E-KONSULTĀCIJAS

Nr. 11050

Sods par aizmirstu vadītāja apliecību

Labdien! Kāds ir sods, ja, automašīnu vadot, vadītāja apliecība ir palikusi mājās? Brīdinājums un soda punkti nav. Paldies!
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.4 pants paredz, ka par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav klāt vadītāja apliecības, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu ...
Nr. 11216

Mantu saraksts, uz kurām piedziņa nav vēršama

Labdien! Kas Civillikuma izpratnē ir nekustamā īpašuma piederumi dzīvoklī, ko ZTI nevar aprakstīt? Vai var aprakstīt mantu (televizoru), ko nodevusi lietošanā 3. persona, ...
Konkrētajā gadījumā būtu jāskatās Civilprocesa likuma 1. pielikums. Mantas saraksts, uz kuru pēc izpildu dokumentiem nevar vērst piedziņu: Piedziņas vēršanai pēc izpildu ...
Nr. 11044

Atvaļinājuma kompensācija jāsaņem par visu periodu

Mūsu uzņēmumā darbiniece tika pieņemta darbā 10.11.2014. Darbiniece aizgāja atvaļinājumā, kas tika apmaksāts no 29.06.2015. līdz 09.07.2015., sāka slimot no 01.07.2015. līdz 28.12.2015. ...
Izvērtējot jautājumā ietverto informāciju, secināms, ka darbiniece darba tiesisko attiecību periodā, proti, laika posmā no 10.11.2014. līdz 30.12.2016. faktiski izmantoja ikgadējā ...
Nr. 11260

Latvijā nav mantojuma nodokļa

2
Pēc mammas nāves saņēmu viņas uzkrājumus bankā - 750 eiro, kuri no viņas konta tika pārskaitīti manējā. Vai man no šīs summas ir jāmaksā kāds nodoklis?
Latvijā mantojumu kā ienākumu ar nodokli neapliek. Tas noteikts likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. pantā (Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi). Viens no tiem ir:  ...
Nr. 11298

Minimālā stundas tarifa likme katru mēnesi atšķiras

Labdien! Jautājums ir par šādu situāciju. Darba līgumā rakstīts, ka strādāju vienu slodzi ar stundas likmi 2,266 (stundas tarifa likme aprēķināta no mēnešalgas 380 eiro). ...
Minimālā darba alga ir valsts noteikta zemākā mēneša darba alga, kas visiem darba devējiem obligāti jānodrošina saviem darbiniekiem par darbu normāla darba laika ietvaros (40 ...
Nr. 11066

Neizmantoto atvaļinājuma dienu izmantošana

Esmu pedagogs, manas darba attiecības tika uzsāktas 16. janvārī, uz doto brīdi 02.01.2017.par iepriekšējo periodu ir neizņemtas 5 dienas, vai tās var izmantot pēc 16.01.2017. vai ...
Atvaļinājuma piešķiršana un izmantošana balstās uz darba devēja un darbinieka vienošanos, kas tiek noformēta rakstveidā. Darba likuma 150. panta pirmajā daļā ir ...
Nr. 11140

IK pamatnodokļi 2017.gadā – IIN 23% un VSAOI – 31,13%

Labdien,vēlos uzzināt kādi nodokļi un cik liels šo nodokļu apmērs(soc.nod.;IIN man būs jamaksā kā Individuālajam Komersantam ar 2017.gadu ?
Individuālais komersants (IK) maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksas, kā arī citus nodokļus (nekustamā īpašuma, ...
Nr. 11211

Slimošana nepārtraukti ilgāk par 6 mēnešiem dod tiesības uzteikt darba līgumu

Labdien! Vai darba devējs ir tiesīgs mani atlaist, jo esmu uz slimības lapas no pagājušā gada 2. jūlija, jo bija avārija, kuras rezultātā lauzu ceļgalu? Vēl ir ...
Jā, darba devējam ir tiesības atbrīvot darbinieku, kas nepārtraukti slimo ilgāk par sešiem mēnešiem. To nosaka Darba likuma 101. panta pirmās daļas 11. punkts. Tas paredz ...
Nr. 11302

Bēru pabalsts nav darba samaksa, tādēļ nav pamata to iekļaut vidējā izpeļņā

Vai atvaļinājuma aprēķina vidējā izpeļņā tiek iekļauts miršanas pabalsts, saņemts no darba dēvēja saistībā ar tuva radinieka nāvi?
Par atvaļinājuma dienām tiek maksāta vidējā izpeļņa. Darba likums nosaka, ka visos gadījumos, kad darbiniekam saskaņā ar šo likumu izmaksājama vidējā izpeļņa, tā ...
Nr. 11197

Bezalgas atvaļinājuma laikā apmaksā tikai slimības lapu B

Šobrīd, vienojoties ar darba devēju, esmu devusies bezalgas atvaļinājumā uz 5 nedēļām, taču nu esmu saslimusi un rīt došos pie ārsta. Jautājums – vai par ...
Ja darbinieks slimības laikā atradies atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, darba devējam nav pienākuma maksāt slimības naudu (darbnespējas lapu A), jo darbinieks ...
Nr. 11076

Piedziņu uz ārvalstu kontu vērst nevar

2
Labdien! Vai parāda piedziņa no juridiskas personas naudas līdzekļiem ir iespējama, ja konts, uz kura naudas līdzekļi atrodas, ir reģistrēts ārvalstīs? Proti, ir ziņas, ka uz parādnieka ...
Ja parādnieka konts ir reģistrēts ārvalstī, Latvijas zvērināts tiesu izpildītājs uz to vērst piedziņu nevarēs. Tiesu izpildītāju likuma 40. panta pirmā daļa nosaka: zvērināta ...
Nr. 11093

Ja divu gadu laikā sods nav izciests, iestājas noilgums

1
Sveiki! Manam paziņam tika atņemtas tiesības uz 4 gadiem, uzlikts naudas sods un arests 10 diennaktis, naudas sods tika apmaksāts, diennakts arests netika izpildīts, jo nebija vietas, ...
Tiklīdz policija no tiesas saņem lēmumu par konkrētās personas administratīvā aresta izpildi, tā sazinās ar šo personu un no tās pieņem paskaidrojumu, kurā persona norāda ...
Nr. 11229

Informācija par zemes nomas maksas parādu jāprasa zemes īpašniekam

2
Labdien! Esmu saņēmusi paziņojumu no Pilsētas zemes dienesta, ka man ir parāds par zemes nomu par 2008.,2009. un 2010. gadu. Cik noprotu no paziņojuma, tas nav mans parāds, bet gan mājas ...
Rīgas namu pārvaldnieka informācijā mājaslapā norādīts: Zemes nomas maksa tiek aprēķināta katram dzīvokļa īpašniekam. Savukārt informācijā par zemes nomas maksas rēķiniem ...
Nr. 11305

Par ūdens rādījumu starpības segšanu

2
Labdien! Jautājums tiek uzdots, lai meklētu mazliet taisnības, proti, vai man kā pakalpojuma saņēmējam, kuram par katru izlietoto pakalpojumu ir atsauces pēc ik mēnesi nodotiem ūdens ...
1. Pakalpojuma sniedzējam (ūdens apgādes uzņēmumam) klients ir māja kopumā, nevis dzīvoklis. 2. Ar pakalpojuma sniedzēju ir jānorēķinās pēc ūdens skaitītāja mājas ievadā (tātad ...
Nr. 11471

Priekšlaicīgās pensijas vecums arī pieaug

Kad varu iet paātrinātā pensijā, ja esmu dzimusi 1958. gada 11. maijā?
Atbilstoši pašreiz likumā “Par valsts pensijām” noteiktajam pensionēšanās vecums tiek palielināts par trim mēnešiem ik gadu - līdz 2025. gada 1. ...
IELĀDĒT VĒL
1/10
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv