E-KONSULTĀCIJAS

Nr. 12387

Pašnodarbinātajam tiesības uz pabalstiem, ja ir veiktas iemaksas

Labdien! Esmu grūtniecības 6. mēnesī un līdz šim esmu bijusi bezdarbniece – pēdējos 8 mēnešus, bet tagad esmu reģistrēta kā pašnodarbināta floriste un sniedzu ...
Valsts sociālās apdrošināšanas pabalstus, tostarp maternitātes pabalstu, saskaņā ar likumu "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" piešķir ...
Nr. 12409

Vai kopīpašumu var sadalīt pa vertikāli?

Kopīpašumu var sadalīt pa vertikāli? Kāds likums to nosaka?
Neviens normatīvais akts nenosaka, kā būtu sadalāms kopīpašums (vertikāli, horizontāli vai citādi). Veicot dalīšanu, jāņem vērā katram kopīpašniekam ...
Nr. 12406

Kā izdalīt zemes gabalu no kopīpašuma, ja pārējie tam nepiekrīt?

Kā notiek zemes gabala izdalīšana no kopīpašuma, ja nav iespējams saņemt pārējo kopīpašnieku piekrišanu? Kopš 2015. gada esam zemes gabala ...
Katram kopīpašniekam ir tiesības prasīt kopīpašuma reālo sadali. To arī paredz Civillikuma  1074. pants: Nevienu kopīpašnieku nevar piespiest palikt ...
Nr. 12268

Informācija par parādu lietu jālūdz tiesu izpildītājam

Labdien! 2003. gadā man tika izsniegta ceļu pārkāpuma kvīts 5 latu vērtībā, kura tika nomaksāta. Tagad, pēc 14 gadiem, man uz ārzemju adresi atnāca vēstule no tiesu izpildītāja, ka ...
Jums ir jāinteresējas Ceļu satiksmes drošības direkcijā, vai ir saglabājusies informācija par 2003. gadā apmaksātu naudas sodu. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes vai ...
Nr. 12411

Atvaļinājuma periodi tiek uzskaitīti

Labdien! Vienā darbavietā nostrādāju 20 gadus, no 1997. 1 . jūlija līdz 2017. gada 12 . jūlijam. Atvaļinājumā pēdējo reizi biju 2016. gada 1. jūlijā. Pēdējā darba dienā saņēmu ...
Atvaļinājumu darbiniekam piešķir, ņemot vērā viņa individuālā darba gada periodu, ievērojot pamatprincipu – par vienu darba gadu pienākas četru kalendāro nedēļu ...
Nr. 12401

Atvaļinājumu var prasīt pēc 6 nostrādātiem mēnešiem

Vai darbinieks, kas uzsācis darba attiecības š.g. 1. aprīlī, var dabūt atvaļinājumu augustā par nostrādāto laiku, t.i., 5 darba dienas?
Darba devēja apmaksāta ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanas vispārējā kārtība ir nostiprināta Darba likuma 149. un 150. pantā. Tā paredz, ka atvaļinājumu ...
Nr. 12386

Darba attiecību izbeigšana uz pušu vienošanās pamata

Labdien! Uzrakstīju iesniegumu par darba līguma pārtraukšanu pēc abpusējas vienošanās, jo no septembra turpināšu studijas augstskolā klātienē. Darba devējs mutiski ...
Gan darbiniekam, gan darba devējam ir tiesības ierosināt darba attiecības izbeigt, pusēm vienojoties. Darba likuma 114. pants nosaka, ka šādā gadījumā ir slēdzams līgums, kurā ir ...
Nr. 12395

Atvaļinājuma naudas izmaksu nevar pārcelt uz nākamo gadu

Gribēju uzrakstīt iesniegumu par kārtējo atvaļinājumu, bet darba devējs paskaidroja, ka kompensāciju nesaņemšu, jo tagad to var izmaksāt arī citā gadā.
Ikgadējs atvaļinājums ir darbinieka Darba likumā garantētās tiesības uz atpūtu, kuras darba devējam ir jānodrošina.  Darba likuma 150. pantā ir noteikts, ka darba devēja ...
Nr. 12390

Pabalsti strādājošai un nestrādājošai māmiņai

Sveiki! Mani interesē, kādi būtu pabalsti strādājošai un nestrādājošai māmiņai 2017. gadā?
Pabalsti nestrādājošai (sociāli neapdrošinātai) māmiņai Bērna piedzimšanas pabalsts (vienreizējs pabalsts) – 421,17 eiro. Piešķir no bērna 8. dzīvības ...
Nr. 12378

Studijas pilna laika klātienē un pilns darba laiks

Kas notiek, ja students mācās skolā pilna laika klātienē un to apvieno ar darbu? Vai var strādāt pilnu slodzi, un kādai attieksmei jābūt skolai?
Studiju un algota darba apvienošana ir katra personīgā izvēle, izvērtējot savas iespējas pildīt uzņemtās saistības gan studenta, gan darba ņēmēja statusā. Studenta un ...
Nr. 12388

Atvaļinājuma kompensācija – proporcionāli nostrādātajam laikam

Labdien! Ar 1. septembri tieku atbrīvota no darba, sakarā ar štatu samazināšanu. Kompensāciju saņemšu 2 mēnešu algas apmērā un 12 dienas neizmantotā ...
Darba attiecības izbeidzot, atvaļinājuma kompensācijas aprēķinā ņem vērā dažādus faktorus, un viens no tiem ir darbinieka individuālais darba gads. Tas ir laika posms viena kalendārā ...
Nr. 12380

Lai būtu tiesības uz maternitātes pabalstu, jābūt darba attiecībās

Sveicināti! Pašreizējā darbavietā strādāju 7 mēnešus, pirms tam 5 mēnešus saņēmu bezdarbnieka pabalstu. Pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas biju bērna ...
Vispirms jāvērš Jūsu uzmanība likumos noteiktajam, ka tiesības uz maternitātes un vecāku pabalstiem ir personām, kuras ir sociāli apdrošinātas saskaņā ar likumu "Par valsts ...
Nr. 12397

Par darba ņēmēja tiesībām uz maternitātes pabalstu

Sveicināti! Vēršos pie Jums ar šādu jautājumu: 29. aprīlī tika uzteiktas darba attiecības, 3. maijā stājos dekrēta atvaļinājumā ( dekrēta naudu esmu saņēmusi). Pēc ...
Likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 4. pantā noteikts, ka tiesības uz maternitātes, paternitātes, vecāku, slimības pabalstiem ir personām, kuras sociāli ...
Nr. 12272

Bāreņa tiesības uz dzīvokli vai dzīvokļa pabalstu

Labdien! Ja esmu bārene, vai es varu pieprasīt dzīvokli, ja man nav, kur dzīvot, pirmo palīdzību izmaksāja, un vairs negrib man vispār palīdzēt. Ko lai es daru? Biju nepilngadīga un biju ...
Likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” paredz, ka tiesības uz nodrošinājumu ar pašvaldības dzīvojamo telpu bērni bāreņi vai bērni, kuri ...
Nr. 12408

Nav jāmaksā IIN, ja dzīvoklis piederējis 5 gadus un ir deklarētā dzīvesvieta

Labdien! Vai es pareizi saprotu, ka, pārdodot īpašumā esošu dzīvokli, kurā esmu deklarēts jau 10 gadus, bet kurš nav mans vienīgais nekustamais īpašums, kapitāla ...
Likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ir noteikts, ka nodoklis no nekustamā īpašuma pārdošanas ienākuma (jeb kapitāla pieauguma nodoklis) nav  jāmaksā, ja tas bijis ...
IELĀDĒT VĒL
1/10
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv