E-KONSULTĀCIJAS

Nr. 13704

Lauksaimnieki veiks iemaksas 5% apmērā pensiju apdrošināšanai par visu gadu

Labdien! Ja pašnodarbinātais ir ZS īpašnieks un maksā UIEN, līdz šim maksāja sociālo nodokli no minimālās algas – katru ceturksni, tad tagad no 430,00 un vēl 5% ...
Šogad ir palielināta minimālā alga, tādējādi arī obligātās sociālās iemaksas jāveic par katru mēnesi, kurā ienākumi no saimnieciskās darbības sasniedz 430 eiro. Tāpat kā ...
Nr. 13698

Revidents biedrībā nav obligāts

Labdien! Vēlējos precizēt šādu niansi. Esmu biedrības valdē. Biedrība nav reģistrēta kā sabiedriskā labuma devējs. Šis būs pirmais pārskats – par 2017. gadu, tāpēc ...
Revidenta atzinums par biedrības gada pārskatu ir nepieciešams divos gadījumos: 1.  Ja biedrība to ir paredzējusi statūtos. Biedrību un nodibinājumu likuma 25. panta otrā ...
Nr. 13700

Uz pareizi sagatavotu iesniegumu jāatbild vienmēr

Labdien! Kāds normatīvais akts nosaka, cik ilgā laikā pašvaldības iestādei jāsniedz atbilde uz pašvaldības darbinieka iesniegumu? Un vai darbinieka iesniegumam arī jābūt ...
Lai dokumentam būtu juridisks spēks, saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma 4. panta pirmo daļu tajā jāietver personas paraksts. Personas paraksts var būt pašrocīgs (uz ...
Nr. 13703

Prognozētais un diferencētais neapliekamais minimums

Labdien! Sākot ar 01.02.2018., man būs darba alga virs 1000,00 EUR, bet VID ir noteicis diferencēto neapliekamo minimumu. Vai es varu atteikties no diferencētā neapliekamā minimuma ...
Valsts ieņēmumu dienests nav noteicis diferencēto neapliekamo minimumu, bet gan prognozēto mēneša neapliekamo minimumu. No 2018. gada ienākuma gūšanas vietā, kur iesniegta ...
Nr. 13702

Pārdodot savas mantas, nodokļi nav jāmaksā, ja tā nav saimnieciskā darbība

Cik daudz savas kustamās mantas privātpersona drīkst gadā pārdot, lai nebūtu jāmaksā valsts nodevas, nodokļi?
Pārdodot savu mantu, nodokļi nav jāmaksā, ja tas nav saistīts ar pārdevēja saimniecisko darbību. Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” paredz, ka ar iedzīvotāju ienākuma ...
Nr. 13701

Lēmums par rīcību ar īpašumu ir paša atbildība

Labdien! Es mantojumā no tēva saņemu 1/2 no nekustamā īpašuma, otra puse pieder tēva māsai. ja es gribu savu daļu pārdot tēva māsai par kadastra vērtību, vai man būs jāmaksā ...
Vai savu īpašumu uzdāvināt vai novēlēt mantojumā, lai izvairītos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājuma, tā ir katra paša atbildība par savu lēmumu un tā iespējamām ...
Nr. 13699

Zvērināts tiesu izpildītājs piedzen parādu, nevis ikmēneša uzturlīdzekļus

Labdien! Vēlētos uzzināt, vai uzturlīdzekļi ir jāmaksā par mēnesi uz priekšu, ja tos iekasē ZTI?
Zvērināts tiesu izpildītājs piedzen izveidojušos uzturlīdzekļu parādu, nevis ikmēneša uzturlīdzekļus. Parādnieks tiek aicināts papildus parāda atmaksai, kas obligāti ...
Nr. 13697

Vienošanās par citu darba samaksas kārtību jānoformē rakstveidā

Labdien! Vai darba devējs drīkst mainīt darba samaksas veidu no fiksētas ikmēneša algas, samazinot to, un kā papildu iespēju noteikt procentuālu maksu kā mainīgo daļu? Paldies!
Jebkurus grozījumus darba līgumā puses apspriež un vienojas par tiem rakstveidā. Tādu kārtību nosaka Darba likuma 97. pants: vienošanās ir sastādāma divos eksemplāros, parakstāma ...
Nr. 13696

Amata pienākumus nosaka darba līgumā un/vai amata aprakstā

Kur var izlasīt amata aprakstu un prasības amatam – dežurants ar profesijas kodu 5419 11?
Darba likuma 28. pants nosaka, ka darba tiesiskās attiecības starp darba devēju un darba ņēmēju regulē darba līgums. Tas nozīmē, ka darba līgums ir dokuments, kurā tiek noteiktas darba ...
Nr. 13690

Uzturlīdzekļu apmērs pieaug līdz ar minimālās algas paaugstināšanu

Labdien! Man ir neskaidrība par uzturlīdzekļiem. Tiesas spriedums 2009. gadā: “Piedzīt no T par labu M uzturlīdzekļus nepilngadīgo B un N uzturam 30% (trīsdesmit procentu) apmērā ...
Pieaugot Ministru kabineta noteiktajai minimālajai darba algai, automātiski pieaug arī minimālais uzturlīdzekļu apmērs bērnam. Atbilstoši Ministru kabineta ...
Nr. 13613

Pašvaldības pienākums ir līdzfinansēt privātu bērnudārzu

Labdien! Šā gada 4. janvārī izbeidzu darba attiecības pēc pušu vienošanās, iestājos bezdarbniekos, bet man ir dilemma –  darbs man ir jāmeklē, bet bērnam nav ...
Bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums visiem bezdarbniekiem ir 9 mēneši. Šajā laika periodā bezdarbnieka pabalsta apmērs pakāpeniski samazinās. Pirmos 3 mēnešus pabalstu ...
Nr. 13683

Pirkstu nospiedumus sistēmā glabā 75 gadus

Sveicināti! Manu draugu aizturēja uz 48 h, un paņēma viņa pirkstu nospiedumus Čiekurkalnā, īslaicīgas aizturēšanas vietā. Cik ilgi tie dati tur tiks glabāti, un vai tas neapdraud ...
Ja persona ir bijusi aizturēta Īslaicīgās aizturēšanas birojā (ĪAB), kas atrodas Čiekurkalna 1. līnijā, tas nozīmē, ka persona ir aizturēta vai nu par Krimināllikuma ...
Nr. 13674

Neapliekamais minimums un papildu atvieglojums par invaliditāti

Labdien! Es gribētu uzzināt, kā tiks aprēķinātas algas no 2018. gada. Esmu 3. grupas invalīde, 54 gadus veca, strādāju un saņemu minimālo algu. Ja pareizi sapratu,tad minimālās algas ...
Ja algas nodokļa grāmatiņu esat iesniegusi darba devējam, ja esat tajā norādījusi informāciju par invaliditāti, tad gan neapliekamo minimumu, gan papildu atvieglojumu par invaliditāti (120 ...
Nr. 13579

Nodoklis jāmaksā no saimnieciskās darbības ienākuma

Labdien! Kāds ir atļautais reģistrēto automašīnu skaits cilvēkam uz gadu, lai nebūtu jāmaksā nodokļi par saimniecisko darbību? Vai ir kopsummas griesti, lai nebūtu jāmaksā ...
Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nosaka pienākumu maksāt nodokli, ja tiek gūti ienākumi, tostarp no saimnieciskās darbības. Privātīpašumā esošo mantu, ...
Nr. 13669

Atlaišanas pabalsts – atbilstoši uzteikuma pamatojumam

Labdien! Pašlaik atrodos BKA, darbā jāatgriežas 2018. gada jūnijā. Nesen uzzināju, ka filiāli, kurā strādāju, slēdz ciet 01.05.2018. un kolēģi tiek atlaisti, izmaksājot ...
Darba likuma 156. panta trešā daļa nosaka, ka laiku, kuru darbinieks pavada bērna kopšanas atvaļinājumā, ieskaita kopējā darba stāžā. Saskaņā ar Darba likuma 109. panta ...
IELĀDĒT VĒL
1/10
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv