E-KONSULTĀCIJAS

Nr. 12696

Ar dzīvokli funkcionāli saistīti zemes gabali veido nekustamā īpašuma kopību

Labdien! Vēlos pārdot dzīvokli daudzdzīvokļu mājā, kas divtūkstošo gadu sākumā uzbūvēta uz diviem zemes gabaliem, tādēļ dzīvoklim ir piederošas divas kopīpašuma ...
Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas nodokļa maksātāja īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais ...
Nr. 12623

Vai tiesu izpildītāja darbības ir nepamatotas?

Ir notikusi civiltiesa un pieņemts gala lēmums. Gala lēmumā ir nolemtais un piespriestā valsts nodeva. Lēmums netika pārsūdzēts, un valsts nodeva tika samaksāta 7 dienā pēc galīgā ...
Ja persona parādu apmaksājusi pirms izpildu dokuments iesniegts zvērinātam tiesu izpildītājam, tad zvērinātam tiesu izpildītājam nav pamata no personas piedzīt sprieduma izpildes ...
Nr. 12615

Labprātīgs parādsaistību dzēšanas atmaksas grafiks, neiesaistot darba devēju

Vai ar ZTI var vienoties par labprātīgu parādsaistību dzēšanas atmaksas grafiku, neiesaistot darba devēju (nenosūtot rīkojumu)?
Zvērināts tiesu izpildītājs ikvienu situāciju izvērtē individuāli, ņemot vērā attiecīgās situācijas individuālos apstākļus. Ja, zvērināta tiesu izpildītāja ieskatā, efektīvi ...
Nr. 12837

Dubultā pilsonība

Labdien, esmu Latvijas pilsone kopš 2000. gada. Latvijas pilsonību esmu ieguvusi naturalizācijas kārtībā. Kopš 2013. gada, kad biju stājusies laulībā ar Somijas ...
Pilsonības likuma 9. panta pirmā daļa nosaka, ka Latvijas pilsonība saglabājas Latvijas pilsonim, kurš ir ieguvis citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās ...
Nr. 12834

Stipendija grūtniecības atvaļinājumā

Labdien! Drīz došos dekrēta atvaļinājumā. Papildus darbam studēju un saņemu stipendiju. Vēlos uzzināt, vai, saņemot maternitātes pabalstu, varēs turpināt saņemt arī stipendiju?
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir minimālo stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas ...
Nr. 12793

Pabalsti valsts iestādes darbinieka nāves gadījumā

Labdien! Vienā valsts iestādē strādā divi ģimenes locekļi. Vai viena šīs ģimenes locekļa nāves gadījumā iestādei vienlaicīgi jāizmaksā abi Valsts un pašvaldību ...
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 19. pants nosaka pabalstu amatpersonas (darbinieka) nāves gadījumā, savukārt 20. pants ģimenes ...
Nr. 12790

Augstskolas stipendija

Labdien, studēju augstskolā un esmu mazuļa gaidībās, man ir darba nespējas lapa no 30 nedēļas; sakarā ar to, ka augstskolā ierodos tikai 18.09., tad to varu iesniegt tikai tad, vai ...
MK noteikumi Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” paredz, ka grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir minimālo stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas ...
Nr. 12787

Īpašumā deklarētās personas

Labdien! Gribētu zināt, kur internetā es varu redzēt, kādas personas bija deklarētas man piederošajā īpašumā pēdējo piecu gada laikā.
Ziņas par piederošajā īpašumā deklarētajām personām var saņemt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP). Tās var pieprasīt: klātienē vai pa pastu jebkurā PMLP ...
Nr. 12667

Par farmācijas studenta praksi aptiekā

Labdien, sakiet, lūdzu, mana darba līgumā amats nostiprināts sekojoši: “Jaunākais farmaceita māceklis”. Savukārt nevaru atrast tādu amatu profesiju klasifikatorā. Sakiet, ...
Fizisko un juridisko personu darbību farmācijas jomā reglamentē Farmācijas likums, tā mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, medicīniski piemērotu un atbilstoša profilaktiska, ...
Nr. 12828

Vai par sauso tualeti ir jāmaksā?

Vai tā ir taisnība, ka tagad ir jāmaksā nodoklis par sauso tualeti? Ja jā, tad kur tas norādīsies? Vai zemes nodoklī? Vai arī pašai kaut kur ir jāiemaksā šī summa?
Nē, tā nav taisnība, nodoklis par sauso tualeti nav jāmaksā. LV portāla publikācijā Notekūdeņu krājbedres, arī sausās tualetes būs jāreģistrē skaidrojām, ka pēc pusotra ...
Nr. 12816

Minimālais uzturlīdzekļu apmērs katram bērnam

Labdien! Saskaņā ar Civillikuma 179. pantu – Minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kuru bērnam nodrošināt ir pienākums katram no vecākiem neatkarīgi no viņa spējām uzturēt ...
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 37 “Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru” 2. punktam minimālais uzturlīdzekļu apmērs katram bērnam līdz ...
Nr. 12769

Pēc slimības pārbaudes laikā var uzteikt darba līgumu

Noslēgts terminēts līgums (uz divām nedēļām) ar konkrētu beigu termiņa datumu, nosakot pārbaudes laiku līdz līguma termiņa beigām. Darbinieks, nostrādājot trīs darba dienas, iesniedz ...
Darba likuma 46. pants nosaka, ka, noslēdzot darba līgumu, var noteikt pārbaudi, lai noskaidrotu, vai darbinieks atbilst viņam uzticētā darba veikšanai. Ja pārbaudes ...
Nr. 12781

Darba attiecību izbeigšana darbinieka nāves gadījumā

1
Pamatojoties uz kāda Darba likuma panta/punkta jāveic darba tiesību izbeigšana darbinieka nāves gadījumā? Iepriekš paldies. Ar cieņu, M. Leikuma.
Darbinieka nāves gadījumā rīkojumā par darba attiecību izbeigšanu pamatojumā nebūs norādāms Darba likuma regulējums, bet Civillikuma 2195. pants – Darba līgums izbeidzas pats ...
Nr. 12359

Par pagarinātā darba laika piemērošanu

Grozījumi Ārstniecības likumā no 2017. gada 1. jūlija nosaka, ka ārstniecības personām var noteikt pagarināto normālo darba laiku, kas nepārsniedz 55 stundas nedēļā. ...
Uz Jūsu jautājumu atbildes nācās meklēt dažādās institūcijās vairākkārt, tādēļ atvainojamies, ka gaidīt vajadzēja tik ilgi. Situāciju sarežģī apstāklis, ka Veselības ...
Nr. 12806

Ieturējumi no pensijām – atkarībā no parādsaistību veida

Vīram 2. gr. invalīdam, pensionāram – vecuma pensija 217,00 EUR. Vai no šādas pensijas ir likumīgi veikt parādu piedziņu? Ja iespējama, tad uz kādu likumu pamata?
Jā, no vecuma pensijas drīkst veikt ieturējumus saskaņā ar Civilprocesa likuma noteikumiem. Protams, svarīgi, kāda veida parāds Jūsu vīram ir. Atkarībā no tā tiek saglabāti minimālie ...
IELĀDĒT VĒL
1/10
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv