E-KONSULTĀCIJAS

Nr. 12041

Sods par auto vadīšanu, ja tiesības atņemtas

1
Ja man ir sods (atņemtas tiesības uz 4 gadiem par atteikšanos no ekspertīzes), bet es vadu automašīnu, tad, pieķerot pirmo reizi, vai man piemēros sodu tikai pēc APK 149.4 panta ...
Ja vadītāja apliecība atņemta administratīvā kārtā, tad par auto vadīšanu ir paredzēta administratīvā atbildība pēc 149.4. panta. Savukārt, ja transportlīdzekļa ...
Nr. 12347

Kad nav jāmaksā nodoklis no nekustamā īpašuma pārdošanas

1. Nopirku dzīvokli „A” 2004.gadā (ar reģistrāciju zemes grāmatā un deklarēšanu tajā) 2. Izdeklarējos no dzīvokļa „A” 2011. gadā (deklarēšanas laiks ...
Ar nodokli netiek aplikts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas tikai tajā gadījumā, ja vienlaicīgi izpildās abi likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ...
Nr. 12072

Žāvētas un nežāvētas marihuānas pazīmes

Sveicināti! Ir šāda situācija – atsavināts viens marihuānas stāds un daļēji žāvēta produkcija. Cik saprotu, tad lieli apmēri izžāvētai marihuānai sākas no 100 gramiem. ...
Likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 2. pielikuma 7. punktā ir pieejams augu valsts produktu ar narkotisku iedarbību, kas ...
Nr. 12418

Vai no vecvecākiem var piedzīt uzturlīdzekļus

3
Labdien! Ja alimentus neapmaksā tēvs, vai to var nākties darīt kādam viņa radiniekam, piemēram, vecākiem (respektīvi, bērna vecvecākiem)?
Civillikuma 179. pants paredz vecāku pienākumu samērā ar viņu spējām un mantas stāvokli uzturēt bērnu. Šis pienākums gulstas uz tēvu un māti līdz laikam, kad ...
Nr. 12239

Atvaļinājuma kompensācija – tikai darba attiecības pārtraucot

Esmu nostrādājis pie darba devēja desmit gadus, ir sešpadsmit neizmantotas atvaļinājuma nedēļas. Kāda ir kompensācijas kārtība?
Kompensāciju jeb samaksu naudā par neizmantoto atvaļinājumu Darba likums ( DL 149. panta piektā daļa) paredz kā pienākumu darba devējam izmaksāt tikai tādā gadījumā, ja tiek ...
Nr. 12540

Slimības pabalstu bezalgas atvaļinājuma laikā nepiešķir

1
Labdien,situacija tada kad esmu bezalgas atvaļinājumā un man ir slimibas lapa uz bērnu vai atmaksās? Ja neatmakās kad stāšos darbā tad varru iesniegt tad atmaksās? Paldies jau ...
Tā kā likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 11. pantā ir noteikts, ka slimības pabalstu piešķir, ja persona sakarā ar līdz 14 gadus veca slima bērna ...
Nr. 12155

Uzteikt darbu, ja ilgstoši slimo, var

Labdien! Cik ilgi darba devējs nedrīkst atlaist no darba, ja es esmu uz slimības lapas? Kā man apmaksā slimības lapu (diagnoze-vēzis)? Paldies!
Ja darbinieks slimo nepārtraukti ilgāk par sešiem mēnešiem, darba devējam ir tiesības viņu atbrīvot. To nosaka Darba likuma 101. pants. Tas paredz darba devējam tiesības ...
Nr. 12008

Nodokļa maksātāja pienākums ir veikt izmaiņas algas nodokļa grāmatiņā

Labdien! Darba vietā kopš gada sākuma netika izsniegtas algas lapiņas, gada sākumā arī grāmatvedei tika nomainīta programma. Beidzot tika saņemtas algas lapiņas, taču tajā man ...
Apgādājamos, par kuriem nodokļa maksātājam ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, algas nodokļa grāmatiņā ieraksta pats nodokļu maksātājs. Algas nodokļa grāmatiņa ir dokuments, uz ...
Nr. 12013

Atvaļinājuma naudu aprēķina, piemērojot tos pašus nodokļus, kurus algai

Labdien! Kā aprēķina atvaļinājuma naudu? Pēdējos 6 mēnešus esmu saņēmusi šādu algas summu – 2303,52 eiro.
Atvaļinājuma naudas aprēķināšanas kārtība ir noteikta Darba likuma 73. un 75. pantā. Tie paredz: darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam vidējo izpeļņu par ...
Nr. 12063

Ja atvaļinājuma laikā iekrīt vairāki svētki

2
Sakiet, lūdzu, ja atvaļinājums iekrīt Jāņu un Vasarsvētku laikā, tad atvaļinājums pagarinās par trim tekošām dienām vai trīs darba dienām? Tātad, ja man atvaļinājums sākas ...
Latvijas svētku, atceres un atzīmējamās dienas nosaka Latvijas Republikas likums "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, kura 1. pantā Vasarsvētki, Līgo diena un Jāņu diena ...
Nr. 12176

Nodoklis nekustamā īpašuma pārdošanas ienākumam

Labdien! Cik liels nodoklis ir jāmaksā valstij, ja tiek pārdots dzīvoklis? Dzīvokļa īpašnieks ir deklarējies dzīvoklī vienu gadu. Likumā rakstīts, ka nodoklis nav jāmaksā, ja ...
Deklarēšanās ir tikai viens no kritērijiem, ko ņem vērā, nosakot, vai no nekustamā īpašuma pārdošanas ienākuma ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis – ...
Nr. 12029

Bezdarbnieka pabalsta izmaksu atliek, ja darbu pārtrauc pēc paša vēlēšanās

Gribēju pajautāt par bezdarbnieka pabalstu. Tagad man ir darbs, esmu uz 3 mēnešiem pārbaudes laikā (ir rakstīts darba līgumā). Gribu aiziet no darba pēc DL 47. panta pirmās daļas ...
Bezdarbnieka pabalstu var saņemt, ja: piešķirts bezdarbnieka statuss; kopējais apdrošināšanas (darba) stāžs ir ne mazāks par vienu gadu; ir veiktas vai bija ...
Nr. 12361

Atvaļinājuma kompensācija pienākas proporcionāli nostrādātajam laikam

Labdien! Man radies jautājums: ja es esmu atstrādājusi uzņēmumā mēnesi un divas nedēļas, tad man pienākas atvaļinājuma nauda?
Jā, ikvienam darbiniekam, darba attiecības pārtraucot, pienākas neizmantotā atvaļinājuma kompensācija proporcionāli nostrādātajam laikam. To paredz darba likuma 149. panta piektā ...
Nr. 12134

Sods par braukšanu bez tiesībām – no 280 līdz 430 eiro

Vai, braucot bez iegūtām autovadītāja tiesībām, pieķerot tiek dots liegums iegūt tiesības?
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.4 pants nosaka, ka “par transportlīdzekļa vadīšanu, ja: 1)      nav transportlīdzekļu vadīšanas ...
Nr. 12065

Lodžijas iestiklošana – vai vajadzīga visu dzīvokļu īpašnieku piekrišana?

Dzīvoju daudzdzīvokļu mājā, kurā man pieder dzīvokļa īpašums. Vēlos iestiklot savu lodžiju. Vai šai darbībai vajadzīga 100% pārējo dzīvokļu īpašnieku ...
Dzīvokļa īpašnieka tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopības kompetenci un lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka Dzīvokļa īpašuma ...
IELĀDĒT VĒL
1/10
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv