E-KONSULTĀCIJAS

Nr. 12864

Kādas ir dāvinājuma līguma izmaksas?

Labdien! Vēlējos uzzināt, kur jāgriežas, ja vecāmāte vēlas pārrakstīt (dāvināt, dzīva būdama) dzīvokli vienīgajai mazmeitai, jo citu radinieku nav? Jādodas pie notāra un tad uz ...
Slēdzot dāvinājuma līgumu, vislabāk griezties pie notāra. Notārs ir neitrāla persona, kurai jāievēro abu pušu intereses, jāizskaidro darījuma tiesiskās sekas un tiesu prakse. ...
Nr. 12899

Darba devējam nav pieejama darbinieka privātā informācija portālā “Latvija.lv”

Labdien! Pirms septiņiem gadiem aizgāju no darba. Tiesa, rakstīju atlūgumu, īsti neatminos, vai palikām pie manas uzteikšanas, vai tomēr abpusēji vienojāmies. Tagad, buroties cauri ...
Portālā “Latvija.lv”, autentificējoties ar internetbankas starpniecību vai ID karti, informāciju par sevi, apdrošināšanas stāža periodiem var iegūt tikai pati ...
Nr. 13026

Grūtniecei nevar atteikt atvaļinājuma piešķiršanu

Labdien! Strādāju darbavietā kopš 18.08.2015., mainu darba grafiku. Visu šo laiku neesmu gājusi atvaļinājumā. Tagad esmu grūtniece 22 nedēļas, dekrēta sākuma datums ir ...
Darba likuma 150. panta 4. daļa paredz tiesības sievietei prasīt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pirms grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma vai tieši pēc tā neatkarīgi no ...
Nr. 13029

Papildatvaļinājumu par bērnu darba devējs apmaksā

Labdien! Darbiniekam ir summētais darba laiks. Viņš grib paņemt apmaksātu papildatvaļinājuma dienu par to, ka viņam ir bērns vecumā līdz 14 gadiem, sestdienā (jo viņam šajā ...
Darba likums paredz tiesības vecākam uz darba devēja apmaksātu papildatvaļinājumu par bērnu atbilstoši Darba likuma 151. pantam. Tātad neatkarīgi no dienas, kad rakstveidā ...
Nr. 13028

Aizejot no darba, pienākas proporcionāla atvaļinājuma kompensācija

Labdien! Vēlos uzzināt šādu jautājumu. Strādāju pirmsskolas izglītības iestādē par pirmsskolas skolotāju jau četrus gadus. Man bija atvaļinājums jūlijā un augustā. Ja es gribu ...
Pārtraucot darba attiecības, darba devējam ir jāizmaksā Jums visas tās summas, kas tobrīd pienākas. Parasti tā ir darba alga par pēdējo nostrādāto posmu ( mēnesi) un neizmantotā ...
Nr. 12995

Ja avārija izraisīta ar mācību transportlīdzekli

Vai personai, kura vada transportlīdzekli ar mācību atļauju, arī pienākas sods, piemēram, ja viņa ir izraisījusi ceļu satiksmes negadījumu, pārkāpusi ceļu satiksmes noteikumus vai ...
Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumos lietotajiem terminiem “transportlīdzekļa vadītājs”  ir fiziska persona, kas vada transportlīdzekli vai apmāca vadīt ...
Nr. 13021

BKA laikā var iziet mācību praksi

Labdien! Vai bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā ir iespēja mammai iet darba praksē (bez atalgojuma), saglabājot vecāku pabalstus? Vai tikai pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma ...
Ja, esot bērna kopšanas atvaļinājumā, mācību prakses ietvaros vai citos nolūkos esat darbā un par darbu nesaņemat atlīdzību, tad nav pamata bažīties par vecāku pabalsta izmaksas ...
Nr. 12989

Papildatvaļinājums jāizmanto līdz nākamajam piešķirtajam atvaļinājumam

Labdien! Šogad tika veiktas izmaiņas Darba likumā par papildatvaļinājumu. Runa ir par 151. pantu un ceturto daļu – ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu par kārtējo gadu ...
Darbiniekam ikgadējo atvaļinājumu piešķir, ņemot vērā viņa individuālo darba gadu. Reti kuram darbiniekam individuālais darba gads sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī, jo ...
Nr. 12917

Atvaļinājuma kompensācija – proporcionāli nostrādātajam laikam

Vai darba devējs sakarā ar darba attiecību abpusēju līguma izbeigšanu drīkst aprēķināt darba kompensāciju un atvaļinājumu no pēdējā nepilnā mēneša dienām? Darbinieks ...
Ja darba attiecības tiek izbeigtas, tad darba attiecību pēdējā dienā darbiniekam jāizmaksās visas summas, kas tam no darba devēja pienākas. To paredz Darba likuma 128. pants. Parasti tā ...
Nr. 12988

Uz noteiktu laiku pieņemta darbinieka atvaļinājuma aprēķināšana

Labdien! Mana darbiniece (blakusdarbā pie mums), kas pieņemta uz noteiktu laiku (aizvieto darbinieku bērna kopšanas atvaļinājuma laikā), iet pirmsdzemdību atvaļinājumā ar 26.01.2018. ...
Darbiniekam, kas pieņemts darbā uz noteiktu laiku, darba līgums izbeidzas norādītajā termiņā ( DL 113. pants). Atriecīgi arī visas finansiālās saistības ar šādu darbinieku ir ...
Nr. 12942

Izglītības iestādē jāvēršas ar iesniegumu

Labdien! Vēlos noskaidrot, vai personai ir jāraksta iesniegums, ja viņa vēlas no mācību iestādes saņemt izziņu par sekmēm. Pamatizglītības dokuments ir nozaudēts. Kurš ...
Ja ir nozaudēts pamatizglītības dokuments, tad tam ir jāveido dublikāts. Vispārējās izglītības dokumenta dublikātu izsniedz nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai neatjaunojami bojāta ...
Nr. 12980

Sievietes grūtnieces tiesības uz atvaļinājumu

Labdien! Man ir jautājums par ikgadējo atvaļinājumu grūtniecei. Esmu sākusi strādāt pie darba devēja ar 25. oktobri. 2017. gadā izņēmu atvaļinājumu jūlijā. Pirmsdzemdību ...
Darba likums, protams, aizsargā sievieti grūtnieci, paredzot tiesības uz atvaļinājumu pirms grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma vai tieši pēc tā neatkarīgi no laika, kurā ...
Nr. 12987

Ilgstoši slimojošu darbinieku drīkst atlaist

Ja ilgstoši atrodos uz darba nespējas lapas (no 08.05.), cik ilgi tiek saglabātas darba attiecības? Vai darba devējs ir tiesīgs tās pārtraukt? Paldies!
Ilgstošas slimošanas dēļ darba devējam ir tiesības uzteikt darba līgumu, ja  darbinieks neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir ...
Nr. 12981

Atvaļinājums ir jāizmanto

Labdien! Es strādāju firmā no 2016. gada maija. Tagad ir 2017. gada oktobris. Sanāk pusotrs gads. Par pirmo gadu man palika 20 atvaļinājuma dienas, par otro iznāk, ka vēl ir 28 dienas. Maijā ...
Darbinieka tiesības uz četras kalendāra nedēļas ilgu ikgadējo atvaļinājumu ir noteiktas Darba likumā. Proti, par katriem nostrādātiem 11 mēnešiem pienākas četras nedēļas ilgs ...
Nr. 12984

Par virsstundu darbu jāslēdz rakstveida vienošanās

Labdien! Vēlos noskaidrot, kāds būs mans algas aprēķins par oktobri, ja ir mēneša pamatalga 1000 eiro mēnesī, noteiktas 40 stundas nedēļā, bet nākas strādāt tagad katru darba ...
Darba devējs darbiniekam apmaksā nostrādāto atbilstoši darba līgumā nolīgtajam, ievērojot arī citas abpusēji panāktās vienošanās.  Virsstundu darba regulējums ir ...
IELĀDĒT VĒL
1/10
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv