E-KONSULTĀCIJAS

Nr. 11644

Valdē var ievēlēt cilvēku no malas

Labdien! Vai par dzīvokļu īpašnieku biedrības valdes locekli, priekšsēdētāju var būt cilvēks, kam nepieder dzīvoklis un kas nedzīvo mūsu mājā (cilvēks no malas)? Paldies!
Tā kā Biedrību un nodibinājumu likums nav rakstīts īpaši dzīvokļu īpašnieku biedrībām (DzĪB), tajā nav sīkāku norāžu par to, kas var būt šādas organizācijas ...
Nr. 11675

Ieturējumi par darba devējam radītiem zaudējumiem

Labdien! Esmu mediķis un strādāju veselības iestādē. Šajā iestādē strādāju jau vairākus gadus un strādāju ar ļoti dārgu aparatūru, respektīvi, ar lāzeriekārtām. Vienu ...
Darba likuma 79. pantā ir noteikts, ka darba devējam ir tiesības ieturēt no darbiniekam izmaksājamās darba samaksas to zaudējumu atlīdzību, kas viņam radušies darbinieka ...
Nr. 11650

Darba devējs var prasīt atmaksāt atvaļinājuma naudas avansā izmaksāto daļu

Labdien! Esmu grūtniece un esmu izņēmusi atvaļinājumu pirms dekrēta. Mans darba devējs saka, ka pēc bērna kopšanas atvaļinājuma man jāatgriežas darbā, pretējā gadījumā ...
Ja pirms došanās grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā ikgadējo atvaļinājumu par individuālo darba gadu esat izmantojusi pilnā apmērā un daļēji avansā, tad situācijā, ja ...
Nr. 11679

Juridiskas personas apliecinājumu paraksta amatpersona

Labdien! Juridiska persona vēlas apliecināt Uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju, lai to iesniegtu iestādei. Sakiet, lūdzu, vai šo dokumentu jāapliecina kā SIA XXX valdes ...
Atbilde uz Jūsu jautājumu ir meklējama MK noteikumu Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 56. punktā. Tas paredz, ka tad, ja dokumenta ...
Nr. 11625

Pēc BKA jāsaglabā iepriekšējais darbs

Labdien! Atrodos bērna kopšanas atvaļinājumā. Ar darba devēju ir iesāktas pārrunas, ka darbā atgriezīšos pirms atvaļinājuma beigām, kam darba devējs ir piekritis. Vēlos ...
Pēc bērna kopšanas atvaļinājuma izmantošanas Jums atbilstoši Darba likuma 156. panta ceturtajai daļai ir  jāsaglabā iepriekšējais darbs un tie paši ...
Nr. 11656

Pieprasot atvaļinājumu, darba devējam grūtniecei tas ir jāpiešķir

Labdien! Strādāju skolā, un šā gada 4. septembrī plānota bērniņa nākšana pasaulē. Esmu skolotāja un teorētiski varu nostrādāt līdz mācību gada beigām. Taču vienā no ...
Darba likuma 149. panta ceturtā daļa skaidri nosaka ikgadējā atvaļinājuma saņemšanas kārtību un apmēru grūtniecei: sievietei pēc viņas pieprasījuma ikgadējo apmaksāto ...
Nr. 11628

Darbinieka uzteikums un maksimāli atstrādājamais laiks – viens mēnesis

Sveiki! Vai, uzteicot darbu pēc DL 100. panta, tomēr mēnesis ir jānostrādā?
Pēc darbinieka iniciatīvas izteikts uzteikums par darba attiecību izbeigšanu ( Darba likuma 100. pants) paredz maksimāli viena mēneša termiņu, ko darba devējs ir tiesīgs prasīt ...
Nr. 11648

Komandējuma dienas naudu var samazināt noteiktās situācijās

Labdien! Lūdzu sniegt skaidrojumu par MK noteikumos Nr. 969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" noteiktās dienas normas piemērošanu – vai ir ...
Kārtību, kādā atlīdzināmi izdevumi, kas saistīti ar komandējumiem un darba braucieniem, nosaka MK noteikumi Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie ...
Nr. 11608

Apdrošināšanas stāžu aprēķina pēc veiktajām sociālajām iemaksām

Darba devējs pēc darbinieka pieprasījuma var piešķirt viņam atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas arī citos gadījumos. Vai arī šis punkts saglabā darba ...
Bezalgas atvaļinājuma gadījumā ir svarīgi apzināties, ka tā izmantošanas ilgums viena gada laikā nevar pārsniegt četras kalendārās nedēļas. Pārsniedzot šo termiņu kaut ...
Nr. 11661

Dzīvesvietas adreses maiņa neprasa veikt grozījumus darba līgumā

Labdien! Sakiet, lūdzu, kā veikt izmaiņas darba līgumā, ja darbiniekam ir mainījusies dzīvesvietas adrese. Vai noteikti ir jātaisa vienošanās pie līguma? Kā to visu formulēt? ...
Ja darbiniekam ir mainījusies dzīvesvietas adrese, grozījumi darba līgumā nav jāveic. Vienošanās par izmaiņām darba līgumā ir saistīta ar izmaiņām, kas skar darba pienākumu ...
Nr. 11558

Laulības šķiršana – kam paliek īpašums

Labdien! Gribēju zināt, vai īpašums, kas iegādāts pirms laulības, pēc laulības šķiršanas būs jādala uz pusēm, vai tomēr uz visu tiesības paliek man. Ir viens ...
Civillikuma 89. panta pirmajā daļā noteikts – katrs laulātais patur mantu, kas piederējusi viņam pirms laulības, tāpat arī to mantu, ko viņš iegūst laulības laikā kā ...
Nr. 11622

Personai jābūt sasniedzamai deklarētajā dzīvesvietā

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarācijas likumu viens laulātais var dzīvesvietu deklarēt pie otra laulātā, bet, ja otrs laulātais izdeklarējas no sava īpašuma (iegādāts pirms ...
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde s pārstāve Undīne Priekule skaidro: “Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma nosacījumiem dzīvesvietas maiņas gadījumā ...
Nr. 11456

Zemes iznomāšana pret nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu

Labdien! Man ir divi jautājumi. 1. Pārņēmu mantojumā zemesgabalu un mežu. Zemesgabala platība – 10 ha, meža – 7 ha. Par zemes izmantošanu ir noslēgts līgums ar nomnieku, ...
Jāsaka – diemžēl neizprotami, kāpēc Jūs nevarat savā pašvaldībā, kura iekasē nekustamā īpašuma nodokli (NĪN), saņemt par to paskaidrojošu informāciju. Ja jau ...
Nr. 11677

Vīra parādsaistību dēļ sievas kontu apķīlāt nevar

Man ir parāds. Vai tiesu izpildītājs var apķīlāt manas sievas naudas kontu bankā, kur viņa saņem savu algu?
Tiesu izpildītājs nevar apķīlāt Jūsu sievas kontu Jūsu parādsaistību dēļ. Vienlaikus tiesu izpildītājs atbilstoši Civilprocesa likuma 570. pantam var vērst piedziņu uz laulāto ...
Nr. 11680

Par tīšu inficēšanu ar seksuāli transmisīvu slimību draud sods

Labdien! Vai tīša otras personas inficēšana ar STS uzskatāma par miesas bojājumu nodarīšanu? Vēlāk šis pats cilvēks ar varu atņēma telefonu, izdzēsa savu numuru ...
Ja persona ir tīši inficējusi otru personu ar seksuāli transmisīvas slimības izraisītāju, tā ir saucama pie kriminālatbildības. Krimināllikuma 134. pants paredz, ka par personas ...
IELĀDĒT VĒL
1/10
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv