E-KONSULTĀCIJAS

Nr. 12540

Slimības pabalstu bezalgas atvaļinājuma laikā nepiešķir

1
Labdien,situacija tada kad esmu bezalgas atvaļinājumā un man ir slimibas lapa uz bērnu vai atmaksās? Ja neatmakās kad stāšos darbā tad varru iesniegt tad atmaksās? Paldies jau ...
Tā kā likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 11. pantā ir noteikts, ka slimības pabalstu piešķir, ja persona sakarā ar līdz 14 gadus veca slima bērna ...
Nr. 12418

Vai no vecvecākiem var piedzīt uzturlīdzekļus

3
Labdien! Ja alimentus neapmaksā tēvs, vai to var nākties darīt kādam viņa radiniekam, piemēram, vecākiem (respektīvi, bērna vecvecākiem)?
Civillikuma 179. pants paredz vecāku pienākumu samērā ar viņu spējām un mantas stāvokli uzturēt bērnu. Šis pienākums gulstas uz tēvu un māti līdz laikam, kad ...
Nr. 12869

Par iespējām iegūt “airBaltic” kompensāciju

1
Labdien! 9. septembrī bija plānots lidojums no Kijevas ar “airBaltic” lidmašīnu, kura beigās kavējās par 7 stundām. Zinu, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes ...
Jums taisnība, pienākumu maksāt kompensāciju par aizkavētu lidojumu nosaka regula Nr. 261/2004 (Regula). Noprotams, ka lidsabiedrība piekrīt, ka Regula pēc būtības ir piemērojama, ...
Nr. 12430

Mantojumu ar nodokli neapliek

1
Labdien! Lūdzu, paskaidrojiet, kādi nodokļi ir jāmaksā no mantojuma (nauda), kas nāk no ārvalstīm? Paldies jau iepriekš!
Latvijā mantojumam nodokļa nav. Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. pants nosaka: ar nodokli neapliek mantojuma rezultātā gūto ienākumu, izņemot autoratlīdzību ...
Nr. 12483

Var prasīt atbildību par goda un cieņas aizskaršanu sociālajos tīklos

2
Labdien! Persona apmelo manu vīru FB, izveidojot “postu”, ieliekot viņa bildi un izveidojot antireklāmu, turklāt man privāti uzrakstījusi, ka esmu zagle. Kādas iespējas ir likt ...
Par goda un cieņas aizskaršanu Latvijas Republikā paredzēta gan civiltiesiska atbildība, gan kriminālatbildība. Krimināllikuma 157. panta pirmā daļa noteic, ka par apzināti ...
Nr. 12423

Atvaļinājuma pabalsts par iepriekšējo gadu netiek pārcelts

Labdien! Sakiet, lūdzu, vai man ir iespēja dabūt neizmaksāto atvaļinājuma pabalstu par pagājušo gadu? Nebiju to pieteikusi. Strādāju valsts iestādē. Ar cieņu!
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta ceturtās daļas 8. punktu valsts institūcija tai piešķirto finanšu ...
Nr. 12802

Neizmantotā atvaļinājuma kompensācija – par visiem periodiem

Par cik gadiem tiek izmaksāta atvaļinājuma kompensācija?
No 2015. gada 1. janvāra darba devēja pienākums ir kompensēt naudā visus darbinieka neizmantotos atvaļinājumus, ja darba attiecības tiek izbeigtas. To paredz Darba likuma ...
Nr. 12447

Par personu sociālajā tīklā publicē nepatiesu informāciju

Cilvēks publicē facebook nepatiesu informāciju par mani, raksta maniem draugiem un kolēģiem, ka esmu slims ar HIV un STS slimībām un ka man vajag naudu ārstēšanai. Šī persona ...
Šādā gadījumā vajag vērsties tuvākajā Valsts policijas iecirknī ar iesniegumu, vai arī to iesniegt elektroniski, sūtot e-pastu uz adresi kanc@vp.gov.lv, vai arī portālā ...
Nr. 12637

Vai darba stāžā ieskaita studiju laiku, bērna kopšanas un bezalgas atvaļinājumu?

Vai darba stāžā tiek ieskaitīts studiju laiks, bērna kopšanas atvaļinājums un bezalgas atvaļinājums?
No 1996. gada 1. janvāra apdrošināšanas stāžu apliecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) uzkrātie dati par veiktajām sociālās  ...
Nr. 12650

Kad nav jāmaksā IIN no īpašuma pārdošanas ienākuma

Labdien! Ir šāda situācija. Vēlos pārdot savu nekustāmo īpašumu, kas tika 2002. gadā ir privatizēts. Tātad manā īpašumā tas ir 15 gadus. Šajā īpašumā ...
Vispārējā gadījumā ienākums no nekustamā īpašuma pārdošanas ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme ir 15%, ar ko apliek ...
Nr. 12640

Diktofona ieraksts bērnudārzā

Sveicināti! Vai atļauts bērnam kādā mantā ielikt diktofonu, kas ieraksta notiekošo bērnudārza grupiņā. Sakarā ar to, ka bērns pēc bērnudārza apmeklējuma mājās ir nervozs, ...
Šādā gadījumā vecākiem vispirms ir jāvēršas pie pirmsskolas vadītāja, un vadītājam vecāku sniegtā informācija ir jāpārbauda. Gadījumā, ja neizdodas rast risinājumu ...
Nr. 12674

Aprēķinot atvaļinājuma naudu, slimības laiku iekļauj

Labdien! Vai man ir tiesības uz maksas atvaļinājumu, ja es esmu uz slimības lapas 6 mēnešus?  Vai pēc slimības lapas var uzreiz iet atvaļinājumā? Kopā ar slimības lapu ...
Jā, Jums ir tiesības uz darba devēja apmaksātu atvaļinājumu. Laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, ieskaita periodu, kad darbinieks bijis faktiski nodarbināts pie ...
Nr. 12606

Bēru pabalsts tuviniekiem

Labdien! Man ir tāds jautājums – vai man pienākas pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa nāvi, ja viņš nebija mans miesīgais tēvs, bet audzināja mūs no bērnības, viņš ...
Atšķirības pabalsta piešķiršanā var būt. Tas atkarīgs arī no darbavietas. Darba likumā ir paredzēts, ka darba devējam ir pienākums maksāt darbiniekam noteikto darba ...
Nr. 12543

Kādi zaudējumi jāatlīdzina, ja noplūdināti kaimiņi?

Sakiet, lūdzu, vai dzīvokļa īpašniekam, kas izdarīja kaitējumu noplūdes gadījumā papildus remonta izmaksai arī ir jāapmaksā bojātā dzīvokļa īpašnieka biļete ...
Latvijas Republikas Civillikuma 1175. pants noteic, ka katrs zaudējums, kas nav nejaušs, ir jāatlīdzina. Zaudējums ir tiešs, kad tas ir prettiesīgas darbības vai bezdarbības ...
Nr. 12544

Vai mazbērns ir apgādnieks?

Mazbērni tiek uzskatīti par likumīgiem apgādniekiem saskaņā ar Civillikuma 188.p.? Viņiem ir pienākums maksāt pašvaldībai par aprūpes mājas pakalpojumiem ? Kura persona ir ...
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka personai vai viņas apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas ...
IELĀDĒT VĒL
1/10
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv