E-KONSULTĀCIJAS

Nr. 13669

Atlaišanas pabalsts – atbilstoši uzteikuma pamatojumam

Labdien! Pašlaik atrodos BKA, darbā jāatgriežas 2018. gada jūnijā. Nesen uzzināju, ka filiāli, kurā strādāju, slēdz ciet 01.05.2018. un kolēģi tiek atlaisti, izmaksājot ...
Darba likuma 156. panta trešā daļa nosaka, ka laiku, kuru darbinieks pavada bērna kopšanas atvaļinājumā, ieskaita kopējā darba stāžā. Saskaņā ar Darba likuma 109. panta ...
Nr. 13668

Grūtniecei, kas aizvieto uz laiku promesošu cilvēku, darba līgums nav jāpagarina

Ja darba līgums noslēgts ar mani uz laiku (uz citas kolēģes dekrēta laiku), bet pirms mana līguma darbības termiņa beigām es esmu palikusi stāvoklī, vai darba devējs drīkst izbeigt darba ...
Neraugoties uz Jūsu kā darbinieces grūtniecību, darba līgums, kas noslēgts uz noteiktu laiku – aizvietojot citu darbinieci tās bērna kopšanas atvaļinājuma laikā, ...
Nr. 13662

Trūcīgas ģimenes statusam vērtē ienākumus vidēji uz katru ģimenes locekli

Kā vērtē ģimenes atbilstību trūcīgās statusam, kā saprast likumos rakstīto – personai (ģimenei)? Ko tas nozīmē, ja mums ģimenē ir 7 cilvēki, tai skaitā 5 bērni, un mums pieder ...
Ministru kabineta noteikumos Nr. 299 par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru ...
Nr. 13615

Par narkotisko vielu glabāšanu draud kriminālatbildība

Sveiki! Teiksim, ja Andris dzīvo ar Ivetu. Ivetai ir noslēgts īres līgums uz viņas vārda, pāris īrē dzīvokli. Un tad pēkšņi Iveta uzzina, ka mājās, iespējams, glabājas ...
Katrs gadījums ir jāizvērtē individuāli, jo ir daudz nianšu. Ja Ivetai ir aizdomas, ka viņas dzīvoklī glabā narkotiskās vielas vai citas nelikumīgas preces, ir jāziņo policijai. ...
Nr. 13585

Ja UGF izmaksā mazāk par minimālo uzturlīdzekļu apmēru

Labdien! Gribētu noskaidrot par uzturlīdzekļu apmēriem, man ir meitiņa, kurai tagad ir pilni 8 gadi, un es no UGF (Uzturlīdzekļu garantiju fonda) saņemu 92,49 eiro, bet pēc likuma saprotu, ...
Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 13. panta otrā daļa paredz izmaksāt valsts garantētos uzturlīdzekļus Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā, bet ne lielākā ...
Nr. 13581

Uzturlīdzekļu parādu var piedzīt, ja ir vienošanās vai tiesas nolēmums

Labdien! Situācija tāda, ka pieprasa uzturlīdzekļus par mēnešiem, ko nedzīvoja kopā, bet vēl nebija šķiršanās. Šķiršanās ir bijusi 2016. gada sākumā, ...
Tas atkarīgs no tā, vai minētajā laika periodā bija spēkā noslēgta rakstiska, pie notāra noslēgta vienošanās par regulāriem uzturlīdzekļu maksājumiem vai tiesas spriedums par ...
Nr. 13335

Atlīdzības politikas izstrāde iestādē – vadītāja uzdevums

Vai vienas noteiktas valsts pārraudzības iestādes (tiek piemērots Atlīdzības likums, Darba likums un MK66) vienādiem amatiem var tikt noteikta dažāda mēnešalga atkarībā no ...
Saskaņā ar  Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta trešo un ceturto daļu katras iestādes vadītājs, ņemot vērā iestādei ...
Nr. 13511

Bezdarbniekam ir līgums par sabiedriskajiem darbiem, atlīdzība un apdrošināšana

Sakiet, lūdzu, vai ir tiesiski nodarbināt bezdarbnieku algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos 8 st. dienā skolas virtuvē, ja pārējie štata darbinieki strādā uz pusslodzi par lielāku ...
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi ir nodarbinātība bezdarbniekiem darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot sociāla labuma darbus. Algotos pagaidu darbus īsteno ...
Nr. 13436

Sezonas modeļa ēka un piekrastes teritorija

Ja vēlos izvietot sezonas modeļa veida ēku Latvijas piekrastes teritorijā tūrisma nozares attīstībai, kādas atļaujas ir nepieciešamas, lai veiktu konkrēto darbību? Modeļa ēka ...
Atbildot uz jautājumu par modeļa veida ēkas būvniecību Latvijas piekrastes teritorijā, norādām, ka būvniecību var ierosināt zemes vai būves īpašnieks vai, ja tāda nav, – ...
Nr. 13580

Vecākiem būtu kopīgi jāpieņem lēmums, kādus pulciņus apmaksās

Labdien! Sakiet, lūdzu, ja pie laulības šķiršanas ir noslēgta vienošanās, ka bērna tēvs maksā noteiktu summu mēnesī, piemēram, 200 eiro, un papildus sedz ...
Noslēdzot šāda veida vienošanos, kurā nav noteikts precīzs ikmēneša uzturlīdzekļu apmērs, kas līdz ar to var mainīties neatkarīgi no vecāka, kuram ir pienākums ...
Nr. 13558

Uzturlīdzekļu apmērs nav atkarīgs no saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības

Vai bērna tēvam, kuram nav atļaujas paņemt bērnu pie sevis, ir jāsedz puse no bērnudārza izdevumiem, ja tiek maksāti alimenti, bet bērna māte nestrādā un savu maksājumu daļu par ...
Jūsu jautājums nav vienkārši atbildams. Civillikuma 179. panta pirmajā un otrajā daļā ir noteikts abu vecāku pienākums samērā ar viņu spējām un mantas ...
Nr. 13650

Tehniskā palīglīdzekļa – vannas sēdekļa – saņemšanas kārtība

Labdien! Manai mammai ir 89 gadi un ir pārvietošanās problēmas. Ģimenes ārsts izrakstīja atzinumu par vannas krēsla nepieciešamību. Kādi dokumenti man jāņem līdz, lai ...
Ministru kabineta noteikumu Nr. 1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 5. punkts paredz, ka, lai pieteiktos par valsts budžeta līdzekļiem apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa ...
Nr. 13588

Veselības apdrošināšanas iemaksas administrēs Nacionālais veselības dienests

Kā jāveic veselības apdrošināšanas iemaksas 1% apmērā no minimālās algas? Kādi rekvizīti jānorāda pārskaitījumā: saņēmējs, konta numurs? Kas administrēs šīs ...
Veselības aprūpes finansēšanas likuma 12. panta sestā daļa paredz, ka veselības apdrošināšanas iemaksas administrē Nacionālais veselības dienests. Savukārt kārtību, ...
Nr. 13557

Arodslimības noteikšanā vērtē kaitīgu darba vides faktoru iedarbību

Labdien! Sakiet, lūdzu, cik lielam jābūt darba stāžam veselībai kaitīgos darba vides apstākļos un īpašos darba apstākļos (darbi ekspluatācijā esošās elektroietaisēs ar ...
To, vai nodarītā kaitējuma veselībai vienīgais un galvenais cēlonis ir darba apstākļi un līdz ar to konstatētā saslimšana ir arodslimība, nosaka ārstu komisija arodslimībās, ...
Nr. 13549

Nodokļa atbrīvojums ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas

1
Man ir jautājums par fiziskās personas pienākumu reģistrēt saimniecisko darbību. Nodarbojos ar lauksaimniecisko darbību un neesmu reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības veicējs, jo ...
Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteikts, ka ienākumi no maksātāja lauksaimnieciskās ražošanas līdz 3000 eiro gadā netiek aplikti ar nodokli. Ja ienākumi ...
IELĀDĒT VĒL
1/10
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv