E-KONSULTĀCIJAS

Nr. 12941

Uz valsts sociālajiem pabalstiem piedziņu vērst nevar

Labdien! Esmu bērna kopšanas atvaļinājumā, saņemu vecāku pabalstu, bērna kopšanas pabalstu, ğimenes pabalstu un uzturlīdzekļus par vecākajiem bērniem. Jautājums – no ...
Uz bērna kopšanas pabalstu un ģimenes valsts pabalstu piedziņu nevar vērst saskaņā ar Civilprocesa likuma 596. panta 1. punktu. Civilprocesa likuma 596. panta 5. punkts nosaka, ka ...
Nr. 12973

Ko iekļaut CV, jāizvērtē pašam

Labdien! Vai, rakstot CV, obligāti jāmin visas darbavietas? Un kā CV rakstīt par darbu, kurš var būt dažas reizes gadā un kas noformēts kā uzņēmuma līgums?
Latvijā nav tāda normatīvā akta, kurā būtu noteiktas CV izstrādes prasības. Tas, kāda informācija iekļaujama CV, jāizvērtē, ņemot vērā nepieciešamību, kādai attiecīgais ...
Nr. 13011

Par krāpšanu jāgriežas policijā ar iesniegumu

Kā man rīkoties, ko darīt? Man brokeru uzņēmuma analītiķis piesolīja lielu peļņu. Bet, kad prasīju kaut kādu nebūt video, atbildes nebija. Bet es, paņemot māju, mašīnu vai ko ...
Šādā situācijā ir jāgriežas policijā ar iesniegumu par krāpšanu. Jāvērš uzmanība, ka rakstisku iesniegumu ar lūgumu uzsākt izmeklēšanu var uzrakstīt arī ...
Nr. 13010

Būves īpašnieks ir tas, kurš ierakstīts zemesgrāmatā

Ko darīt, ja kaimiņš apgalvo, ka viņam pieder būve mūsu īpašumā, bet, parādot viņam gan viņa zemes gabala plānu, gan savu zemes gabala plānu, viņš nesaprot un ...
Civillikuma 994. panta pirmā daļa nosaka: par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatā. Nekustamais īpašums Civillikuma ...
Nr. 12903

Ūdens zuduma cēloņi daudzdzīvokļu mājā var būt dažādi

Labdien! 2017. gada septembrī saņēmu no SIA “Rīgas namu pārvaldnieks“ rēķinu par augustā saņemtiem pakalpojumiem, kurā aprēķināti 4,323 m³ ūdens zudumi, ūdens ...
Ministru kabineta noteikumu Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa ...
Nr. 13004

“Par” jānobalso vairāk nekā pusei īpašnieku

Labrīt! Cik lielam skaitam iedzīvotāju jānobalso, lai māju pieslēgtu apkurei?
Ja dzīvokļu īpašnieki vēlas, lai viņu mājai tiktu pieslēgta apkure, viņiem par šo lēmumu ir jānobalso un jāraksta kolektīvs iesniegums mājas apsaimniekotājam, kas pēc tam ...
Nr. 12865

Materiālu iegāde avārijas remontam ir attaisnotie izdevumi

Mājas pārvaldnieks, fiziskā persona, veic mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas funkcijas, kārtojot grāmatvedību vienkāršajā formā. Ar dzīvokļu īpašnieku ...
Latvijas Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācijas (LNĪPA) vadītājs Vitolds Peipiņš paskaidro, ka uzkrājumu fonda līdzekļu tērēšana materiālu pirkšanai ...
Nr. 12927

Tuvinieka nāve atvaļinājuma laikā

Vai man pienākas apmaksātas 2 brīvdienas mātes nāves gadījumā, ja esmu ikgadējā atvaļinājumā? Kas jādara, lai to nokārtotu, ja pienākas?  Strādāju valsts iestādē.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2. panta septīto daļu amatpersonām (darbiniekiem) piemērojamas darba tiesiskās attiecības, ...
Nr. 12997

Ieturējumu apmērs ir atkarīgs no parādsaistību veida

Labdien! Sakiet, lūdzu, vai tiesu izpildītājs drīkst ieturēt no algas 50%, ja alga uz rokas ir 380 eiro? Paldies!
Ieturējumu apmēru nosaka Civilprocesa likuma 594. panta normas. Tas ir atkarīgs no parādsaistību veida. Var veidoties situācija, ka ieturējumus var veikt arī no minimālās algas. 1. No ...
Nr. 12774

Iesniegums adresējams uzņēmuma augstākajai vadībai

Ja lielā uzņēmumā, kurā ir vairāku līmeņu vadītāji, zemākā līmeņa vadītājs grib atlaist savā tiešā pakļautībā esošu darbinieku, ir jāraksta vispirms ziņojums (vai ...
Katrā uzņēmumā var būt noteikta sava iekšējās dokumentācijas aprites kārtība. Tad ir jābalstās uz to. Tomēr vispārēji  iesniegumu adresē primāri augstākajai vadībai, ...
Nr. 12851

Ja darbnespēja iestājas pēc darba attiecību beigām, slimības pabalstu nemaksā

1
Labdien! Esmu darba devējam iesniegusi atlūgumu. Pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas ar pašreizējo darba devēju nepieciešams savest kārtībā veselību. Slimības ...
Ja darbnespēja iestājas pēc darba tiesisko attiecību beigām, nav tiesību uz slimības pabalstu, tātad lapa B netiek apmaksāta. Kārtība, ka slimības pabalstu no 11. dienas varēja saņemt, ...
Nr. 12986

Ja zeme funkcionāli saistīta ar dzīvokli, IIN piemērošanā tas ir viens īpašums

Man 20 gadus pieder zeme un dzīvoklis, kurā esmu deklarējusies un dzīvoju 5 gadus. Tagad esmu nolēmusi to visu pārdot un iegādāties privātmāju. Vai man par zemi jāmaksā IIN?
Pārdodot nekustamo īpašumu, no gūtā ienākuma ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). Nodokļa likme ir 15% no starpības, kāda veidojas, no pārdošanas ieņēmuma ...
Nr. 12994

Nodokļa atbrīvojums, ja 60 mēnešu laikā 12 mēnešus bijusi deklarētā dzīvesvieta

Labdien! Vēlos pārdot dzīvokli. Manā īpašumā dzīvoklis ir no 2006. gada janvāra. Biju deklarēta tajā līdz 2012. gada janvārim. Pirkuma līgums noslēgts 2017. gada septembrī. ...
Pārdodot nekustamo īpašumu, no gūtā ienākuma ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Nodokļa likme ir 15% no starpības, kāda veidojas, no pārdošanas ieņēmuma atņemot ...
Nr. 12996

Darba devēja atvaļinājumi un VSAA pabalsti jaundzimušā bērna vecākiem

Labdien! Vai iespējams šāds scenārijs: piedzimstot bērniņam, tā tēvs uzreiz izmanto 10 dienu paternitātes atvaļinājumu, savukārt tad, kad beidzas maternitātes atvaļinājums, abi ...
Ir pašsaprotamai, ka vecāki vēlas iespējami optimāli izmantot savas tiesības jaundzimušā bērniņa aprūpei. Tās ir tiesības gan uz valsts paredzētajiem sociālās ...
Nr. 12998

Par dzīvokļa terminētā īres līguma pagarināšanu

Labdien! Esmu lielā nesaprašanā par dzīvokļa terminētā īres līguma pagarināšanu, dzīvokļa pirkšanu un izvākšanos no pašvaldības dzīvokļa. ...
Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir ...
IELĀDĒT VĒL
1/10
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv