E-KONSULTĀCIJAS

Nr. 12567

Slimības pabalsts nav darba samaksa

Labdien! Strādāju valsts iestādē, kura ar š.g. 1. oktobri tiks likvidēta. Šajā iestādē esmu nostrādājusi 11 gadus un 7 mēnešus. 18. septembrī man tiks veikta ...
Ja darba devējs Jums uzsaka darbu, pamatojoties uz Darba likuma 101. panta pirmās daļas 10. punktu – tiek likvidēts darba devējs – juridiskā persona vai ...
Nr. 12560

Uz medību ieročiem piedziņu var vērst

Sveiki. Kreditors manu lietu ir nodevis tiesu izpildītājam, un gribu noskaidrot vienu jautājumu. Tā kā esmu mednieks un man īpašumā ir medību ieroči, gribu noskaidrot, vai tieslietu ...
Civilprocesa likuma 1. pielikumā "Mantas saraksts, uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem" medību ieroči nav atrodami. Ja tiesu izpildītājs, apsekojot Jūsu dzīvesvietas ...
Nr. 12559

Piedzenot parādu, tiesu izpildītājs var apsekot dzīvesvietu

Sveiki. Nesen saņēmu vestuli no tiesu izpilditajiem par parada piedzinu. Par cik dzivoju kopa ar vecakiem vinu dzivokli gribeju uzzinat vai tiesu izpilditaji ir tiesigi nakt uz vecaku dzivokli un ...
Parādnieka dzīvesvietas apsekošanu visās piedziņas lietās tiesu izpildītājs nepraktizē. Tā ir tikai viena no daudzām izpildu darbībām. Tomēr Jums ir jārēķinās ar iespēju, ka ...
Nr. 12550

Atvaļinājumu aprēķina, ievērojot individuālo darba gadu un nostrādāto laiku

Labdien! Mans jautājums ir saistīts ar atvaļinājumu pirms bērnu kopšanas atvaļinājuma. Esmu skolotāja, un jaunais darba gads sākas ar 1.septembri. Bet š.g. 30. novembrī ...
Ikgadējā atvaļinājuma piešķiršana arī pedagogam, neraugoties uz to, ka atvaļinājumu izmanto skolēnu vasaras brīvdienu laikā, ir saistīta ar viņa individuālo darba gadu. ...
Nr. 12512

Kādi noteikumi jāievēro augu pārvadāšanā?

Atrodoties ceļojumā pa Vāciju un apmeklējot tur esošās izstādes, vai noteikumi atļauj iegādātos augus – stādus (augstumā līdz 20 cm) sava dārza kolekcijai pārvest uz ...
Lai precīzi atbildētu uz šo jautājumu, ir jāzina ievešanai iecerētā augu suga. Tā kā Latvijā ir aizsargzona uz augu karantīnas organismu Erwinia amylovora, kas ir ...
Nr. 12435

Ja vecāks nav darba attiecībās, slimības pabalstu par slimu bērnu nepiešķir

Labdien! Ja atrodoties mājās un kopjot slimu bērnu tiek pārtrauktas darba attiecības, vai ir iespēja saņemt atlīdzību no VSAA par visām 14 dienām vai tikai, piemēram, par 5 dienām, jo 6. ...
Līdz 14 gadus veca slima bērna kopšanai slimības pabalstu piešķir, ja vecāks neierodas darbā un tādējādi zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus. Ja vecāks nav darba ...
Nr. 12588

Personu sauc pie atbildības par visiem pārkāpumiem

Labdien! Manu draugu arestēja ar 3g marihuānu un pretsāpju medikamentiem (spēcīgiem). Vai likumā ir atšķirība starp medikamentu un narkotikām, ja viela līdzīga? Zāles bija ...
Atsevišķi medikamenti var saturēt narkotiskās un psihotropās vielas. Šādus medikamentus drīkst glabāt un lietot tikai personas, kurām ir ārsta izrakstīta recepte. Atsavinot ...
Nr. 12587

Par darba attiecību pārtraukšanu veselības stāvokļa dēļ

Darba likumā 101. p. 7. p. rakstīts, ka darba attiecības var pārtraukt nekavējoties, ja \"darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ un to apliecina ārsta atzinums\" ...
Dokuments, uz kura pamata var atbrīvot darbinieku veselības stāvokļa dēļ, ir obligātā veselības pārbaudes karte, ko aizpilda arodslimību ārsts. Šo jautājumu regulē Ministru ...
Nr. 12555

Par iespējamo darbavietu jākonsultējas NVA

Labdien, kurās iestādēs Daugavpilī var strādāt sociālais audzinātājs? Pateicos par atbildi.
Profesijas standartā norādīts, ka sociālais audzinātājs strādā bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs. Ja meklējat sociālā audzinātāja ...
Nr. 12553

Par piespiedu dalītā un brīvprātīgi dalītā īpašuma nomu

Jautājums ir par piespiedu nomu. Likuma Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās 12.pants ierobežo zemes nomas apmēru, ja uz zemes atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Taču kā ...
Aprakstītajā situācijā būtiski ir noskaidrot garāžas tiesisko statusu, kā arī to, kādas tiesiskās attiecības pastāv iesaistīto pušu starpā. Ja minētā garāža ir patstāvīgs ...
Nr. 12545

Zemi īpašumā var iegūt Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma kārtībā

Kā iegādāties zemi no pašvaldības, ja uz šo brīdi ir noslēgts nomas līgums? Papildus visam uz zemes gabala atrodas ēka, kas skaitās kā kopīpašums starp 6 dzīvokļiem. ...
Ja zeme zem ēkām ir pašvaldības īpašumā, šo zemi īpašumā var iegūt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Likumā ir ...
Nr. 12582

Minimālais uzturlīdzekļu apmērs mainās līdz ar minimālo algu

Ja tiesa man 2009. gadā piesprieda dēlam izmaksāt alimentus 48 eiro, bet ne mazāk kā 30 procenti no minimālās algas. Sakiet lūdzu, ja ar katru gadu palielinās minimālā darba alga, tas ...
Jā, tieši tā. Ja ar tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu nolemts piedzīt no vecāka uzturlīdzekļus noteiktā apmērā, bet ar piebildi, ka tas nevar būt mazāks par 30 ...
Nr. 12580

Pieteikumu alimentiem var iesniegt Uzturlīdzekļu garantiju fondā

Kur var iesniegt pieteikumu uz alimentiem?
Uzturlīdzekļus Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā ir iespējams saņemt administratīvā procesa ietvaros (bez tiesas sprieduma) tam no vecākiem, kura aprūpē atrodas bērns, ...
Nr. 12569

Tiesības uz maternitātes pabalstu – darba ņēmējai vai pašnodarbinātajai

Добрый день! У меня такая ситуация...я в феврале 2017 узнала, что беременна, и мне пришлось уволиться в марте 2017 ...
Likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" noteikts, ka tiesības uz maternitātes pabalstu ir personām, kuras ir sociāli apdrošinātas saskaņā ar likumu "Par ...
Nr. 12564

MU darbinieks algas nodokļa grāmatiņu nevar iesniegt nevienā darbavietā

Esmu mikrouzņēmuma darbiniece uz pusslodzi, drīzumā plānoju uzsākt darba gaitas vēl vienā darbavietā uz pilnu slodzi (nav mikrouzņēmums). Vēlējos jautāt, kā notiek darba grāmatiņas ...
Algas nodokļa grāmatiņa ir tikai elektroniskā veidā un atrodas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), proti, tas ir ieraksts VID Nodokļu ...
IELĀDĒT VĒL
1/10
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv