Valsts prezidents pieņem tiesnešu zvērestus

LV portāls29.11.2017

Valsts prezidents Raimonds Vējonis šodien, 29. novembrī, svinīgā ceremonijā Rīgas pilī pieņēma tiesnešu Lindas Dīzenbergas, Daiņa Loca zvērestu un Silvijas Salenieces svinīgo solījumu pirms stāšanās amatā.

Svinīgajā ceremonijā Valsts prezidents savā uzrunā tiesnešiem uzsvēra, ka stipra tiesu sistēma un profesionāli tiesneši ir stipras valsts pamats. Svarīgi, lai tiesās būtu viens likums, viena taisnība visiem, veicinot sabiedrības uzticēšanos likuma varai un tiesu lemtajam. R. Vējonis arī norādīja, ka tiesneša darbā nepieciešams katru dienu turpināt profesionāli pilnveidoties, nekad nebeigt apgūt jaunas zināšanas un meklēt iespējas uzlabot tiesu darbu.

Lindu Dīzenbergu un Silviju Salenieci Saeima par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesēm iecēla šā gada 21. septembra sēdē. Dainis Locs par rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi iecelts Saeimas šā gada 12. oktobra sēdē.

Likums paredz, ka ikviens tiesnesis pirms amata pienākumu pildīšanas uzsākšanas Valsts prezidentam dod zvērestu un svinīgi solās būt godīgs un taisnīgs, uzticīgs Latvijas Republikai, vienmēr censties noskaidrot patiesību, nekad nenodot to, spriest tiesu stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un likumiem.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv