E-KONSULTĀCIJAS

Nr. 11732

Alimenti, ja pārceļas dzīvot uz citu valsti

Labdien! Sakiet, lūdzu, kā ir, ja pārceļamies dzīvot uz citu valsti, ar alimentu maksāšanu, kurus līdz šim saņēmām? Paldies!
Jautājumā nav norādīts, vai uzturlīdzekļu maksājumus veic viens no bērna vecākiem pats vai uzturlīdzekļus vecāka vietā izmaksā valsts no Uzturlīdzekļu garantiju ...
Nr. 11750

Pašvaldības pienākums ir līdzfinansēt privāto bērnudārzu

Labdien! Man 2015. gada 3. janvārī piedzima meita, kuru pašvaldības dārziņā pieteicu 2016.gada martā ar cerību, ka 1. septembrī tiksim dārziņā, bet mums nepiešķīra ...
Pašvaldības pienākums šādā situācijā atbilstoši Izglītības likuma 17. panta 2.1 daļai  ir nodrošināt līdzfinansējumu pakalpojuma ...
Nr. 11770

Līdz bērna pilngadībai uzturlīdzekļi iemaksājami mātes vai tēva kontā

Vai likums pieļauj ieskaitīt uzturlīdzekļus tieši bērna bankas kontā, ja bērns sasniedzis sešpadsmit gadu vecumu?
Uzturlīdzekļi, kas ieskaitīti nepilngadīga bērna kontā, nav uzskatāmi par uzturlīdzekļiem, ja vien abi vecāki nav vienojušies par šādu uzturlīdzekļu maksāšanas ...
Nr. 11389

Bērnu rotaļu centra izveide – prasības un atbildība

Labdien! Esmu pašnodarbinātā persona. Vēlos atrast piemērotas telpas un atvērt bērnu rotaļu centru bez bērnu pieskatīšanas pakalpojuma (bērnu likumiskie pārstāvji vai to ...
Tā kā jautājumā esat norādījusi, ka plānojat piedāvāt īslaicīgu izklaidi bērniem vecāku klātbūtnē (vai citu pieaugušo klātbūtnē, kam vecāki uzticējuši savus bērnus ...
Nr. 11762

Par komersanta pirkumu no fiziskās personas

Kāda dokumentācija nepieciešama, ja uzņēmums pērk darba instrumentu no privātpersonas skaidrā naudā? Uzņēmums ir SIA, PVN maksātājs.
Ja fiziskā persona pārdod personisko mantu, tā iesniedz pircējam – juridiskajai personai – izziņu, kurā apliecina, ka šīs lietas pārdošana nav saistīta ar ...
Nr. 11767

Likumā noteikts, kad valdes loceklis obligāti uzskatāms par darba ņēmēju

SIA nodarbojas ar grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu. Valdes loceklis, dalībnieks un pakalpojuma sniedzējs ir viena un tā pati persona. Vai tad, ja apgrozījums nepārsniedz Ministru ...
Nodokļu normatīvajos aktos nav iekļauts ne aizliegums, ne pienākums SIA īpašniekiem slēgt darba līgumu. Saskaņā ar likuma “Par valsts sociālo ...
Nr. 11796

2018. gadā izmaiņas vidējās iemaksu algas aprēķinā

3
Labdien! Kā 2018. gadā tiks aprēķināti vecāku un maternitātes pabalsti? Vai būs kādas izmaiņas, salīdzinot ar 2017. gadu, – ja mamma ir godprātīgi strādājusi bez pārtraukumiem, ...
Saeimā 2016. gada 23. novembrī tika pieņemti grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kuros atsevišķas normas stāsies spēkā ar 2018. ...
Nr. 11808

Ienākuma nodokļa piemērošana, pārdodot nekustamo īpašumu

Sveiki! Pirms gada māte man uzdāvināja zemi, kuru pirms 10 gadiem iegādājās par 40 000 eiro (kadastra vērtība). Es tagad vēlos to pārdot par 30 000 eiro. Vai man būs jāmaksā kādi ...
Saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nodoklis nav jāmaksā no nekustamā īpašuma pārdošanas, kas: īpašumā ir vairāk nekā 60  ...
Nr. 11761

Pieaugušam cilvēkam adopciju atceļ tiesas ceļā

Labdien! Kur atrisināt šādu situāciju. Vēlos ar ģimeni atgriezties savā dzimtenē Latvijā, bet esmu adoptēta uz Gruziju. Gruzijā pasaka, ka adopcijas atcelšana ...
Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem līdz bērna pilngadības sasniegšanai adopciju atcelt nevar, taču, ja persona jau ir pilngadīga, tad viņa pati var vērsties ...
Nr. 11733

Kad bāriņtiesa veic notariālas funkcijas

Labdien! Vēlējos izprast un precizēt: Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.1 panta pirmajā daļā teikts, ka, “ierosinot Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu un ...
Bāriņtiesu likuma 2. panta 2. punkts nosaka, ka novados, kuros nav teritoriālā iedalījuma vienību, bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu ...
Nr. 11777

Par ienākuma nodokli, pārdodot nekustamo īpašumu

Labdien! Gribu pārdot savu dzīvokli, kuru nesen nopirku. Esmu deklarēta dzīvoklī gandrīz gadu, kas atbrīvo mani no nodokļa par kapitāla pieaugumu pārdošanas laikā. Gads būs ...
No Jūsu jautātā nav skaidrs, vai Jūs patiešām zināt, kādos gadījumos, pārdodot nekustamo īpašumu, nav jāmaksā nodoklis no kapitāla pieauguma, jo dzīvoklis, ko pārdodat, ...
Nr. 11786

Izskatot lietu, tiesa nav trešā persona FPDAL izpratnē

Vai tiesa ir uzskatāma par trešo personu Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē? Likuma 2. panta 10. punktā noteikts: 10) trešā persona — jebkura fiziskā vai ...
Personas datu apstrāde ir jāveic saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu (FPDAL). FPDAL 7. pants paredz, ka personas datu apstrāde ir atļauta, ja tās veikšanai pastāv ...
Nr. 11790

Nodokļa atbrīvojums ir limitēts

Ja uzņēmums noslēdz līgumu ar darbinieku par to, ka darbinieks izmantos savu vieglo automašīnu uzņēmuma vajadzībām, darbinieks var saņemt kompensāciju. Saskaņā ar likuma par IIN ...
Likumā ir noteikts, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek summas, ko darba devējs darbiniekam izmaksā sakarā ar darbiniekam piederoša personiskā transportlīdzekļa (kas ...
Nr. 11746

Vienlīdzīga samaksa par to pašu darbu

Labdien! Esmu skolotāja profesionālajā skolā. 2016. gada septembrī tiku tarificēta uz 0,39 slodzēm (kontaktstundas un citu pienākumu veikšana, tostarp konsultācijas, mājas darbu ...
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” pedagogu darba algu nosaka izglītības iestādes vadītājs, veicot tarifikāciju. Pedagogu, tostarp ...
Nr. 11799

Īpašuma plānojuma maiņa, lai būtu zemāks NĪN

1
Labdien! Es vēlos uzzināt par savām iespējām mainīt plānojumu nekustamajam īpašumam Rīgā, Valmieras ielā. Īpašumā ir telpas apmēram 70 m2 platībā, kas reģistrētas kā ...
Pieņemot, ka īpašnieks ir fiziska persona un minētā darbnīca ir dzīvokļa īpašums, paskaidrojam, ka Rīgas domes 09.06.2015. saistošie noteikumi Nr. 148 “Par ...
IELĀDĒT VĒL
1/10
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv