "Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu" 1. pants nosaka, ka Valsts prezidenta atalgojumu un reprezentācijas izdevumus nosaka Saeima, pieņemot ikgadējo valsts budžetu. Papildus atalgojumam Valsts prezidents katru mēnesi saņem līdzekļus reprezentācijas izdevumiem 20% apmērā no mēneša atalgojuma.

Savukārt Atlīdzības likums nosaka, ka Ministru prezidenta un Saeimas priekšsēdētāja reprezentācijas izdevumi mēnesī nepārsniedz 95% un ministra reprezentācijas izdevumi mēnesī nepārsniedz 90% no gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajiem Valsts prezidenta reprezentācijas izdevumiem mēnesī.

KOMENTĀRI
3


drošības attēls
xxx
Iesaka:  +0 -0
Un tur aiziet mūsu sūri nopelnītā aldziņa, liekēžu kabatās ,minimālo viņiem un nekādas atlaides.
01.04.2017 03:35:19
Nepatīk
Patīk
es ar
Iesaka:  +0 -0
Par kādu vidējo var runāt? Deputāti pat neiznāk uz ielām kad notiek protestu akcijas,kur nu vēl kādam ko jautāt. Jāzog no mūsu nodokļiem cik var,kas zin cik ilgi vel sēdēs šajos krēslos.Var jau to Kaimiņu zākāt,bet viņš ir vienīgais kas pasaka tai aizmiglotai tautai patiesību-kur paliek mūsu nodokļi.
31.03.2017 23:29:37
Nepatīk
Patīk
es
Iesaka:  +2 -1
bāc, tā vidējā alga taču rodas no šīm uzpūstajām algām un tā tas būs bezgalīgi, ja nemainīs likumu!Izejiet ielās un pajautājiet kādiem 100 cilvēkiem, vai viņiem ir vidējā alga????
14.03.2017 13:51:27
Nepatīk
Patīk
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv