E-KONSULTĀCIJAS

Nr. 13385

Kas ir patiesais labuma guvējs pašvaldības SIA

Labdien! Jautājums ir par patiesā labuma guvēju. Tas var būt tikai fiziska persona? Man nav īsti skaidrs, kurš ir SIA patiesais labuma guvējs, ja SIA 100% pieder pašvaldībai. ...
Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 18.2 panta pirmo daļu visām juridiskajām personām, kas reģistrētas ...
Nr. 13329

Par pārvaldnieka auto apdrošināšanu iedzīvotājiem nav jāmaksā

Labdien! Mūsu māju apsaimnieko DzĪKS, esam saņēmuši pārvaldnieka vēstuli/aptaujas anketu par apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu, kā arī 2018. gada budžeta plānu. ...
Latvijas Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācijas vadītājs Vitolds Peipiņš jautājumu komentē šādi: „1. Pārvaldnieka transportlīdzekļa obligātā ...
Nr. 13334

Parādu piedziņas kompānija un grafika sagatavošana

Labdien! Vai parāda piedziņas kompānija ir tiesīga pieprasīt naudu par atmaksas grafika sagatavošanu? Kā arī sev procentus no kopējās parāda summas, jo raksta, ka samaksāšot ...
MK noteikumi Nr. 61 "Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi" nosaka, ka parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam ir ...
Nr. 13336

Šķiršanās ar ārzemnieku

Labdien! Es esmu apprecējusies ar angli Anglijā. Bērnu kopīgu nav, un mantas arī nav kopīgas. Vai tad, kad mēs izšķirsimies, viņš varēs pretendēt uz kaut kādu manu ...
Laulību var šķirt gan pie notāra, gan tiesā. Pie notāra laulību šķir, ja abiem nav strīda ne par laulības šķiršanu, ne bērniem, ne mantas sadali. Ja strīds ...
Nr. 13366

Pasts, sīkpakas izmēri un kompensācija

Sūtītājs, izmantojot VAS "Latvijas Pasts" pakalpojumus, ir nosūtījis sīkpaku Eiropas Savienības valstī ar svaru, kas nepārsniedz 2000 gramus, par ko attiecīgi tika veikta samaksa. Pasta ...
Sagatavojot sūtījumu nosūtīšanai sīkpakas veidā, nosūtītājam jārēķinās, ka tā svars nedrīkst pārsniegt 2000 gramus (2 kilogramus), bet garuma, platuma un biezuma izmēru summa ...
Nr. 13233

Kreditora rīcība parāda piedziņas gadījumā

Labdien! Sakiet, ja, pasliktinoties finanšu stāvoklim, nespēju maksāt kredītus, tostarp kredītlīniju un īstermiņa kredītu, kreditors var parādsaistības iesniegt uzreiz tiesā, vai ...
Kreditors var izvēlēties, vai piedzīt parādu, nodot to piedzīšanai ārpustiesas parādu piedzinējam, vai arī iesniegt prasību tiesā. Piedzinējs faktiski drīkst parādnieku tikai ...
Nr. 13360

Kurā tiesā vērsties, ja īrnieki nemaksā

Labdien! Jautājums sekojošs. Mans darbs saistīts ar nekustamo īpašumu izīrēšanu. Pārstāvam dzīvokļu īpašniekus, kuri izīrē īpašumā esošos ...
Celt prasību tiesā par fiziskās personas izlikšanu varēs tikai Latvijas Republikas tiesā, jo Šķīrējtiesu likuma 5. panta 1. daļas 6. punkts nosaka, ka šķīrējtiesa ...
Nr. 13354

Kopīpašums un domājamās daļas

Labdien! Man ir sekojošs jautājums. Denacionalizācijas rezultātā tika atgūts nekustamais īpašums trijiem īpašniekiem neproporcionālās domājamās daļās, tālāk tika ...
Domājamā daļa ir diviem, arī trim vai vairākiem īpašniekiem kopīpašumā esoša noteikta apmēra daļa, kas pieder katram daļu īpašniekam ...
Nr. 13312

Klātbūtne nav obligāta, bet ir pienākums nodrošināt pārstāvi

Labdien! Sakiet, lūdzu, vai ir nepieciešama tēva klātbūtne alimentu piedziņas procesā?
Naudas maksājumu prasībās, ko viens no vecākiem lūdz piedzīt no otra bērna uzturam un kas, ņemot vērā lietas apstākļus, tiek skatītas mutvārdu procesā, personiska tēva vai mātes ...
Nr. 13365

Ja īrnieki neveic savus pienākumus

Labdien! Mana mamma pārrakstīja man savu māju. Tajā dzīvo cilvēki, kuri veic daļu maksājumu, tikai par elektrību. Mīl dzert un traucēt naktsmieru. Nepiedalās mājas apkārtnes ...
Personu kā īrnieku, kas dzīvo citas personas īpašumā (mājā), tiesības un pienākumi ir nosakāmi īres līgumā. Ja īrnieki nepilda savas ar līgumu noteiktās saistības – ...
Nr. 13153

Tiesāšanās izdevumu atgūšana

Labdien! Interesēja, kas notiek ar lietas izskatīšanu, ja prasības iesniedzējs mirst pirms tiesas sēdes? Vai atbildētājam ir iespēja atgūt iztērētos līdzekļus? Paldies!
Civilprocesa likuma 7. pants nosaka, ka samaksātā valsts nodeva atmaksājama pilnīgi vai daļēji šādos gadījumos: ja iemaksāta lielāka nodeva, nekā to nosaka likums; ja tiesa ...
Nr. 13342

Izmaiņas slimības pabalsta piešķiršanā

Labdien! Vēlējos saprast, kā ir vēl šogad un kā būs no 2018. gada ar slimības pabalstu pēc darba attiecību pārtraukšanas. Es decembra beigās eju prom no darba, un ir ...
Jā, no 2018. gada slimības pabalsta piešķiršanā būs izmaiņas. Tiesības uz slimības pabalstu būs, ja sociālās apdrošināšanas iemaksas veiktas ne mazāk kā 3 ...
Nr. 13341

Zemes pirkšanu nosaka Publiskās personas mantas atsavināšanas likums

Labdien ! Esmu iegādājies ēku no personas, kura to savulaik privatizējusi par sertifikātiem. Ēka atrodas uz pašvaldības zemes. Vai man ir iespējams iegādāties zemi zem ēkas un 0,5 ...
Pastāvīgā lietošanā piešķirto un zemes reformas laikā neizpirkto apbūvēto zemi iespējams iegūt īpašumā atbilstoši Publiskās personas mantas ...
Nr. 13375

Uzturlīdzekļu apmērs pirms un pēc pilngadības

Pašreiz esmu bez ienākumiem. Ir no šķirtas pirmās laulības 2 bērni. Abi ir pilngadīgi. Nemācās. Vēl ir divi bērni no nereģistrētas laulības. Vecums: 17 un 18 gadi. Abi ...
Atbilstoši Civillikuma 179. panta pirmajā daļā noteiktajam vecāku pienākums ir samērā ar viņu spējām un mantas stāvokli uzturēt bērnu līdz laikam, kad bērns pats ...
Nr. 13317

Uz pārmaksātiem nodokļiem var vērst piedziņu

Labdien! Man ir tiesu izpildītāja izpildraksts, nosūtīts Valsts ieņēmumu dienestam, bet kā vienīgais ienākumu avots patlaban ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts. Trīs ...
Uz pārmaksātajiem nodokļiem tiesu izpildītājs var vērst piedziņu kā uz naudas līdzekļiem, kas pienākas parādniekam no trešajām personām. To nosaka Civilprocesa likuma ...
IELĀDĒT VĒL
1/10
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv