E-KONSULTĀCIJAS

Nr. 11796

2018. gadā izmaiņas vidējās iemaksu algas aprēķinā

3
Labdien! Kā 2018. gadā tiks aprēķināti vecāku un maternitātes pabalsti? Vai būs kādas izmaiņas, salīdzinot ar 2017. gadu, – ja mamma ir godprātīgi strādājusi bez pārtraukumiem, ...
Saeimā 2016. gada 23. novembrī tika pieņemti grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kuros atsevišķas normas stāsies spēkā ar 2018. ...
Nr. 12041

Sods par auto vadīšanu, ja tiesības atņemtas

1
Ja man ir sods (atņemtas tiesības uz 4 gadiem par atteikšanos no ekspertīzes), bet es vadu automašīnu, tad, pieķerot pirmo reizi, vai man piemēros sodu tikai pēc APK 149.4 panta ...
Ja vadītāja apliecība atņemta administratīvā kārtā, tad par auto vadīšanu ir paredzēta administratīvā atbildība pēc 149.4. panta. Savukārt, ja transportlīdzekļa ...
Nr. 11801

NĪN maksā īrnieks, nevis īpašnieks

Labdien! Vai ārzemniekam, kas ir saņēmis uzturēšanās atļauju Latvijā un ir deklarējies dzīvoklī, ko īrē, ir jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis? Vai šajā ...
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11. pantu (Dzīvokļa īres maksa un obligātie maksājumi) nekustamā īpašuma nodoklis ir obligātais ...
Nr. 11961

Aizejot no darba, atvaļinājuma kompensācija pienākas

Vai uzņēmumam man ir jāmaksā neizņemtā atvaļinājuma nauda, ja esmu aizgājis no darba?
No 2015. gada 1. janvāra Darba likuma 149. panta piektā daļa paredz, ka visu neizmantoto atvaļinājuma periodu  naudā darba devējam ir pienākums atlīdzināt vienīgi tad, ja darba ...
Nr. 11902

Vecāku pabalsts līdz bērna 1,5 gadiem, bērna kopšanas atvaļinājums – 1,5 gadi

Labdien! Es atrodos bērna kopšanas atvaļinājumā un šobrīd saņemu vecāku pabalstu, kuru saņemšu līdz bērna 1,5 gadiem! Izbrīna fakts, ka vecāku pabalstu man ...
Jūsu tiesības neviens nav pārkāpis. Darba likums nosaka tiesības uz dažādiem atvaļinājumiem, savukārt sociālās apdrošināšanas likumos ir noteikta pabalstu (maternitātes un ...
Nr. 11865

Pašnodarbinātā nodokļi

Labdien! Vēlos iegūt pašnodarbinātā statusu un darboties pati. Jautājumi sekojoši: Vai varu iegūt pašnodarbinātā statusu, ja uz mana vārda ir jau SIA? Cik bieži ir ...
Fiziska persona var nodarboties arī ar savu saimniecisko darbību un būt pašnodarbinātais, kas maksā pašnodarbinātajam noteiktos nodokļus – iedzīvotāju ienākuma nodokli ...
Nr. 11741

2018. gadā izmaiņas vidējās iemaksu algas aprēķināšanā

Labdien! Ar sievu plānojam otro mazuli un tāpēc vēlamies izprast gaidāmā bērna kopšanas pabalsta apmēru. Tātad sieva jau pašreiz atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā ...
Sociāli apdrošinātiem vecākiem – mammai vai tētim – līdz bērna 1,5 gadu vecumam maksā bērna kopšanas pabalstu un vecāku pabalstu, ja šī pabalsta ...
Nr. 11977

Vienošanās par uzturlīdzekļiem un to piedziņa administratīvā procesa kārtībā

Labdien! Jautājums par uzturlīdzekļiem bērnam – ir šķirta laulība pie notāra un atrunāta maksājuma summa (110 eiro). Taču katru mēnesi man pašai vairākkārtīgi ...
Atkarībā no noslēgtās vienošanās par periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem formas ir divas iespējas turpmākai rīcībai. Ja, šķirot laulību pie notāra, vienošanās ...
Nr. 11703

Slimības laikā var rakstīt atlūgumu, nezaudējot pabalstu

Sveiki! Slimoju jau no 2016. gada beigām, ir slimības lapa B. Tomēr, ņemot vērā veselības aspektus, ir doma pēc atveseļošanās mainīt darbu uz tādu, kur ir mazāka slodze. Vai varu ...
Atbilstoši Darba likuma 100. panta pirmajai daļai darbinieks uzteikumu iesniedz vienu mēnesi iepriekš. Likums neliedz darba ņēmējam un darba devējam vienoties par citu, īsāku, ...
Nr. 11887

Ja slimots 5. maijā, pārceltajā darbdienā 13. maijā ir jāstrādā

2
Labdien! Jautājums par 5. maiju. Ja šajā laikā esmu uz slimības lapas, slimības lapa līdz 9. maijam, vai tad 13. maijā man jābūt darbā?
Ja Jums ārsts ir piešķīris slimības lapu līdz 9. maijam, tad 5. maijs Jums ir slimības diena un pārceltajā darbdienā 13. maijā Jums ir jābūt darbā.
Nr. 11829

Pēc bērna kopšanas atvaļinājuma darbinieci atlaist nevar

Labdien! Ļoti interesē viens jautājums. Jau pavisam drīz man beigsies BKA un būs jāatgriežas darbā, bet moka jautājums par to, vai darba devējam ir tiesības atbrīvot mani no darba, ja man ...
Pēc bērna kopšanas atvaļinājuma izmantošanas Jums atbilstoši Darba likuma 156. panta ceturtajai daļai ir  jāsaglabā iepriekšējais darbs un tie paši ...
Nr. 11866

Ar netrafarētajiem auto policijai ir tiesības apturēt transportlīdzekli

2
Labdien! Vēlējos zināt, cik likumiski pareizi ir, ka netrafarētajiem auto ir tiesības apturēt transporta līdzekli. No viena puses likumā rakstīts, ka ar zilajiem uguņiem un signālu jādod ...
Likuma „Par policiju” 12. panta 1. daļā ir noteiktas policijas darbinieka vispārējās tiesības, tajā 20. punkts nosaka policijas darbinieka tiesības apturēt transportlīdzekli, ja ...
Nr. 11948

13. maijs ir saīsinātā darbadiena

13. maijā ir jāatstrādā 5. maijs. Tā kā 13. maijs ir pirmssvētku diena (14. maijs – Mātes diena), vai, atstrādājot 5. maiju, darbadiena nav jāsaīsina par 1 stundu?
Atbilstoši Darba likuma 135. pantam pirmssvētku dienā darbadiena ir saīsināma vismaz par vienu stundu, ja darba koplīgumā, darba kārtības noteikumos vai darba līgumā nav noteikts ...
Nr. 11960

Ugunsdzēsēju atvaļina no dienesta, ja viņu ievēl par pašvaldības deputātu

4
Labdien! Vai persona, kura ir civildienesta ierēdnis/amatpersona VUGD (ugunsdzēsējs), var vienlaicīgi ieņemt arī pašvaldības deputāta amatu?
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta attiecības regulē Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ...
Nr. 11925

Atvaļinājuma piešķiršana un izmantošana atbilstoši Atlīdzības likumam

Par atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu. Amatpersonu atlīdzības likumā ir noteikts, ka darbinieks, aizejot atvaļinājumā, var saņemt atvaļinājuma pabalstu. Strādāju ...
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta ceturtās daļas astotais punkts paredz amatpersonai (darbiniekam) tiesības uz tādu ar papildu ...
IELĀDĒT VĒL
1/10
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv